Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar för en dynamisk svensk småföretagssektor Pontus Braunerhjelm Professor och VD för Forum för småföretagsforskning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar för en dynamisk svensk småföretagssektor Pontus Braunerhjelm Professor och VD för Forum för småföretagsforskning."— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningar för en dynamisk svensk småföretagssektor Pontus Braunerhjelm Professor och VD för Forum för småföretagsforskning

2 Förändringar i företagandet Övergripande trender Starkt ökande utlandsinvesteringar – i huvudsak storföretag Fragmentering av värdekedjan – ökande handel, också tjänster. Storleksförskjutning – mindre företag större andel av sysselsättning Växande tjänstesektor och ”tjänstefiering” i industriföretag Klusterbildningar, nätverksorganiserad produktion.

3

4

5

6

7 Dynamiken i svensk ekonomi Är mindre företag viktiga för innovationer och kommersialisering av ny kunskap? För innovativa miljöer? Vilken roll har de mindre företagen för sysselsättningen? Vilken roll har entreprenörskapet i vid bemärkelse – nyetableringar och företagande – för regional och nationell tillväxt? Hur betydelsefull är förtagandet/entreprenören för framväxten av globalt konkurrenskraftiga kluster? Från företagande till makro-nivå - vad betyder det för den ekonomiska politiken?

8 ”Uppfinnare kommer med idéer, entreprenören ser till att saker och ting genomförs…….en idé eller vetenskaplig upptäckt är i sig av inget eller begränsat värde för ekonomisk utveckling” (Schumpeter 1947)

9 Tillbaka till Schumpeter? Kunskaps- visavi entreprenörsdriven tillväxt? Samvariation mellan tillväxt och FoU för OECD-länderna, 1981-1998

10 Samvariation mellan förändring i antal anställda och andelen nystartade företag

11 Innovationer nyföretagande/små företag Air Conditioning Heat Sensor Airplane Helicopter High Resolution Digital X-Ray Programmable Computer Audio Tape Recorde Microscope Quick-Frozen Food Human Growth Hormone Hydraulic Brake Soft Contact Lens Cotton Picker Scanner DNA Fingerprinting Outboard Engine Pacemaker Personal Computer Gyrocompass Polaroid Camera

12 Teknikbalansen Export/ import USA2,29 Sverige1,69 Frankrike1,38 Storbritannien1,28 Japan0,95 Finland0,93 Israel0,86 Nederl ä nderna 0,75 Tyskland0,74 Kanada0,46 Italien0,42 Australien0,30 Spanien0,20 Ö sterrike 0,11 Portugal0,11 Mexiko0,07 Grekland0,05

13 Kluster ”Silicon Valley is probably the only place on earth not trying to copy Silicon Valley” Robert Metcalfe, 1998

14 Vad förklarar framväxten av nya dynamiska kluster? Entreprenörskap, samarbeten och kunskap Andra vågens entreprenörer (“breakaways”) särskilt viktiga för hållbara och växande kluster

15 Var uppstår nationella kluster Kluster ikoner – Hollywood och Silicon Valley Hollywood, klimatbetingat? Viktigare fakrorer var Institutioner Nya affärsmodeller Entreprenörskap och nyföretagande Silicon Valley, skapelse av Fred Terman och William Schockley? Individuell briljans, eldsjälar spelar in – med det är inte allt Silicon Valley och Hollywood - inte unika orter

16 Från integrerad produktion till nätverksproduktion :

17 Globala trender

18 Tillväxt ett regionalt fenomen Innovationssystem och kluster – komplexa system som inte är förutsägbara linjära processer utan anpassningsbara och självstyrande processer Myndigheter och institutioner – strävar efter att skapa kluster utan att vara särskilt medvetna om skillnaden mellan hur ett kluster blir till och hur det växer och kan utvecklas Etableringsstöd leder inte nödvändigtvis till utvecklingsbara kluster – ett sådant synsätt tar inte hänsyn till entreprenörernas betydelse som ekonomiska förändringsagenter med förmåga att skapa eller attrahera de resurser och institutioner som är nödvändiga för att kluster ska utvecklas Kluster växer framför allt genom s k avknoppningsföretag (”breakaway firms”): det vill säga företag som startas av entreprenörer med erfarenheter från samma bransch Den historiska och regionala kontext som företagen verkar i underskattas ofta (normer)

19 Betydelsen av regelverk och lagar Produktivt och improduktivt entreprenörskap/företagande “…A BRITISH LAW OF 1865 REQUIRED THAT THERE BE AT LEAST THREE PEOPLE DRIVING EVERY MOTORIZED VEHICLE, IN ADDITION TO A WALKER WITH A FLAG WHO HAD TO PRECEDE THE ‘LOCOMOTIVE’ BY SIXTY YARDS TO WARN THOSE AHEAD AND CALM FRIGHTENED HORSES; THAT THE SPEED BE LIMITED TO FOUR MILES PER HOUR IN THE COUNTRY AND TWO MILES PER HOUR IN POPULATED AREAS…AMONG OTHER CONSTRAINTS.” (DAVID LANDES)

20 Skatternas betydelse för entreprenörskap (Braunerhjelm & Wiklund) Skatt som förändrasFörändring i skattesatsProcentuell förändring i egenföretagandet Svenska inkomst- och bolagsskatter i USA, i övrigt amerikanska regler (avdragsmöjligheter, arbitrage) 32 % respektive 57 % inkomstskatt, 30 % bolags- och kapitalskatt + 260 % Svenska inkomst- och bolagsskatter i USA, svenska avdragsmöjligheter vid förlust Som ovan- 70 %

21 Slutsatser – dynamik och tillväxt Den ekonomiska politiken utformar de drivkrafter som får individer att välja verksamhet (anställning-företagande), utbildning, mängd arbete, etc Globaliseringen konkurrensutsätter politiken – samtidigt blir kunskap, investeringar och arbetskraft allt mer rörlig Storföretagen frikopplade från traditionella hemmamarknader – betydelsen av nystartade och växande småföretag växer Konkurrens och specialisering – de små företagen måste växa internationellt Starka innovationsmiljöer – kluster – bygger på samverkan små och stora företag, industri- och tjänstebranscher samt offentliga aktörer. Entreprenörer särskilt viktiga för tillväxten. Om en av entreprenörens viktigaste kompetenser är att omvandla osäkerhet till en kalkylerbar risk… …så är statens huvuduppgift att se till att den risken fördelas mellan aktörerna på ett rimligt sätt för att stimulera nyskapande och innovativa verksamheter

22 Utvecklingen styrs inte av slump “at every step of the way, there were choices – political and economic – that provide real alternatives…path dependency..is not a story of inevitability…” Doglas North 1990, Nobelpristagare


Ladda ner ppt "Förutsättningar för en dynamisk svensk småföretagssektor Pontus Braunerhjelm Professor och VD för Forum för småföretagsforskning."

Liknande presentationer


Google-annonser