Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En sociologisk blick på kriminologi -En introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En sociologisk blick på kriminologi -En introduktion."— Presentationens avskrift:

1 En sociologisk blick på kriminologi -En introduktion

2  Vad och varför sociologi på it-krim intro? Lär ut sociologiskt formad kriminologi - inte psykologisk, biologisk etc. Speciell blick, perspektiv på verklighet Vaken, kritisk, öppen & undersökande 1. kriminologins grunder - 2. it-krim. som specificering  Vad och varför sociologi på it-krim intro? Lär ut sociologiskt formad kriminologi - inte psykologisk, biologisk etc. Speciell blick, perspektiv på verklighet Vaken, kritisk, öppen & undersökande 1. kriminologins grunder - 2. it-krim. som specificering

3 Sociologi och kriminologi…  Utmanar det ”taget för givna”  Det familjära med ”främlings” blick  Samband individuella & kollektiva  Förstå samhället och dess medlemmar  Studerar allt slags socialt liv (överallt)  Utmanar det ”taget för givna”  Det familjära med ”främlings” blick  Samband individuella & kollektiva  Förstå samhället och dess medlemmar  Studerar allt slags socialt liv (överallt)

4 Utmaning…  Bedräglighet enkelhet (ligger nära oss)  Vi själva en del av (hemmablinda)  Förändra medvetandet (kulturchock)  Bedräglighet enkelhet (ligger nära oss)  Vi själva en del av (hemmablinda)  Förändra medvetandet (kulturchock)

5 Sociologi/vardagl. sunt förnuft *Reflekterad kunskap (se subjektivt & objektivt) *Medvetet språk (definitioner) * Redovisa tillvägagångssätt & område * Inte utgå från det vi känner igen = sant * Inte ”demonisera” eller ”idealisera” Sociologi/vardagl. sunt förnuft *Reflekterad kunskap (se subjektivt & objektivt) *Medvetet språk (definitioner) * Redovisa tillvägagångssätt & område * Inte utgå från det vi känner igen = sant * Inte ”demonisera” eller ”idealisera”

6 Vardaglig sunt förnuft utmanas…  Naturalistisk (sociolog/kriminolog: varför just så?)  Individualistisk (sociolog/kriminolog: allt i relation)  Smalt perspektiv (sociolog/kriminolog: se bredare!)  Ytligt perspektiv (vad finns under ytan?)  Naturalistisk (sociolog/kriminolog: varför just så?)  Individualistisk (sociolog/kriminolog: allt i relation)  Smalt perspektiv (sociolog/kriminolog: se bredare!)  Ytligt perspektiv (vad finns under ytan?)

7 -Undersöka paradoxer: nyckel t. sociologi och kriminologi!  Egoism OCH solidaritet  Individ OCH kollektiv  Samarbete OCH konflikt  Tillit OCH misstro  Vi OCH dom  Egoism OCH solidaritet  Individ OCH kollektiv  Samarbete OCH konflikt  Tillit OCH misstro  Vi OCH dom

8 Förklaringar och förslag på åtgärder ang. brottslighet … Konservativ: dåliga/onda människor. Hårdare, längre straff, (ibland) genetiska förklaringar Liberal: goda illa behandlade människor. Rehabilitering och vård, sociala förklaringar Problem: ingen av dem fungerar inte så bra…

9 Radiala perspektiv  Kritik mot medias och politikers bild ”brott ökat” - Polisanmälningarna ökat, definitionerna förändras. (Moralpanik) ex fildelningsdebatten  Stämplingsteori: Om man åker fast för brott riskerar stämplas som avvikare. -Svårt motbevisa - & psykologisk effekt  Kritik mot medias och politikers bild ”brott ökat” - Polisanmälningarna ökat, definitionerna förändras. (Moralpanik) ex fildelningsdebatten  Stämplingsteori: Om man åker fast för brott riskerar stämplas som avvikare. -Svårt motbevisa - & psykologisk effekt

10 Perspektiv på brott som ’normalt’  Teori av Durkheim - sociologisk klassiker  Straffet: en ritual skapar social struktur  Ritual skapar sammanhållning och moralkänsla för laglydiga samhället (straffa eller sympatisera) Brottslingen - outsider  Teori av Durkheim - sociologisk klassiker  Straffet: en ritual skapar social struktur  Ritual skapar sammanhållning och moralkänsla för laglydiga samhället (straffa eller sympatisera) Brottslingen - outsider

11 Sociologiska & kriminologiska metoder  1. Intervju (kvalitativ)  2. Deltagande observation (kvalitativ)  3. Enkät (kvantitativ och kvalitativ)  1. Intervju (kvalitativ)  2. Deltagande observation (kvalitativ)  3. Enkät (kvantitativ och kvalitativ)

12 Etik  Informationskrav - om studiens syfte  Samtyckeskrav - frivilligt delta  Konfidentialitetskrav - personuppgifter  Nyttjandekrav - empiriskt material endast användas till uttryckt ändamål  Informationskrav - om studiens syfte  Samtyckeskrav - frivilligt delta  Konfidentialitetskrav - personuppgifter  Nyttjandekrav - empiriskt material endast användas till uttryckt ändamål

13 Deltagande observation  Total deltagare (”go native”)  Deltagande observatör (viss distans)  Total observatör (mkt distans) Fältanteckningar - skriv ner vad som sker på plats. Detaljerat, med inlevelse, värderingsfritt (inte ’Han sade nåt dumt’ istället t ex ’han sa nåt som provocerade mig och de andra…’)  Total deltagare (”go native”)  Deltagande observatör (viss distans)  Total observatör (mkt distans) Fältanteckningar - skriv ner vad som sker på plats. Detaljerat, med inlevelse, värderingsfritt (inte ’Han sade nåt dumt’ istället t ex ’han sa nåt som provocerade mig och de andra…’)

14 Intervju  Typer: Strukturerad, semi-strukturerad (tematisk öppen), ostrukturerad  Likt vardagligt samtal (med visst fokus)  Inledning - småprat, skapa stämning  Ställ konkreta, öppna frågor, ex hur ser en dag ut på ditt jobb…?  Lyssna m inlevelse, förståelse och respekt  Spela dum - fråga om ’det självklara’  Hantera avvikelser från ämnet o tystnader  Typer: Strukturerad, semi-strukturerad (tematisk öppen), ostrukturerad  Likt vardagligt samtal (med visst fokus)  Inledning - småprat, skapa stämning  Ställ konkreta, öppna frågor, ex hur ser en dag ut på ditt jobb…?  Lyssna m inlevelse, förståelse och respekt  Spela dum - fråga om ’det självklara’  Hantera avvikelser från ämnet o tystnader

15 Enkät  Så enkel och tydlig som möjligt Inte för många, komplicerade el ledande frågor!  Validitet - mäter det som man avser  Bortfall - helst samla in dem på plats  Svarsalternativ  1.- Slutna:  t ex instämmer helt, delvis, inte alls, vet ej.  2. Öppna: En tom rad där får skriva fritt  Sakfrågor - kön ålder etc  Attitydfrågor - angående viss fråga  Vad får vi reda på? Kritiskt tänkande angående resultat.  Tänk på risken med ’social anpassning’ i människors svar  Så enkel och tydlig som möjligt Inte för många, komplicerade el ledande frågor!  Validitet - mäter det som man avser  Bortfall - helst samla in dem på plats  Svarsalternativ  1.- Slutna:  t ex instämmer helt, delvis, inte alls, vet ej.  2. Öppna: En tom rad där får skriva fritt  Sakfrågor - kön ålder etc  Attitydfrågor - angående viss fråga  Vad får vi reda på? Kritiskt tänkande angående resultat.  Tänk på risken med ’social anpassning’ i människors svar


Ladda ner ppt "En sociologisk blick på kriminologi -En introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser