Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Protestantiska kyrkan En av tre kristna kyrkor. Vad betyder ordet protestant?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Protestantiska kyrkan En av tre kristna kyrkor. Vad betyder ordet protestant?"— Presentationens avskrift:

1 Protestantiska kyrkan En av tre kristna kyrkor

2 Vad betyder ordet protestant?

3 de accepterar inte påven i Rom som ledare protester mot katolska kyrkan och tolkningar av den kristna läran. Kyrkan i Västeuropa splittrades i två grenar, katolska och protestantiska.

4 Luther Präst, munk, teolog 95 teser, bla: man blir fräls genom tro, Bibeln är det enda rättesnöret mm. Bannlyst Reformera

5 ledare De lutherska kyrkorna har ingen gemensam högste ledare, men de samarbetar i lutherska världsförbundet. Svenska kyrkan som är en lutersk protestantisk kyrka har ärkebiskop, biskop, kyrkoherde, präster Antje Jackelén är Sveriges ärkebiskop Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna vid ämbetet.

6 Utbredning Norden, USA, tyskland- evangelikansk, luthersk.

7 Tro Läsningen och tolkningen av texterna. Bibeln Predikstolen alla människor har sitt kall, sin uppgift

8 Sakrament Dopet Nattvarden

9 Gudstjänst Predikan är höjdpunkten. Psalmer, läsning ur bibeln, sång, bön, predikan, nattvard. Söndag, 1 dagen på veckan. Skapelsen, Jesus uppstår, ge energi.

10 Munkar och nunnor Det förekommer, men är inte så vanligt.. Luther tyckte inte att det skulle finnas.

11 Helgon evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa

12 Övrigt Luthers lära spreds från Tyskland.. Schweiz, Calvin: Reformert: reformationen spreds, ny utformning, sträng i tron, följa bibelns alla bud, leva enkelt, inga ”värdsliga nöjen”, inga bilder eller statyer i kyrkan. Mildare idag, men kyrkorna är fortfarande enkla. England, Anglikanska: Inspirerad av både protestantiska och katolska kyrkan, i England. Gudstjänsten är lik en katolsk.

13 Frågor: Varför protesterade Luther? Hur skiljer sig den protestantiska kyrkan från den katolska? Vad är centralt i en protestantisk gudstjänst? Varför? Finns det något i Luthers lära som du tycker är bra/håller med om? –motivera! Finns det något i Luthers lära som du tycker är mindre bra/inte håller med om? – motivera! Varför tror du att så många människor lyssnade på Luthers budskap? Det var många kungar/furstar som tyckte att Luthers lära var bra, varför tror du att det var så? Vad heter Sveriges Ärkebiskop? Var finns det främst protestantiska kyrkor? Förklara följande begrepp/ord: Tes Bannlysa Reformert Anglikan Avlatsbrev Reformera Frälst


Ladda ner ppt "Protestantiska kyrkan En av tre kristna kyrkor. Vad betyder ordet protestant?"

Liknande presentationer


Google-annonser