Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HRM Human resource Management. Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Åk1 Programansvarig Gunilla Larsen Borg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HRM Human resource Management. Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Åk1 Programansvarig Gunilla Larsen Borg."— Presentationens avskrift:

1 HRM Human resource Management

2 Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Åk1 Programansvarig Gunilla Larsen Borg

3 Information om det viktigaste Gunilla.larsen.borg@lnu.se 0706-499 666 ekonomihogskolan@lnu.se Programansvarig – utvecklar program och kurser i samråd med programrådet, Studenter,lärare och näringslivet.

4 Via lnu.se/nystudent kan/ska du: (Har du inte gjort det gör det nu ) Skaffa ett studentkonto Registrera dig på programtermin samt kurs (eller bara kurs om du inte läser program). Hitta till lärplattformen MyMoodle Kursplan och litteraturlista Schema

5 Praktisk information för dig som studerar på Ekonomihögskolan Passerkort – för att komma in i lokalerna på kvällar och helger https://lnu.se/utbildning/under-studierna/ Återsamlingsplatser vid brand - på parkering på baksidan ”Receptionen” alltid (?) klockan 10.00-12.00Receptionen Du når lättast administrationen på Ekonomihögskolan via ekonomihogskolan@lnu.se ekonomihogskolan@lnu.se Skriv ut, kopiera och scanna - För att kunna skriva ut, kopiera eller skanna på Linnéuniversitetet behöver du ett PayEx konto som du kopplar till ditt studentkonto. Vid frågor vänd dig till IT-avdelningen. Skriv ut, kopiera och scanna https://lnu.se/utbildning/under-studierna/it-och-support/guider/utskrifter/kom-igang-med-payex-for- utskrifter-och-kopiering/

6 Information om programmet du antagits till Alla program har en programsida i MymoodleMymoodle där finns: Programmets strukturplan Kursernas namn och kurskoder per termin Anslag och meddelanden från programansvarig samt från kansliet Programmets utbildningsplan Ni har ? fb HRM åk 1-3 Där skriver ni och jag

7 Personal företagets viktigaste resurs Räkna med personalen & Räkna på personalen Lönsamheten ökar när de anställda trivs sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Branson Hämtat 2016-08-15 kl 10:26

8 HRM, i mycket korta drag Ekonomutbildning; Personal, Organisation och Ledarskap År 1 HT Företagsekonomi (30hp) VT Arbetsrätt (15hp), hälsa (15 hp) År 2 HTFöretagsekonomi (30hp) VTUtomlands eller praktik & kurser År 3 HTFöretagsekonomi (15 hp), HRM (15 hp) VTVerksamhetsutveckling (7,5 hp), Personalekonomi (7,5 hp), Examensarbete (15 hp)

9 Bildningsresan © Åsa Sjöblom Utbildning – inte bara plugg… …utan också en ”resa”: Från utbildningskonsument till kunskapsproducent! Akademiker

10 Bildningsresan Att studera på Ekonomihögskolan – ditt nya arbete! Vi planerar för 40 timmar per vecka, inkl. föreläsningar och självstudier. ”Risken” med studier på universitet. Förkunskaper spelar roll, men attityd, ambition och insats är viktigast!

11 Att vara student Under september kommer två tredjeårsstudenter på Ekonomihögskolan att dela med sig av sina erfarenheter av att vara student. Ta tillfället i akt att ta del av hur man optimerar sin studietid på bästa sätt.

12 Engagera dig i dina studier genom - kvalitetsuppföljning och studentinflytande Programråd och programansvarig (2 studentrepresentanter utses i varje årskurs) Kontinuerlig utvärdering sker på kursnivå och i programrådet Efter avslutad kurs görs kursvärdering - ta dig alltid tid att fylla i kursvärderingarna! Vid upplevda problem på en kurs – tag alltid kontakt med ansvarig lärare på kurs och/eller programansvarig

13 Kursvärderingar Efter varje kurs erbjuds du att fylla i en kursvärdering. Ta tillfället i akt och var med och påverka. Kursvärderingarna är viktiga verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vill du läsa resultatet från tidigare kursvärderingar beställer du dem via mail till ekonomihogskolan@lnu.seekonomihogskolan@lnu.se

14 Programråd – vad innebär det? Ni är 2-5 representanter från varje årskull/program som träffas ca 2 ggr/termin om: - Kursvärdering - Språkrör - Bollplank - Erfarenhetsutbyte årskull/program - Socialt och nätverkande - Erfarenhet av mötesteknik

15 Universitetsvärlden - varför säger olika lärare olika saker? Hur ska jag hantera det? Kristallklara instruktioner – Får man samarbeta? – Vilka källor är ok? – Vilka källor krävs? – Vad får jag ha med på tentamen? Referera korrekt – Harvardsystemet Lokala regler för examinationer Rättssäker examination http://www.hsv.se/download/18.5dc5cfca11dd92979c4 80001361/0836R.pdf http://www.hsv.se/download/18.5dc5cfca11dd92979c4 80001361/0836R.pdf

16 Universitetsvärlden - varför säger olika lärare olika saker? Olika vetenskapliga synsätt Akademisk frihet Professionell subjektivitet Det finns inte alltid ett ”rätt” sätt! Rätts- säkerhet

17 Kontaktpersoner: Emmelie Hedin Ekholm– Kalmar emmelie.hedinekholm@lnu.se Anna Lindahl – Växjö anna.lindahl@lnu.se Internationalisering - Utbyte - Internationell erfarenhet

18 På mymoodle.lnu.se hittar du program- och kursspecifik informationmymoodle.lnu.se Du får ingen information – du får ta reda på själv All information finns på nätet – leta ! Men man kan alltid fråga ;)

19 Schema Tryck på rubriken för att öppna kursrummet och programrummet. När du loggat in på LNU.se/student ser det ut såhär!

20 Utbildningsplan (programplan) I utbildningsplanen får du svar på följande frågor: Vilket är ditt huvudområde? (företagsekonomi) Vad ska du kunna efter avslutad utbildning? Centrala examensmål – vad är det?examensmål Vilka färdigheter ska du ha lärt dig genom universitetsstudier? Utbildningsplanen reglerar programmets mål, struktur, innehåll och examen. http://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/utbildn ingsplan-EGHRM-2.pdf http://kursplan.lnu.se/utbildningsplaner/utbildn ingsplan-EGHRM-2.pdf

21 Kursplan Kursplanen reglerar respektive kurs gällande innehåll, lärandemål, examination, litteratur m.m. Där står vilken behörighet du måste uppfylla för att kunna bli registrerad på kursen. Läs alltid igenom kursplanen inför varje ny kurs.

22 Betygsskala för Ekonomihögskolan Prestationen bedöms i förhållande till hur väl du har uppnått kursens mål Examinationens samtliga delar ska kunna relatera till specifika kunskapsmål för kursen. BetygBedömningMed avseende på varje mål för delkursen/kursen motsvarar ditt resultat något av följande kriterier A UtmärktUtomordentligt resultat med endast ett fåtal mindre brister B Mycket braMycket bra resultat med endast ett fåtal brister C BraGenerellt bra men med några brister D TillfredsställandeAcceptabel nivå men flera brister finns E TillräckligtResultatet uppfyller minimikriterierna Fx OtillräckligtExaminator /kursansvarig kan undantagsvis bestämma att en student som ligger nära gränsen för E får utföra kompletterande uppgifter för att nå betyget E. Examinaror / kursansvarig meddelar skriftligen studenten vad som gäller för att inkomma med kompletteringen. I väntan på kompletteringen sätts betyget F, om kompletteringen godkänns ändras betyget till E. F OtillräckligtAvsevärt mer arbete krävs

23 Sammanvägning av betyg Betygsskalan A-F Sifferskala för viktning A9,0 B8,0 C7,0 D6,5 E6,0 Betygsskal an A-F Mattematiska betygsgränser A8,51 – 9,00 B7,51 – 8,50 C6,76 – 7,50 D6,26 – 6,75 E6,0 – 6,25 Kursens samtliga examinationsmoment ska vara godkända innan samlingsbetyg kan fastställas. Utbildningsadministratör utför den matematiska beräkningen, enligt fastställda principer. Betygsunderlaget lämnas till examinator för beslut genom signering av resultatlistan. Sammanvägning sker genom att samtliga examinationsmoment som betygsatts i en kurs översätts av utbildningsadministratör till siffror enligt tabell till höger. Kurs X, 15 hp Betyg ÖversättningViktning Examinationsmoment 1; tentamen 7,5 hpB88*(7,5/15) = 4,0 Examinationsmoment 2; case 4,5 hpC77*(4,5/15) = 2,1 Examinationsmoment 3; laboration 3 hpD6,56,5*(3/15) = 1,3 Summa 7,4 Varje examinationsmoment ges den procentuella vikt som motsvaras av dess omfatt­ning i högskolepoäng. Exempelkursen får således C, då snittet var 7,4.

24 Vad finns var – hjälp att hitta snabbt Vid receptionen finns vår infokiosk, här kan du snabbt hitta i vilken sal din föreläsning är! Appen LNU finns att ladda ner till din smartphone

25 Lena-Maria Aronsson Studievägledare i Kalmar Telefon: 0480-49 71 84 Telefontid: måndag, tisdag och torsdag: 08:30-09:30 E-post: lena-maria.aronsson@lnu.se Besöksadress: Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19lena-maria.aronsson@lnu.se Bengt Persson Studievägledare i Växjö Telefon: 0470-70 85 79 Telefontid: tisdag 13:00–14:30, fredag 10:00–11:30 E-post: bengt.c.persson@lnu.se Besöksadress: Universitetsplatsen 1 (K-huset)bengt.c.persson@lnu.se Studievägledning på Ekonomihögskolan

26 Studera med funktionsnedsättning Dan Fogby Samordnare för Ekonomihögskolan i Kalmar Dan.fogby@lnu.se Dan.fogby@lnu.se Anna Nymark Samordnare för Ekonomihögskolan i Växjö Anna.nymark@lnu.se Anna.nymark@lnu.se

27 Karriärvägledning vid LNU Var med från början i alla aktiviteter som Linnés karriärvägledning har! Magnus Thureson Karriärvägledare Studerandeavdelningen magnus.thureson@lnu.se magnus.thureson@lnu.se 0480-44 61 37

28 Studenthälsan Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. De arbetar förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och coachning. Sektionschef Kalmar och Växjö Maria Larsson E-mail: maria.larsson@lnu.se Tel: 0480-44 60 95maria.larsson@lnu.se Här kan du läsa mer: https://lnu.se/studenthalsan/https://lnu.se/studenthalsan/

29 Universitetsbiblioteket (UB) och studieverkstaden Sök- och skrivhjälp finns på Universitetsbibliotekets webbsida Läs Refero – antiplagieringsguiden – ett webbaserat läromedel som visar hur du får använda andras texter i ditt akademiska skrivande.

30 Kontakt bibliotekarie Helena Magnusson Bibliotekarie helena.magnusson@lnu.se

31 Examination på kursen Examinationsform - regleras i respektive kursplan Kursansvarig utformar kursen och dess examinationsmoment Dina resultat hittar du på Ladok på Web som du når via din studentinloggning

32 Skriftlig salstentamen Du ska anmäla dig till tentamen tisdagen i veckan före tentamensveckan om det är en skriftlig tenta. Det går inte att efteranmäla sig! Giltig legitimation måste uppvisas vid salstentamen för att ha rätt att genomföra tentamen. En student har rätt att erbjudas examination vid fem tillfällen, därefter kan kursen förändras. Generellt erbjuds tre examinationstillfällen under ett läsår därefter hänvisas omexamination till nästa gång kursen ges. Betygssteg på moment är U/G eller A-F. Betyg på hel kurs är A-F.

33 Om du missar tentan Anmäler du dig till omtentan Om du dröjer för länge med att examinera en uppgift kan kursen förändras och du kan få gå om kursen helt och hållet CSN har också krav på studieprestation om du tar studielån Det finns behörighetskrav inom programmet Det finns oftast ett uppsamlingstillfälle med tentor i juni/augusti Planera dina studier – se tentamensschemat

34


Ladda ner ppt "HRM Human resource Management. Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Åk1 Programansvarig Gunilla Larsen Borg."

Liknande presentationer


Google-annonser