Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd och behandling – för verksamhetsnära design.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd och behandling – för verksamhetsnära design."— Presentationens avskrift:

1 Stöd och behandling – för verksamhetsnära design

2 Stöd och behandling

3 Psykologisk behandling Stödprogram –Processtöd ? Vårdplan? –Stöd inför och under vård och behandling –Beslutsstöd Utbildning/Instruktion –Hantera olika tekniska hjälpmedel –Föräldrautbildningar, närståendeutbildningar –Kunskap om en specifik sjukdom –Träningsprogram Informationsmaterial Screening Formulär Forskning Användningsområden

4 Avsedd användning Komplement till traditionella stöd och behandlingar Inget journalsystem! Gallring sker efter avslutat program i Stöd och behandling

5 Patienten får nya sätt att möta vården Ökar förutsättningar till God vård för fleraÖ Ställer krav på digital kompetens Stödjer patientens delaktighet och engagemang Nya tillgänglighetsnivåer på stöd, vård och behandling

6 Medarbetaren får nya sätt att möta patienten Kan ge mer flexibla behandlings- alternativ Ställer krav på digital kompetens Större möjlighet att reagera och interagera v b i individanpassade program Nytt arbetssätt kräver verksamhets- utveckling och implementering

7 Utvecklingen flyttar närmare landsting/regioner och patienter/invånare

8 Sammanhanget och rollerna förändras

9 Stöd och behandling – tjänst med olika handlingskaraktärer Olika stöd- och behandlingsprogram utvecklas och används… Hur uppfattas Stöd och behandling? Av olika användare? Pedagog Hälsocoach Informatör …

10 Behovsdriven verksamhetsutveckling Användarcentrerad metodik Participatory design-metodik Relevanta riktlinjer och förutsättningar för användning av 1177 Vårdguiden Nya krav för leverantörer

11 Kunskap kring hur program kan utvecklas för att skapa mervärde och minimera merarbete – individanpassade möjligheter till interaktion vid behov för patienter Interaktionsdesign Informationsdesign ”Drools-kunskap” Pedagogisk kunskap Kravställning på utveckling av e-tjänster … Behov av nya kunskaper i vården

12

13 Utvecklingsramverk Designernätverk Konceptkatalog – användningskoncept Nationellt kompetensstöd Införande- och användningsstöd Verksamhetsutvecklingsstöd Granskning av behandlingsprogram Upphandlingsstöd Juridik och upphovsrätt Nationellt stöd 1177 Vårdguiden, SKL och Inera

14 Utveckling av GPS – Gemensam process för sjukskrivning - processtöd som utvecklas i landstinget i Kalmar län ”Vägen till hållbart arbetsliv med GPS”

15 Design av stödprogram i Stöd och behandling för att lösa problemet

16 Utveckla ett program som ska stötta patienten i samband med sjukskrivning genom att skapa en aktiv rehabilitering med tydlig planering. Programmet ska också vara ett stöd i processen för sjukskrivningskoordinatorns funktion som coach till patienterna. Lösningsförslag

17 Välkommen till 1177 Vårdguidens designmontern Vägen till hållbart arbetsliv med GPS (Gemensam Process för Sjukskrivning)


Ladda ner ppt "Stöd och behandling – för verksamhetsnära design."

Liknande presentationer


Google-annonser