Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVTAL 13. Avtalsseminarium inför AVTAL 13 Syfte med dagen: · Skapa underlag och ramar för Industriarbetsgivarna/Stål och Metall i kommande avtalsrörelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVTAL 13. Avtalsseminarium inför AVTAL 13 Syfte med dagen: · Skapa underlag och ramar för Industriarbetsgivarna/Stål och Metall i kommande avtalsrörelse."— Presentationens avskrift:

1 AVTAL 13

2 Avtalsseminarium inför AVTAL 13 Syfte med dagen: · Skapa underlag och ramar för Industriarbetsgivarna/Stål och Metall i kommande avtalsrörelse 2013. · Skapa delaktighet och ägandeskap över förhandlingarna och förhandlingsprocessen. · Skapa tydlighet i uppdraget till operativa förhandlar i avtalsrörelsen. Mål med dagen: · Grund till framtagande av konkreta avtalskrav som slutligt fastställs ska fastställas av styrelsen. · Prioritera och identifiera strategiska frågor. · Identifiera ”absoluta-nej-frågor” och konfliktfrågor

3 AGENDA Nya Industriarbetsgivarna Allmänt om Avtal 13 Arbetsgivarpolitisk Plattform Löneutveckling Fackliga krav Gruppdiskussioner och redovisning

4 Nya Industriarbetsgivarna Verksamhetsidé Samverkan i praktiken Allmänt om Avtal 13

5 Verksamhetsidé Att genom en organisatorisk samverkan mellan förbunden, och mot bakgrund av medlemsföretagens förutsättningar och behov, leda utvecklingen mot bästa förutsättningar för företagen inom Industriarbetsgivarna Samverkan: innebär att de samverkande förbunden enas och arbetar mot samma mål i frågor av gemensamt arbetsgivarpolitiskt intresse i en gemensam förhandlings- och serviceorganisation. Bästa förutsättningar: innebär flexibla bransch- och företagsanpassade regelverk.

6 Samverkan i praktiken Styrelsen i Industriarbetsgivarna ska fatta beslut i arbetsgivarfrågor av gemensamt intresse. Samverkan ska ske utifrån en arbetsgivarpolitisk plattform, vilken ska godkännas av förbunden Inför Avtal 13 ska styrelsen i Industriarbetsgivarna besluta om en gemensam inriktning, vilken ska godkännas av förbunden Industriarbetsgivarna ska uppfattas som en stark förhandlingspart Förbunden är självständiga och avtalsparter i kollektivavtalen. Förbunden ska ta fram branschspecifika yrkanden i Avtal 13.

7 Allmänt om Avtal 13 Förhandlingar förs inom Industriavtalet (utom Pappers) Samverkansordning inom Svenskt Näringsliv – 14 dec Ingen formell huvudmannagrupp Ny LO-ledning LO-samordning synes hålla Unionen ordförande i Facken inom Industrin Byggnads avtal löper ut sista februari Avtalskonferens 13 nov

8 Tidsaxel och kända datum i omvärlden (Obs att SVEMEKs och Stål och Metalls blå och gröna avtal löper ut 31 maj) Oktober NovemberDecemberJanuariFebruari Mars Förberedelser Förhandlingsperiod OPO-period 19/12 Krav utbyts 31/3 Avtal och Fredsplikt upphör 28/2 Bygg- avtal upphör 24/10 LO:s Represen- tantskap 12/11 FI-råd, samt LO-styrelse Början dec Fack-delegationer

9 Arbetsgivarpolitisk plattform Strategiska frågor Budskap Övergripande mål

10 Strategiska frågor Strategiska frågor av särskild vikt: Industrins lönenormerande roll Kontroll över konfliktsituationer Fleråriga avtalsperioder Arbetstidsregler och andra regelverk som är anpassade till året-runt-drift och till att verksamheterna är stationära Relationer med inom LO-kollektivt befintliga fack (Metall, Pappers och GS)

11 Budskap Avtalen måste främja konkurrenskraften - Avtalen måste skapa långa planeringshorisonter och vara treåriga. - Långa avtalsperioder ger bättre förutsättningar för samverkan mellan fack och företag. - Industriarbetsgivarna är märkessättare.

12 Övergripande fokusområden enligt MAP - Stål och Metall Löner och anställningsvillkor Arbetsmiljö Kompetensförsörjning Flexibilitet

13 Löneutveckling Konjunkturprognoser Löneutveckling inom Industrin Centrala avtal och förväntad tillväxt Konjunkturprognoser

14 Löneutveckling inom industrin arbetare sept-sept 2002/2001 osv Lön TP-kvotidentiska ftg01-nov-12 200120022003200420052006200720082009201020112012 Stål o Metall2,62,92,42,52,93,14,14,22,61,62,4 Papper& Massa3,72,31,73,43,72,54,33,15,62,32,4 Teknik3,4 2,73,13,42,93,43,63,31,92,6 EG-industri3,43,33,12,93,53,23,643,11,72,8 GAF3,82,3 5,44,64,52,284,45,31,1 Märket %2,72,22,12,22,3 3,43,1 0,92,32,6 11 årSoM31,3 % EG34,6 % Märket26,6 % GAF43,9 %

15 KPI-prognoser (%) Sverige årlig förändring 2011201220132014 Konjunkturinstitutet, augusti 20123,01,10,81,3 Regeringen, september 20123,01,01,21,7 Riksbanken, september 20123,01,21,32,6 Svenskt Näringsliv, september 20123,01,01,11,9 Nordea, september 20123,01,2 2,0

16 16 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 199820012004200720102012 Dyrt avtal Inget tidigare avtal inom ramen för industriavtalet som avviker så markant mot konjunkturen 1998 – 2010 avtalen följde bedömd tillväxt i stora drag Avtalad årstakt Bedömd tillväxt

17 Fackliga krav LOs ej siffersatta krav (24 oktober) LOs siffersatta krav (12 november) Facken inom industrins krav (12 november) Respektive fackförbunds krav (19 december)

18 Signaler från facken – Förväntade krav Risk för höga lönekrav - 2, 8% i löneökning, lägst 430 kr/månad Arbetstidsförkortning Kort avtalsperiod -1 år med öppning för längre period Föräldralön i ytterligare 1 månad Låglönesatsning (LO) Löneavtalet %-pott och ny teknikergrupp (IF Metall) Förändringar i avtalspensionen SAF/LO (IF Metall) TFA – ändringar Restid/fritid/arbetstid (Tjm) Individgaranti (Unionen)

19 Gruppdiskussioner Vad avser vi med begreppet ”flexibilitet”? -Pengar, tid och folk Vilka frågor ska Stål och Metall driva i avtalsrörelsen? Reaktioner på förväntade motpartskrav (ex ökad avsättning till LP)

20 Industriarbetsgivarnas inriktningsbeslut i Avtal 13 Arbetskraftskostnader (lön) Avtalsperiod Avtalsvillkor Avtalsstruktur

21 Arbetskraftskostnader (lön) Nivån på arbetskraftskostnader ska vara förenlig med en stärkt internationell konkurrenskraft Enskilda medarbetares prestationer och företagens förutsättningar måste i högre grad påverka lönen. Inga individgarantier eller särskilda satsningar på lägstalöner

22 Avtalsperiod Avtalsperioden ska vara treårig om inte sakliga skäl talar för annat

23 Avtalsvillkor Förändringar i avtalsvillkor ska främja företagens anpassningsförmåga och produktivitet Företagens flexibilitet vid konjunktursvängningar ska öka Utgångspunkten för arbetstidsregler ska vara verksamhetens specifika krav, exempelvis drift dygnet runt, året om Arbetstidsförkortning och betalning för icke-arbetad tid ska avvisas Alla inskränkningar i arbetsledningsrätten ska avvisas

24 Avtalsstruktur Avtal ska inte träffas i arbetsmiljöfrågor (dvs ej skadeståndssanktionerade regler) De lokala parterna ska ha möjlighet att träffa överenskommelser som är anpassade utifrån den specifika arbetsplatsens behov Centrala regleringar av typiska lokala frågor ska inte förekomma Ökade möjligheter att träffa överenskommelser direkt mellan företag och individ ska eftersträvas Avgörande för arbetsskyldigheten ska vara den enskildes kvalifikationer och företagets behov, och ska gälla oavsett avtalsområde

25 AAR bruttolista Lyft fram PÖK:en Balkongtillägg och sjukfond bort Varierad arbetstid -Bort med koppling till konjunktur -Inte efterskänka skuld % - pott Bort med prissatt struktur och individgaranti Arbeta vidare med IF Metall om lönedifferntiering Tjm – anställning och övertidsregler (Harmonisering)

26 Tidplan Stål och Metall 15 nov AAR 28 nov Styrelse 12 dec IA – styrelse 19 dec växlande av krav


Ladda ner ppt "AVTAL 13. Avtalsseminarium inför AVTAL 13 Syfte med dagen: · Skapa underlag och ramar för Industriarbetsgivarna/Stål och Metall i kommande avtalsrörelse."

Liknande presentationer


Google-annonser