Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRDEN I SIFFROR Status maj 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRDEN I SIFFROR Status maj 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."— Presentationens avskrift:

1 VÅRDEN I SIFFROR Status maj 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about

2 VÅRDEN I SIFFROR Presenterar data från olika källor inom Svensk hälso- och sjukvård Bland annat det som tidigare givits ut i skriften Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård Vården i siffror är ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister Adressen är: https://vardenisiffror.se/ https://vardenisiffror.se/

3 VÅRDEN I SIFFROR Vården i siffror vänder sig till dem som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror vara ett verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

4 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

5 AGENDA SPRINTDEMO MARS 2016 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

6 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

7 VÅRDEN I SIFFROR – INNEHÅLLSLÄGET Förteckning över kvalitetsregister som finns på Vården i siffror eller är på gång att ansluta, samt tillgång till sjukhus/enhetsdata finns på denna adress: http://kvalitetsregister.se/forbattravarden/hittaresultatdata/omv ardenisiffror/nyttpavardenisiffror.2024.html

8 INDIKATORLÄGET I VIS – PERSPEKTIV I MAJ 2016 Vissa nya teman inne eller på väg in: Vårdkonsumtion – operationsfrekvenser Befolkningens hälsoläge och levnadsvanor Kostnad per DRG-poäng, KPP-databasen Arbete pågår eller kan initieras– successiv utveckling Kvalitetsregister – flera register, indikatorer Sjukdomsförekomst i befolkningen Dödlighet i befolkningen – fler mått än dagens Vårdkonsumtion – flera mått än op frekvenser: Vårddygn, besök, DRG- konsumtion Praxisvariation: Andel dagkirurgi, fast track surgery/medelvårdtider

9 INDIKATORLÄGET I VIS – PERSPEKTIV I MAJ 2016 PrimärvårdsKvalitet – olika principiella frågor att notera Ex på utvecklingsbehov Vaccination, screening, befolkningsinriktad prevention Prehospital vård - ambulansvård Fortsatt utveckling att överväga när kapacitet finns (vissa har väckts) FoU – bokslut Annan typ av ekonomiska data (nettokostnadsutveckling, kostnader för inhyrd personal) Sociala förhållanden i befolkningen (utbildningsnivå, arbetslöshet, förtidspensionering, sjukskrivning etc) Kommuner – äldreomsorg (SoS har visning av detta)

10 PUBLICERADE INDIKATORER VIA TJÄNSTEKONTRAKT – MAJ 2016

11 GOOGLE ANALYTICS: MÅNADSVIS DEC-MAJ – FORTSATT STABILA BESÖK: MEN INGET HELGNÖJE…

12 GOOGLE ANALYTICS: MAJ CA 150 BESÖKARE/DAG – MEN BARA 5 % INLOGGADE – SJUNKIT MED 1,5 %-ENHETER SEDAN FÖRRA MÅN.

13 GOOGLE ANALYTICS: GOOGLAR ELLER DIREKTLÄNKAR FRAMFÖR ALLT FRÅN SKL = ÖJ + STATISTIK FÖR HOS

14 NYA RAPPORTER FÖR STROKE OCH PSYKIATRI – BESÖKARNA GÅR DIREKT IN = DE SPRIDS I LÄNKAR PÅ HEMSIDOR OCH E- MAIL. KUL!

15 FRÅGOR KRING INNEHÅLL

16 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

17 UTVECKLING MAJ – DEMO Driftsättning av nya funktioner 26 maj, med bl a följande innehåll: Sökfunktion för indikatorer Förbättringar av PNG-export Förbättringar på indikatorsidans jämförvy Bättre och snabbare hämtning av data från Nationella tjänsteplattformen Utökad felhantering vid frågor mot HSA webservice Rättningar av fel Arbete med att sätta upp en testmiljö för olika varianter av indikatorer och data En extra driftsättning är planerad den 9 juni och därefter förändringsstopp på Inera fram till slutet av augusti.

18 PRELIMINÄR PLANERAD UTVECKLING Fram till augusti: sjukhussida, minisök, zooma på indikatorsidan, tabellvyn och excel. Höst: Förbättrade rapporter (fler visningsmoduler? Trädet?), någon form av index/sammanställning för landsting, bättre enhetssida. Möjligheter till egna målvärden, kommentarer osv.

19 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

20 3. SYSTEMFÖRVALTNINGS- OCH DRIFTÄRENDEN Inga signifikanta problem under maj Vården i siffror i Ineras årsrapport Arbete med revidering av HSA anslutning Planering med Nationell Kundservice inför sommaren

21 TILLGÄNGLIGHET MAJ

22 INLOGGNINGAR MED SITHS FRAM TILL 23 MAJ

23 INLOGGNINGAR MED SITHS UNDER ÅRET

24 SUPPORT INKOMNA ÄRENDEN JAN-MAJ

25 EXEMPEL PÅ FRÅGOR, SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL Hur får jag SITHS kort? Vad behöver jag för att logga in med SITHS kort? ”Hur hittar jag data som jag behöver?” Problem med att ladda data till Excel Var hittar jag 4h-målet för akutmottagning för mitt sjukhus? Hur finner vi målvärdena för Återinläggning i Öppna Jämförelser? Hur ofta uppdateras indikatorn kostnad per konsumerad DRG-poäng? Jag är strokeprocessledare och skulle vilja jämföra resultaten mellan de olika sjukhusen i länet inom strokesjukvården

26 INFORMATION OM STÖRNINGAR  Du kan prenumerera på information om driftstörningar och servicefönster på: http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera http://www.inera.se/KONTAKT_KUNDSERVICE/Driftstatus/Prenumerera  Inera skickar automatiskt ut information om allvarliga driftavbrott prio 1 och servicefönster som har påverkan på den tjänst du bockar för när du anmäller dig för prenumeration. Om du exempelvis väljer att få servicefönster om Vården i siffror, så kommer du även få information om andra tjänsters servicefönster som har påverkan på Vården i siffror, t. ex Tjänsteplattformen. Information om driftstatus skickas ut via både e-post och SMS. Information om servicefönster skickas endast ut via e-post.  Om du upplever störningar på sidan, kontrollera driftstatus på Ineras hemsida.

27 DRIFTSTATUS PÅ INERA.SE

28

29 FRÅGOR OM SYSTEMFÖRVALTNING OCH DRIFT

30 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Vårens datum

31 STYRGRUPPEN MedlemRepresenterar Karin Christensson, ordförandeKansliet för nationella kvalitetsregister Per SkudeLandsting Ingrid ÖstlundLandsting, NSK Bodil KlintbergSKL, kunskapsstyrning Tony HolmSKL, NSK Birgitta StegmayrRegister Tomas JernbergRegister Tomas TroengRegister, registercentrum, landsting Föredragande: Fredrik Westander, Emma Vintemon och Patrik Wahlberg HiQ Projektgruppen

32 4. VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR – KANSLIET/SKL Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Emma Vintemon Projektledare/Utveckling/Innehåll Fredrik Westander Innehåll Fredrik Westander Innehåll Adam Sandebring Innehåll Adam Sandebring Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Maria Ekendahl Innehåll Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Siv-Marie Lindqvist Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik Camilla Eriksson Datahantering, statistik

33 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - HIQ Sebastian De Maré Systemutvecklare Sebastian De Maré Systemutvecklare Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Eric Jacobsson Systemutvecklare Teknisk ledning Maria Herkner Grafisk formgivare Maria Herkner Grafisk formgivare Peter Lager Förvaltningsansvarig Peter Lager Förvaltningsansvarig Jonas Barkå Teknisk projektledare Jonas Barkå Teknisk projektledare Erik Lassbo Systemutvecklare Erik Lassbo Systemutvecklare Andrea Berglund Systemutvecklare Scrum master Andrea Berglund Systemutvecklare Scrum master Josef Oygun Testare Josef Oygun Testare Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Lena Isaksson Projektledare Förvaltning Annelie Samuelsson UX Annelie Samuelsson UX

34 VI SOM JOBBAR MED VÅRDEN I SIFFROR - INERA Eleonor Ekorn Anslutning Föräldraledig Eleonor Ekorn Anslutning Föräldraledig Arne Karlsson Jiri Uosukainen Anslutning Jiri Uosukainen Anslutning Dorotea Tutnjevic Bart van der Zanden Anslutning Bart van der Zanden Anslutning

35 Agenda 1.Innehåll i VIS 2.Utveckling/funktioner 3.Systemförvaltningsärenden och driftsärenden 4.Vi som jobbar med Vården i siffror 5.Höstens datum

36 5. HÖSTENS DATUM Kommande sprint-demonstrationer hösten 2016 Sista onsdagen varje månad, kl 11.00-12.00 31 augusti 28 september 26 oktober 30 november

37 ÅTERKOPPLA – LÄS MER! Vi uppskattar era synpunkter! Hör därför gärna av er efter att ni har varit inne och tittat på sajten. Vardenisiffror.se Information om Vården i siffror finns också på: http://kvalitetsregister. se/forbattravarden/hit taresultatdata/omvard enisiffror.1312.html

38 TACK! vardenisiffror.se


Ladda ner ppt "VÅRDEN I SIFFROR Status maj 2016 För allmän information om vården i siffror: https://vardenisiffror.se/abouthttps://vardenisiffror.se/about."

Liknande presentationer


Google-annonser