Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intervju observation och individuella lärandemål Förberedelse inför VFU tisdagen den 24 januari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intervju observation och individuella lärandemål Förberedelse inför VFU tisdagen den 24 januari."— Presentationens avskrift:

1 Intervju observation och individuella lärandemål Förberedelse inför VFU tisdagen den 24 januari

2 Profession, kunskap och lärande Summering av vad som krävs för godkänd kurs Workshop idag - grupparbete Obligatoriska moment Intervju i VFU Seminarium om yrket sjukgymnast Rapport om Hälsa Loggbok med individuellt lärande mål och lärstrategi Biblioteksundervisning

3 Uppgifter inför VFU 1.Samtala/intervjua en brukare/boende om hans /hennes syn på hälsa/ resurser/begränsningar att vara delaktig i vardagsaktiviteter. Examineras med individuell skriftlig rapport senast 27/1 2.Samtala/intervjua den sjukgymnast ni besöker om sin yrkesroll och krav på kunskap Examineras på seminarium 26/1.

4 Workshop med sjukgymnast Ta reda på Yrkets innehåll Behov av kunskap i olika former Behov av kunskap med olika innehåll Behov av olika egenskaper På vilket sätt sjukgymnasten utvecklas och lär sig mer i sitt yrke

5 Loggbok Skriv i egen mapp i studentportalen Förväntningar på utbildningen samt planer på yrket En strategi för att utveckla ditt eget lärande Individuellt lärandemål och reflektion Loggboken kommer att följa dig under utbildningen

6 Processen-individuelltlärandemål - loggbok Förberedelse Genomförande – Hur gick det? Vad lärde jag mig och hur gick det ? Uppföljning - Utvärdering Hur ska jag göra nästa gång!

7 Intervju och observation Sjukgymnastens dagliga arbete. Dagligt arbete Forskning Kvalitativ forskning Observation – tolkar beteende, tolka funktion

8 Skillnad mellan ett privat och ett professionellt samtal?

9 Aktivt lyssnande Ögonkontakt Använder hela kroppen Använder rösten Engagemang tempo

10 Lyssnandets faser Höra Tolka Värdera Ge gensvar

11 Hur ska frågorna vara? Öppna Undvik ledande frågor Följdfrågor Raka frågor Enkla frågor

12 intervjun Inledning Syfte Tidsramar Bearbetas materialet? Prioriterade områden Intervju guide Avslutning Återkoppling

13 intervjun Vilka frågor ger de svar du vill ha? svårigheter

14 Att skriva rapport

15 Syfte med en rapport Färdighetsträning Skriftlig dokumentation Beskriva egen forskning och utveckling Sprida kunskap Dokumentera patientarbete

16 Rapporter Traditionell rapport Kvalitativ rapport Forskningsrapport

17 Rapporten i kursen Frågeställning vad anser patienten om hälsa? Formulera problemet hur kan patientens syn på hälsa relateras till teorier om hälsa Hypotes preliminärt svar Analys ordna data relatera till litteraturen Konklusion vad har jag lärt mig av detta Referenslista litteraturhänvisning Skriv 2-3 A4 sidor med dubbelt radavstånd 12 punkter.

18 Vad ska rapporten innehålla? Titel Syfte Genomförande Resultat miljöbeskrivning. Analys minst en hälsoteori Konklusion Summera och reflektera Referenslista vancouversystemet

19 Att tänka på Titel syfta på innehållet 10-12 ord Precision i kommunikationen tydlighet Leda läsaren in i problemet Motivera val av metod Miljöbeskrivning personen du intervjuar omgivningen där intervjun skedde Resultat Vad sa patienten sammanfattat Analys beskriv en av hälsoteorierna samt varför du tycker att teorin stämmer överens med patientens syn på hälsa referera till litteraturen enligt ETT system Konklusion Vad lärde jag mig Referenslista

20 Faresjö, T, Åkerlind, I : Teorier om hälsa och livskvalitet. : In: Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik i tvärvetenskaplig belysning. Stockholm: Studentlitteratur, 2005 Kap. 3, pp. 47-59. Webbsida enkel sökväg, datum, uppdaterad Föreläsning personlig kommunikation, person, datum

21 Skicka in senast 27 januari Ladda upp på studentportalen Urkund - plagiatkontroll Email ann.sundbom@neuro.uu.se papper

22 Individuella lärandemål Skriv individuellt lärandemål och utvärdera det. Målen ska vara SMARTA. Förberedelser? Hur gick det? Hur gjorde du? Vad fungerade bra/mindre bra? Vad hade du kunnat göra annorlunda? Reflektera över känslor och beteenden. Vad har du lärt dig? Vad bör du tänka på till nästa gång? Minst två VFU-tillfällen krävs för godkänt i normalmotorikkursen förutom ett i denna kurs.

23 SSpecifikt MMätbart AAccepterat RRealistiskt TTidssatt AAvgränsat

24 Lärandemål Högskoleförordningen Individuella lärandemål Lärandeprocessen patientens mål utvärdera sig själv

25 Varför göra individuella lärandemål Reflektera kring egen lärprocess Formulera mål för patienter Reflektion självkännedom och självständigt lärande

26 Individuellt lärandemål Specifikt för dig! Behöver inte vara heltäckande T ex Att få patienten att berätta det som är relevant för dig på 30 minuter Att ge patienten en instruktion som han/hon förstår och återkopplar till dig direkt. -utvärdera egen utveckling i förhållande till målen!

27 Vad ska ingå i loggboken, individuellt lärandemål? Individuellt lärandemål enl SMARTA Hur tänker jag förbereda mig? Hur gjorde jag? Hur gick det? Vad har jag lärt mig? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad tar jag med mig till nästa gång?

28 Individuellt lärandemål Genom att intervjua en person i en timme få fram dennes syn på hälsa

29 Självständigt Lärande Egna mål Lärsätt Planera Identifiera problem Lösa problem Kommunikation Utvärdera REFLEKTERA!

30 Indentifiera patientens problem Identifiera patientens mål Grund för undersökning Grund för behandlingsplan Utvärdera Utveckla teoretisk och praktisk kunskap

31 Analysera Beskriv Vad du gör när du lär Hur du gör när du lär Varför gör du just så? Vad får det för resultat? Vad skulle du vilja ändra för att lära effektivare under nästa moment?

32 Kliniskt reflekterande

33 Reflektions cykel Beskrivning Vad hände ? Utvärdering Vad var bra, dåligt? Analys Vad har du lärt av detta? Gibbs 1988 Konklusion Hade du kunnat göra på annat sätt? Planering, återkoppling Hur gör Du nästa gång?

34

35 Inför VFU Individuella lärandemål och andra mål Lagar förordningar och hygien Namnskyltar Grupparbetestid att förbereda intervju måndageftermiddag. Frågor via email! Ta med inneskor och namnskylt till VFU Ring handledaren!

36

37 Studieteknik Hur lär jag mig bäst? Var lär jag mig bäst? När lär jag mig bäst? Hur ska jag planera? Vad är viktigt för att skapa goda förutsättningar?

38 Uppskjutandet Vad får mig att skjuta upp planerna? Vad får mig att hålla mig till planerna?

39 Till Loggboken! Hur kopplar jag av bäst? Hur får jag balans mellan studier och fritid? Konkret strategi för att underlätta mitt eget lärande!


Ladda ner ppt "Intervju observation och individuella lärandemål Förberedelse inför VFU tisdagen den 24 januari."

Liknande presentationer


Google-annonser