Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattnets sensoriska egenskaper Vattenkvaliteten och våra sinnen Lukt smak känsel hörsel och syn Olle Wahlberg Kemiskolan KTH Ingbokällan i Uppland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattnets sensoriska egenskaper Vattenkvaliteten och våra sinnen Lukt smak känsel hörsel och syn Olle Wahlberg Kemiskolan KTH Ingbokällan i Uppland."— Presentationens avskrift:

1 Vattnets sensoriska egenskaper Vattenkvaliteten och våra sinnen Lukt smak känsel hörsel och syn Olle Wahlberg Kemiskolan KTH Ingbokällan i Uppland

2 Planering 1. Vad säger sinnena om vattnet ? 2. Hur bildas dricksvatten ? 3. Vattenkvalitet, det goda vattnet 4. Sammanfattning

3 Vilka sinnen har vi ? 1. Hörsel 2. Känsel 3. Lukt 4. Smak 5. Syn

4 Ord att beskriva vattnets smak Mina egna ord för vattnets smak känns begränsade. Har du fler ord ?? Frisk Fadd Insjölukt Metall Humus (jord)

5 Vad säger sinnena om vattnet ? Varför har vi olika uppfattning om vattnets smak ?

6 Minnet Sinnesintrycken ger information genom att de analyseras med hjälp av vårt minne: Olika typer av minnen: 1. Biologiskt minne 2. Emotionellt minne 3. Kulturellt minne 4. Kunskapsminne

7 Exempel på information från olika sinnen Hörsel Syn Känsel Smak Lukt

8 Hörseln: Vi hör vattnet porla Vi tror oss veta att det är en bäck Varför ? Vi kan skilja på en bäck, ett hav, ett stilla regn Hur går det till ?

9 Synen: Några bilder som berättar om vattnet Gaser i vattnet *Vitt: luftbubblor Partiklar i vattnet * Grönt eller blått: mineral * Brunt: humus, DOC eller löst organiskt material * Rött, järnhydroxid (rost) * Svart; Järnsulfid

10 Lösta gaser

11 Mineralpartiklar

12 Humuspartiklar

13 Alger

14 Utfälld järnhydroxid (rost)

15 Känseln använder vi för att bestämma om vattnet har rätt temperatur

16

17 Experiment Vattnets salthalt är en viktig egenskap hos dricksvatten. Exempel 1: Ramlösa original 763 mg/l Exempel 2: Stockholms kranvatten 127 mg/l Hur många mg salt per liter innehåller X ?

18 Smaken: Det finns fyra grundtyper av smak Beskt Salt Surt Sött

19 Utvidgade smaker Beskt Salt Surt Sött....................................................................... Alkalisk Fett Metall Umami (typ soya, trattkantareller, protein)

20 Salthalt Salthalten i dricksvatten kan variera från 0,1 gram/liter upp till 1,5 gram/liter

21 Salt i buteljerat vatten (jämfört med stockholms kranvatten och ett fossilt vatten) Vatten Elektrisk Uppskattad ledingsförmåga salthalt Imsdal 7 mS/m 0,05 g/l Stockholms kranvatten 22 mS/m 0,1 g/l Saskia Quelle (kolsyrat) 29 mS/m 0,1 g/l Ramlösa Stilla 51 mS/m 0,4 g/l Mossbrunnen 63 mS/m 0,7 g/l Ramlösa Original (kolsyrat) 65 mS/m 0,7 g/l Loka Citron (kolsyrat) 110 mS/m 0,8 g/l Ekhamra (fossilt vatten) 147 mS/m 1,1 g/l Vichy Noveau (kolsyrat) 198 mS/m 1,4 g/l

22 Salt i buteljerat vatten (jämfört med stockholms kranvatten och ett fossilt vatten) Vatten Salt Ca Mg K Na HCO 3 - SO 4 2- Cl - (alla i milligram / liter) Imsdal 64 9,9 0,4 0,5 0,9 31,2 2,9 0,6 Stockholms kranvatten 127 16 4 2 10 50 33 12 Saskia Quelle (kolsyrat) 119 29 3 - 13 - 43 31 Ramlösa Stilla 367 72 10 4l 11 213 31 26 Mossbrunnen 740 Ramlösa Original(kolsyrat) 763 3 1 2 210 520 6 21 Loka Citron (kolsyrat) 791 Ekhamra (fossilt vatten) 1058 Vichy Noveau (kolsyrat) 1425

23 Lukt: Vi är mycket känsliga för vissa lukter tex svavelväte Svavelväte finns bara i syre fri miljö Lukten av svavelväte är en varningssignal

24

25 Vattnets egenskaper Exempel på källvatten Hur källvattnet bildas Analyser Betydelsen av salt, syrgas och kolsyra Organiskt material, järn, calcium, svavel Observationer: lukt, smak, grumlighet, rörlighet Enkla mätningar: temperatur elektrisk ledning pH

26 Hur bildas dricksvatten ? Vi använder ytvatten, grundvatten och källvatten till dricksvatten.

27 Vattnets kretslopp i naturen

28 Vattenkvalitet Viktiga processer vid bildning av grundvatten *1 Fotosynes och respiration (bildning av organiskt material): Koldioxid+vatten = organiskt material+syre CO 2 + H 2 O = CH 2 O + O 2 ____________________________________________________________ 2: Vittring (upplösning av berg), (bildning av mikronäringsämnen) Koldioxid+vatten+Berg = Kalciumjoner + vätekarbonatjoner CO 2 + H 2 O + CaCO 3 = Ca 2+ + 2HCO 3 -

29 Exempel på olika vatten Mälarvatten-Stockholms kranvatten Vatten i en djupborrad brunn -fossilt vatten Traditionell kallkälla - Mossbrunnen Buteljerade vatten

30 Vattenkvalitet Mälaren (Norsborgs Vattenverk) Allmänna parametrar Mälaren Dricksvattnet pH 7,7 8,5 Konduktivitet 18 22 mS/m Smak - ingen Lukt - ingen Temperatur 0 - 25 8 o C

31 Vattenkvalitet Mälaren (Norsborgs Vattenverk) Salter positiva joner Mälaren Dricksvattnet Na + mg/l 10 10 K + mg/l 2 2 Ca 2+ mg/l 16 21 Mg 2+ mg/l 4 4

32 Vattenkvalitet Mälaren (Norsborgs Vattenverk) Salter negativa joner Mälaren Dricksvattnet Cl - mg/l 11 12 SO 4 2- mg/l 23 33 HCO 3 - mg/l 45 50

33 Vattenkvalitet Mälaren (Norsborgs Vattenverk) Gaser i vattnet (syrgas och koldioxid) O 2 mg/l 9 vid 25 o C CO 2 mg/l 1 vid 25 o C Syreförbrukning: Mälaren Dricksvattnet COD Mn mg O 2 /l 5,7 2,6 (Chemical Oxygen Demand)

34 Salt i buteljerat vatten (jämfört med stockholms kranvatten och ett fossilt vatten) Vatten Elektrisk Uppskattad ledingsförmåga salthalt Imsdal 7 mS/m 0,06 g/l Stockholms kranvatten 22 mS/m 0,13 g/l Saskia Quelle (kolsyrat) 29 mS/m 0,14 g/l Bonaqua Naturell (lätt kolsyrat) 51 mS/m 0,29 g/l Ramlösa Stilla 51 mS/m 0,37 g/l Mossbrunnen 63 mS/m 0,4 g/l Ramlösa Original (kolsyrat) 134 mS/m 0,76 g/l Loka Citron (kolsyrat) 141 mS/m 0,8 g/l Ekhamra (fossilt vatten) 147 mS/m 1,1 g/l Vichy Noveau (kolsyrat) 198 mS/m 1,4 g/l

35 Mossbrunnen FlödetBerget med mossan

36 Slutet

37 Salt i buteljerat vatten (jämfört med stockholms kranvatten och ett fossilt vatten) Vatten Salt Ca Mg K Na HCO 3 - SO 4 2- Cl - (alla i milligram / liter) Imsdal 64 9,9 0,4 0,5 0,9 31,2 2,9 0,6 Stockholms kranvatten 127 6 4 2 10 50 33 12 Saskia Quelle (kolsyrat) 142 29 3 2 13 21 43 31 Bonaqua Naturell (lätt kolsyrat) 292 49 6 2 32 80 48 75 Ramlösa Stilla 367 72 10 4l 11 213 31 26 Mossbrunnen 358 Ramlösa Original(kolsyrat) 763 3 1 2 210 520 6 21 Loka Citron (kolsyrat) 791 Ekhamra (fossilt vatten) 1058 Vichy Noveau (kolsyrat) 1425

38 Experiment Vattnets salthalt är en viktig egenskap hos dricksvatten. Exempel 1: Ramlösa stilla 127 g/l Exempel 2: Stockholms kranvatten 367 g/l Hur många gram salt per liter innehåller X ?


Ladda ner ppt "Vattnets sensoriska egenskaper Vattenkvaliteten och våra sinnen Lukt smak känsel hörsel och syn Olle Wahlberg Kemiskolan KTH Ingbokällan i Uppland."

Liknande presentationer


Google-annonser