Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SACS Swedish Association of Civil Security

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SACS Swedish Association of Civil Security"— Presentationens avskrift:

1 SACS Swedish Association of Civil Security www.civilsecurity.se

2 SACS är det svenska affärsnätverket för aktörer som nationellt och internationellt säljer varor och tjänster inom civil säkerhet Vad är SACS ?

3 SACS verksamhetsidé SACS arbetar för att skapa bättre förutsättningar för medlemsföretagen att göra affärer inom området samhällssäkerhet. Verksamheten omfattar att utveckla och tydliggöra området, att bidra till konkurrenskraft hos medlemsföretagen och att företräda branschens intressen gentemot svenska och utländska myndigheter och organisationer.

4 SACS anser att: SACS budskap Näringslivet har en central roll i att bidra till samhällssäkerhet genom att erbjuda tjänster och produkter. Samhällssäkerhetsområdet är fragmenterat och Sverige skulle vinna på en ökad koordinering och samordning. Upphandlingsprocessen inom den statliga sektorn bör effektiviseras. Samverkan med kravställare för att säkerställa framtida behov av produkter och tjänster gagnar Sveriges inhemska behov och bidrar till ökad export. Export av samhällssäkerhet skall, så långt det är möjligt, inte begränsas av ISPs exportregler.

5 SACS verksamhet

6 SACS har de viktiga information-s och påverkans- kanalerna mot myndigheter och politiker Vad gör SACS?

7 Mässor Lunchmöten Seminarier Upphandlingsinformation Remissvar Möten med myndigheter Möten med politiker och makthavare Nära samarbete med andra branschorganisationer Webbplats Kansli Hur arbetar SACS?

8 Vad gör SACS Nätverkande och service till medlemsföretagen SACS skall stötta medlemsföretagen direkt genom bland annat: Årlig vårkonferens tillsammans med års- och vårmötet Höstmöte. Myndigheter, politiker och andra intressenter bjuds in till dessa möten. Erbjuder möjlighet för företag att föra fram synpunkter till myndigheter och politiker Deltar i framtagning av remisser Anordna relevanta runda bordssamtal Ordna seminarier och lunchmöten både externt hos medlemmar, på Teknikföretagen samt hos kunder och andra intressenter. Hemsida – gemensam plattform för information.

9 Vad gör SACS Tydliggör och profilerar området samhällssäkerhet Syftet är att identifiera och kommunicera utmaningar, internationellt och nationellt, för att utifrån det, se potential inom forskning och utveckling, tjänster och produkter. Kommunicerar gemensamma budskap genom debatt artiklar, hemsida, mässor etc. Dialog med nyckelpersoner om branschens betydelse Tydliggör upphandlingsprocessen samt roller och ansvar Främsta målgrupper är regeringskansli, riksdag, utskott, MSB, FOI, och ett antal andra verk och myndigheter. Samhällssäkerhet är ett brett område som täcker in ett stort antal produkter och tjänster, SACS bearbetar därför de för varje fråga relevanta utskott och myndigheter.

10 Vad gör SACS Etablera samarbeten och partnerskap SACS skall verka tillsammans med andra branschorganisationer i syfte att koordinera aktiviteter och stärka vår möjlighet till påverkan. Exempel på branschorganisationer: SOFF, SME-D, Säkerhetsbranschen. SACS har löpande samarbete med ett antal utvalda departement och myndigheter i syfte att: – utbyta kunskaper om utvecklingen inom området samhällssäkerhet – verka som länk mellan myndighet och medlemsföretag – bedriva påverkansarbete i enlighet med definierade budskap SACS skall söka samarbete med organisationer verksamma inom samhällssäkerhet i syftet att: – bredda SACS nätverk med personer och organisationer verksamma inom samhällssäkerhet – bidra till ökad kunskap och efterfrågan avseende medlemsföretagens tjänster och produkter

11 ” Homeland Security” utställning i Washington med svensk samlingsmonter (2008) ”Doing business in the Civil Security Market in Europe” på Rosenbad med bland andra statssekreterare från UD och Exportrådet Bryssel (2008) Vårmöte med blåsljusmyndigheter - Tullen, Kustbevakningen, Räddningstjänsten och MSB (2009) Medarrangör till EASC09 den 1-2 oktober i Stockholm. Samlingsmonter med SOFF (2009) ”Irak den nya marknaden” med representanter från Svensk-Irakiska Handelskammaren samt UD (2010) ”Civil Säkerhet i Indien” med Indiens ambassadör i Sverige, ambassadör från UD, Ministerrådet UD samt GD för ISP (2010) ”Yttre skydd av kärnkraftsanläggningar” med MSB, SKB, Räddningstjänsten, FOI och Miljödepartementet (2011) Hur fördubblar vi svensk export av Civil Säkerhet, handelsminister Ewa Björling, Exportrådet och FXM (2012) Höstkonferens med MSB, EU-kommissionen och Exportrådet (2012) Vårkonferens 2013: Ökad samverkan mellan privat och offentlig sektor – en nödvändighet för ett tryggare Sverige? Exempel på genomförda arrangemang

12 Medlemskap Kostnad – Mindre än 100 anställda20 000 kr/år – Övriga 35 000 kr/år – Vid nyinträde justeras avgiften mht tidpunkt på året. Ansökan – Ansökningsformulär på www.civilsecurity.sewww.civilsecurity.se

13 Medlemsföretag


Ladda ner ppt "SACS Swedish Association of Civil Security"

Liknande presentationer


Google-annonser