Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

World of Vårdkraft - 25 års informatik vid Mednet Martin Rydmark, professor, läkare Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "World of Vårdkraft - 25 års informatik vid Mednet Martin Rydmark, professor, läkare Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 11martin.rydmark@mednet.gu.se World of Vårdkraft - 25 års informatik vid Mednet Martin Rydmark, professor, läkare Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Användandet av datorn som redskap i medicinsk och vårdvetenskaplig forskning och utbildning har haft en dramatisk och spännande utveckling de senaste årtiondena. personlig egenupplevd En personlig egenupplevd utblick ges över de senaste 25 åren vid Mednet, dåvarande medicinska fakultetens datorlaboratorium, nu en FoU- och utbildningsgrupp vid Sahlgrenska akademin. Etablerandet av Mednet, medicinska fakultetens datorlaboratorium vid Göteborgs universitet Nationell uppstart av ämnet medicinsk informatik inom läkarnas grundutbildning Multimediaproduktion IKT-based real time remote university cooperation in higher education Virtual Reality inom neurorehabilitering och ny IKT World of Vårdkraft - 25 års informatik vid Mednet Martin Rydmark, professor, läkare Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Användandet av datorn som redskap i medicinsk och vårdvetenskaplig forskning och utbildning har haft en dramatisk och spännande utveckling de senaste årtiondena. personlig egenupplevd En personlig egenupplevd utblick ges över de senaste 25 åren vid Mednet, dåvarande medicinska fakultetens datorlaboratorium, nu en FoU- och utbildningsgrupp vid Sahlgrenska akademin. Etablerandet av Mednet, medicinska fakultetens datorlaboratorium vid Göteborgs universitet Nationell uppstart av ämnet medicinsk informatik inom läkarnas grundutbildning Multimediaproduktion IKT-based real time remote university cooperation in higher education Virtual Reality inom neurorehabilitering och ny IKT HoSIT XII – 20111012 12.50

2 2 1950-> Dator / IT / IKT / Internet Historisk utveckling av ”verktyget” Räknemaskin, bokningsverktyg, register Text, databaser och ritverktyg Bilder, ljud och video Kommunikation, brev och telefon Sociala och informativa nätverk och portaler Cyberspace... ∑ Stor verktygslåda

3 3 1985 MEDNET – Medicinska fakultetens datorlaboratorium vid Göteborgs universitet Bildanalys, 3D-modellering Molekylmodellering Datorer i utbildning

4 4 Första försöken till 3D-rendering - Ranviers nod Forskning, egen …

5 5 Senare Axon Myelin Schwann/Myelin Axon Myelin Schwann/Myelin 3D - movie..\Ranx.movmovie..\Ranx.mov

6 6 Tidiga 3D – rekonstruktioner av hjärnbarken

7 7 3D - Dendritic Spines och Boutons 3D - Dendritic Spine

8 8 Simulering av högvoltselektronmikroskopi Organeller vid Ranviers nod

9 9

10 10 1993 MI är ett relativt nytt ämne inom hälso- och sjukvårdsutbildningar Grundläggande datorkunskap Datorstödd inlärning Kommunikation i nätverk Biblioteks- & databasfunktioner Journalstöd & medicinska beslutsstöd

11 11 ~1990 -> Utbildning Multimedia i utbildningen Hjärnan och association

12 12 The Original - The Best Student T Orginalmetoden StudentLärare  ? 1 to 1 Teori & praktik

13 13 Utveckling & förbättringar? 1 till 100 Dag Natt 0 till 1?

14 14 Nytt och gammalt + IKT -> ”Blended Learning”

15 15 Multimediaproduktion för utbildning - Hjärnan Demo 1Demo 2

16 16 martin.rydmark@mednet.gu.se The Researchable Project - RUN (Remote University Network) for Human Performance Blended Learning Through Interdisciplinary Inquiry-Based Student Group-Work and a Global Network of Expert Consultants A Collaborative Effort Between the University of Gothenburg & other Universities Supported by: Wallenberg Global Learning Network and by PIL at University of Gothenburg Martin Rydmark, MD, Ph.D., Professor, Mednet, Inst. Biomedicine, Sahlgrenska Academy, Jacob Lindh, School of Sport Science, Department of Education, both at University of Gothenburg 2004 -> Dagsläget inom vår pedagogiska utveckling

17 17 martin.rydmark@mednet.gu.se17 ◄ Various Educational Programs in Health Care & Medicine ► Academic Education Scaffold Matrix – GU/Stanford Curriculum Matrix: Context & Content University entrance Advanced (Master) studies Research studies ICT & Pedagogy Ethics & Gender Culture & Society to: Learn Present Use Do/Skills Research Undergraduate studies

18 18 martin.rydmark@mednet.gu.se18 ICT tools Polycom, Adobe Acrobat Connect Pro, Skype, motion analyzing equipment in real time labs, blogs (CMS/LMS), streamed key note lectures, virual library, interactive self assessment, virtual oral presentations & expert consulting

19 19 martin.rydmark@mednet.gu.se19 Resultat och framtid … Delad tillgång till utbildningsresurser bland deltagande universitet Återanvändning av kunskap Lägre kostnader Ökad medvetenhet om IKT Kulturutbyte och förståelse för andra kulturer Tvärvetenskapligt arbete och forskningsförberedelse Potential till samarbete med ytterligare universitet och andra aktörer i samhället (“Virtual Coaching for Health”)

20 20 Onsdagen den 12 mars 2008 2008 Det personliga ställningstagandet! 20martin.rydmark@mednet.gu.se

21 21 Vård och omsorg Traditionellt – ”top -> down” PCC Patientcentrerad vård – ”down -> up” ∑ Balans önskvärd PCC-angelägenheter: bemötande tillgänglighet information kunskap delaktighet medbestämmande val m.m. Martin Rydmark 2007 i ”Guide till det virtuella samhället” (Bengt Wahlström), SNS förlag, s. 172-173. 21martin.rydmark@mednet.gu.se

22 22 IKT Karta 2.0 22martin.rydmark@mednet.gu.se

23 23 Text is available under the Creative Commons Attribution- ShareAlike License Creative Commons Attribution- ShareAlike License  MMORPG Begrepp 23martin.rydmark@mednet.gu.se

24 24 University of Gothenburg centre for Person-Centred Care (GPCC) Göteborgs universitets centrum för personcentrerad vård 24martin.rydmark@mednet.gu.se

25 25 Stroke Rehab @ Home Vinnare av Sjukvårdens IT-pris 2007 Martin Rydmark Professor, läkare Mednet, Institutionen för biomedicin Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Jurgen Broeren Daniel Goude Katharina S Sunnerhagen Christian Blomstrand Hans Samuelsson Staffan Björk m.fl. martin.rydmark@mednet.gu.se 2009 2012

26 26

27 27 martin.rydmark@mednet.gu.se Organisation för distansrehabilitering Vänner och anhöriga

28 28martin.rydmark@mednet.gu.se Before After Follow up 5w 12w Träningseffekter: rörelsemönster, hastighet och acceleration Start point End point

29 29martin.rydmark@mednet.gu.se Patient no:4 Neglekt- bedömning

30 martin.rydmark@mednet.gu.se 30 Utvärdering och spekulationer Patienterna tycker om att arbeta med systemet Patienterna uttrycker subjektiva förbättringar av den motoriska funktionen och även av sensoriska/kognitiva funktioner VR-bedömningen fungerar minst lika bra som traditionella bedömningsverktyg Bedömningen är objektiv, kvantitativ, automatisk och presenterar kinematisk information God kostnadseffektivitet

31 31martin.rydmark@mednet.gu.se NyTeknik Nr 42 2008 Film: World of Vårdkraft

32 32martin.rydmark@mednet.gu.se Tack! Materialet till detta föredrag finns tillgängligt i olika dokument under ’Documents & Files’ på: www.mednet.gu.sewww.mednet.gu.se Web: www.mednet.gu.se E-post: martin.rydmark@mednet.gu.se


Ladda ner ppt "World of Vårdkraft - 25 års informatik vid Mednet Martin Rydmark, professor, läkare Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser