Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har det blivit bättre liv för sjuka äldre? Växjö 11 november 2015 Maj Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har det blivit bättre liv för sjuka äldre? Växjö 11 november 2015 Maj Rom."— Presentationens avskrift:

1 Har det blivit bättre liv för sjuka äldre? Växjö 11 november 2015 Maj Rom

2 2010 hade vi problem  Hög förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre  Ny kunskap om god demensvård tillämpades inte  Vården i livets slut var ojämlik och visade stora brister  Risk för fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen upptäcktes inte och kunde därför inte förebyggas  Brister i helhetssyn och samordning mellan vårdgivare minskade sjuka äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv Bättre liv för sjuka äldre

3 Stora förändringar på kort tid– en grund att bygga vidare på  Kvalitetsregister i kommunerna  Struktur för gemensam styrning och ledning  Nya arbetssätt (evidensbaserade, förebyggande, systematiska och strukturerade)  Systematiskt förbättringsarbete  Koll på läget HÖGT TEMPO I STOR SKALA

4 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling  Vårdpreventivt arbetssätt  En god demensvård  Sammanhållen vård och omsorg  Värdig vård i livets slut

5 5 Fråga den äldre Webbkollen återinskrivna, ring upp och hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg

6 Teknik - Webbkollen Enkätinmatning fungerar på alla surfplattor och datorer Inloggning styr behörighet Onlineresultat för enhet, region och riket. Resultaten kan enkelt användas/skrivas ut med ett klick Månadsrapport till din enhet som mail. Olika nedbrytningar görs enkelt online.

7 Kronoberg Var du med och planerade inför din hemgång ?

8 Kronoberg Var du med och planerade inför din hemgång ?

9 Kronoberg Fick du med dig någon information om vad som planerats inför hemgång ?

10 Kronoberg Vet du varför du ska ta dina läkemedel?

11 Kronoberg Fick du med någon läkemedelsberättelse då du blev utskriven?

12

13 Kronoberg Känner du dig trygg i dina vård och omsorgskontakter?

14 Vad skulle du behöva för att känna dig trygg?  Fast läkarkontakt jag skulle vilja ha samma läkare på Vårdcentralen  Bemötande en läkare som lyssnar och respekterar mina åsikter bättre bemötande på akuten  Vart vänder jag mig?vet inte vart jag ska vända mig med frågor förstår att jag inte ska vända mig till avdelningen, men vet inte var jag ska ringa det är svårt att komma fram på telefon

15 Senior alert SÄBO

16 Olämpliga läkemedel, Kronoberg

17 Utskrivningsklara patienter, Kronoberg

18 Jag…... och mina närstående är informerade om min situation...är smärtlindrad...är lindrad från övriga symtom...är ordinerad läkemedel vid behov...vårdas där jag vill dö...behöver inte dö ensam...vet att mina närstående får stöd www.palliativ.se

19 Vård i livets slut

20 2014 har situationen förbättrats  20 000 personer behandlas inte längre med läkemedel som är olämpliga för äldre  Fler personer med kognitiva besvär får rätt utredning  Demenssjuka personer med beteendemässiga och psykiska symptom mår bättre med god omvårdnad och mindre läkemedel  Färre personer drabbas av trycksår i vård och omsorg, munhälsan bland äldre förbättras och undernäring inom äldreomsorgen minskar  Fler får symptomlindring i livets slutskede men vården är fortfarande ojämlik  Koncept finns och kunskapen har ökat kring hur vården kan bli mer sammanhållen och värdeskapande för den äldre

21 ARBETSSÄTTDÅNU EvidensbaseratVi gör som vi alltid har gjort Vi arbetar utifrån bästa möjliga kunskap Ordning och redaAd hoc – vi tar det som det kommer Strukturerat och systematiskt Steget föreReaktiv – vi tar det när det kommer Proaktivt och förebyggande Från tro till att vetaTro. Arbeta på känslaMäta och följa upp. Koll på läget. Kvalitetsregister. Indikatorer. Öppna jämförelser

22 KULTURDÅNU Från organisation till person OrganisationsfokusDen äldres fokus. Individens behov Från att tala om till att tala med – seniorer och närstående som aktiva medskapare Den äldre är ett objekt Den äldre är ett subjekt Skapa värdeVad har du för diagnos? Följer ett vårdprogram Hur ser din situation ut? Vad är viktigt för dig? Se hela människanDelar och stuprörHelhet

23 Koncept för en mer sammanhållen vård och omsorg - Trygg hemgång - Mobila läkare/team - Ring upp inom 24-72 timmar - Säker utskrivning och säker läkemedelsprocess - SIP - Beslutsstöd för bedömning i hemmet - Äldrecentral och samordningssköterska på vårdcentral - Fallprevention, Otago-träning - Psykisk ohälsa och personcentrerad rehabilitering i Senior alert

24 Varför SIP ?  Samordnad individuell plan, SIP, görs för att patienten ska få en helhetssyn över sina insatser och vem som ansvarar för vilken insats.  Samordnad individuell plan, SIP, görs också för att de som utför insatser ska få en helhetssyn så att insatserna får största möjliga nytta för patienten.

25 Hur gör man? Möte Kallelse till möte Behov av samordning SIP

26 http://profound.eu.com/profound- stay-strong-stay-steady-campaign-eu- flash-mob/

27 You can´t turn back the clock But you can wind it up again


Ladda ner ppt "Har det blivit bättre liv för sjuka äldre? Växjö 11 november 2015 Maj Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser