Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden."— Presentationens avskrift:

1 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden

2 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Den statliga forskningspolitiken måste omfatta en satsning på boende och hållbar livsmiljö! 500.000 bostäder behövs till 2025. De ska bidra till en hållbar livsmiljö. De ska skapa långsiktiga samhällsekonomiska värden. De ska lägga grunden för ökad export av system och tjänster.

3 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Vad krävs för att nå målen?  Dubblerat tempo i samhällsbyggandet (från 30.000 - 60.000 lgh/år).  Ökad innovationstakt så att hållbarhetslösningarna hänger med. I Hammarby sjöstad tog det 30 år.  Mer kunskap om gestaltad livsmiljö och hållbart värdeskapande.  Ny kompetens att styra samverkansprocesser mot integrerade lösningar och synergier.

4 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Hur gör vi det? 1.Jobbar i alla hållbarhetsdimensionerna utifrån människors behov 2.Utvecklar systematik för smart samverkan mellan olika intressen 3.Utgår från den rumsliga organiseringens strategiska betydelse för att samordna olika mål 4.Utvecklar affärsmodeller som bygger på samhällsnytta

5 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden

6 2. Utvecklar systematik för smart samverkan mellan olika intressen – Exemplet SymbioCity Den svenska exportplattformen Symbio City.

7 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden 3. Utgår från den rumsliga organiseringens strategiska betydelse för att samordna olika mål Mars Marcus & Meta Berghauser Pont, Arkitektur 5/15: Vikten av rätt mått

8 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden 4. Utvecklar affärsmodeller som bygger på samhällsnytta

9 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Hur kan forskningspolitiken bidra? 1.Stärka systematisk erfarenhetsåterföring 2.Underlätta spridning av nuvarande kunskap 3.Möjliggöra tvärvetenskaplig forskning 4.Stärka medborgarnas delaktighet i utvecklingsprojekt 5.Stärka innovation i tidiga skeden 6.Möjliggöra fullskaletest av nya koncept i demonstrationsområden 7.Omprioritering av statsbudgeten till offentlig strategisk utvecklingsfond 8.Styra mot internationella styrkeområden 9.Ge samordningsuppdrag till myndighet för gestaltad livsmiljö

10 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Några konkreta förslag A.Tvärvetenskaplig forskning om arkitektur och värdeskapande B.Nationellt kompetenscentrum för boende och hållbar livsmiljö C.Stöd till innovationsprojekt inom gestaltad livsmiljö D.Öppna innovationsprojekt för civilsamhället och kultursektorn E.Satsning på digital infrastruktur och karriärsystem som stärker kunskapsdelning F.Stöd till kommunala verktyg för innovation (demo, markanvisning, innovationsupphandling, tävlingar, strukturplaner, policy m.m.)

11 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Konsulterna satsar!

12 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Byggentreprenörerna drar ner!

13 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Aktörernas prioriteringar

14 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Vad är rimligt? Offentligt byggande och förvaltning omsätter 300 miljarder kronor per år. Av detta omsätts ungefär 10% i tidiga skeden. En satsning på 210 miljoner kronor per år innebär att 0,7% av omsättningen i tidiga skeden avsätts för strategisk utveckling. Är inte det en billig försäkringspremie för ett långsiktigt samhällsekonomiskt värdeskapande, hållbart samhällsbyggande och nytta för skattepengarna? Aktörerna kommer att satsa minst 70 miljoner kr/år. En statlig medfinansiering stärker genomslaget i hela samhällsbyggandet och samordnar kring gemensam strategi!

15 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Hur kan statligt stöd stärka tidiga skeden? FRÅGOR TILL PANELEN Moderator Tobias Olsson Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

16 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden Några exempel Positive Footprint Housing. Charlotta Szcepanowski, miljöchef Riksbyggen. Decode certifiering av processer för hållbar stadsutveckling. Björn Hellström, Forskningsledare prof. Konstfack/Tyréns/SGBC. HSB Living Lab för framtidens boende. Cecilia Holmström Arkitekt Tengbom. Kvalitetskrav i markanvisning. Fredrik Drotte, Stadsbyggnadsdirektör Upplands Väsby.

17 Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden


Ladda ner ppt "Agenda Livsmiljö - för bättre kunskap i samhällsbyggandets tidiga skeden."

Liknande presentationer


Google-annonser