Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foderanalyser och olika samband Av Margareta Emanuelson Presenterades för Skara semin 20070919, reviderad för Rådgivarsajten 20071121 Flera bilder är framtagna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foderanalyser och olika samband Av Margareta Emanuelson Presenterades för Skara semin 20070919, reviderad för Rådgivarsajten 20071121 Flera bilder är framtagna."— Presentationens avskrift:

1 Foderanalyser och olika samband Av Margareta Emanuelson Presenterades för Skara semin 20070919, reviderad för Rådgivarsajten 20071121 Flera bilder är framtagna av Harald Volden, Maria Mehlqvist och Maria Åkerlind i NorFor’s projektgrupp. Bilderna har cirkulerat runt, varför det är svårt att helt klara ut vem som gjort originalet.

2 Aska * Råprotein * Råfett * NDF * Stärkelse * Restfraktion (socker*) Fermentations- produkter * Lösligt * Potentiellt nedbrytbar Totalt osmältbart Lösligt Potentiellt nedbrytbart Totalt osmältbart Potentiellt nedbrytbart Totalt osmältbart * Fettsyror Aminosyror Kemisk fraktionering av foder i NorFor – vilka fraktioner skall analyseras? * = aktuell för analys (beroende på fodermedel) Erica Lindberg

3 In sacco nedbrytning av foder i vommen s pn D(t) = s + pn x (1-e -nh*t ) i

4 Foderuppgifter TS, g/kg Aska, g/kg TS VOS, % av OS Råprotein, g/kg TS NDF, g/kg TS Stärkelse, g/kg TS Råfett, g/kg TS Aska, g/kg TS OFÖRÄNDRADE

5 Nya viktiga parametrar Osmältbart NDF (iNDF) - analyseras Nedbrytningshastighet för potentiellt nedbrytbart NDF (nhNDF) - beräknas Lösligt råprotein (sRåprot) – analyseras nh för potentiellt nedbrytbart Råprot (nhRåprot) – tabellvärde nh för potentiellt nedbrytbart Stä i kraftfoder (nhStä)– tabellvärde nh för lösligt råprotein (nhsRåprot)– tabellvärde Osmältbart råprotein (iCP) i kraftfoder – tabellvärde (även i grovfoder än så länge) Fermentationsprodukter och partikelstorlek

6 Nya analyser/indata iNDF sRåprot Syror Etanol (kallas ibland alkohol) Ammoniumkväve

7 Hur ser ett analysbesked ut? Passar bra att visa här

8 OS smbh (VOS) är en av de viktigaste parametrarna i grovfodervärderingen ParameterEnhetKontr.iNDF + 100 NDF + 50 OS smbh + 2 OS smbh% av OS74,4 76,4 NDFg/kg DM420 470420 iNDFg/kg NDF155255155 nhNDF%/timme4,27,95,45,5 Tuggningstidmin./kg DM56616356 FyllnadsvärdeFVL/kg DM0,47 0,490,46 NEL p20 MJ/kg DM6,326,336,356,53 R. Thøgersen, Dansk kvaeg

9 Fermentationsprodukter Innehåller: -Ättiksyra* -Mjölksyra* -Smörsyra* -Propionsyra* -Myrsyra från ensileringsmedel -Alkohol Utnyttjas sämre som energikälla till vommikrober Tot syror påverkar foderintaget, dvs FVL ( om Tot syror >80 g/kg TS och/eller NH3-N > 50 g/kg total N korrigeras FVL) Totala syror

10 Fodermedlens fyllnadsvärde Kraftfoder: konstant 0,22 per kg TS Grovfoder: beräknas utifrån -NDF -Smältbarhet för organisk substans (från VOS i Sverige) -Ammoniumkväve i ensilage -Mjölk- Ättik- Propion- & Smörsyra Baserat på finskt intagsindex

11 Exempel på fyllnadsvärden i grovfoder FodermedelFVL per kg TSNDF, g/kg ts Kulturbete, sensommar0,469481 Timotej. 1-2 v innan blomning0,496535 Ensilage. Timotej/Ängsvingel blomning 0,517566 Ensilage. Timotej/ängsvingel 1-2 v efter blomning 0,538601 Ensilage 1a skörd, 40-70 % klöver 0,507447 Majsensilage, Danmark0,418380 Majsensilage, Norge0,502502 Kornhalm0,628794 Potatis0,25073 H. Volden

12 Effekt av totala syror och NH 3 -N på FVL, AAT p20 och PBV p20 ParameterKontr.TAF + 55 NH 3 -N + 55 Ferm prod, g/ kg TS8213782 Totala syror, g/kg TS7513075 NH 3 -N, g N/kg N45 100 Fyllnadsvärde0,480,510,50 AAT p20, g/kg TS 837883 PBV p20 g/kg TS -31-23-31

13 Effekt av fermentationsprodukter i ensilage på AAT och PBV värdena

14 Hur ser årets vallfoder ut?

15 Foderanalys Utgå från pdf-fil från lab Obs att följande gäller för grovfoderanalys: sRåprot + pnRåprot = konstant (tabellvärde) pnRåprot = konstant ( tabellvärde) - sRåprot

16 Medelvärden från FAS 070703-071011 för gräs-klöver 6-165 alla skördar VOS % av OS Råprot g/kg ts sRåprot g/kg Råprot NH3-N g /kg N NDF g/kg TS iNDF g/kg NDF nhNDF %/tim Medel83145516505301465,1 Max9326076918669243829,2 Min59551501364341,1 Antal15041597845417159613491483 J Beck, Svensk Mjölk, 071018

17 Medelvärden från FAS 070703-071011 för gräs-klöver 6-165 alla skördar FVL per kg TS AAT p20 g/kg TS PBVp20 g/kg TS NELp20 MJ/kg TS ME, MJ/kg TS AAT- SE PBV- SE Medel0,5185156,410,57025 Max0,691631287,313,880137 Min0,2257-544,37,258-56 Antal15981585 14831560 J Beck, Svensk Mjölk, 071018

18 Fermentationsprodukter (Ferm prod) och total mängd syror (Tot syror) i ensilage Rådata från Steins Laboratorium i Kalmar J Beck, Svensk Mjölk, 071018 Ferm prod (g/kg TS) Tot syror (g/kg TS) ≤ 40 % TS> 40 % TS≤ 40 % TS> 40 % TS Medel95358832 Max1919918897 Min3120,9 Antal354 78 Tot syror = ättiksyra, smörsyra, propionsyra och mjölksyra Ferm prod = Tot syror + etanol

19 Samband VOS och iNDF(g/kg OS) T. Eriksson, SLU 0708

20 Omsättbar resp netto-energi MJ/kg ts rel iNDF J. Beck Svensk Mjölks svarssystem 070703-071011

21 nhNDF som funktion av VOS J. Beck Svensk Mjölks svarssystem 070703-071011

22 sRåprot i Danskt klövergräs ensilage 2006 R. Thøgersen, Dansk kvaeg Soluble crude protein=sRåprot CP=Råprot DM=TS

23 Mjölksyra + ättiksyra utgör i genomsnitt 90% av fermentationsprodukterna Gram/kg tørstof R. Thøgersen, Dansk kvaeg Tørstof=TS forgærinsprodukter=fermentationsprodukter

24 Fermentationsprodukter vid olika TS Rådata från Steins Laboratorium i Kalmar J Beck, Svensk Mjölk, 071018

25 FVL som funktion av VOS J Beck, Svensk Mjölks svarssystem 070703-071011

26 Samband AAT-SE och AATp20 J Beck, Svensk Mjölks svarssystem 070703-071011

27 AAT som funktion av OE, MJ J Beck, Svensk Mjölks svarssystem 070703-071011

28 Samband PBV-SE och PBVp20/PBVp8 J Beck, Svensk Mjölks svarssystem, 070703-071011

29 Skillnader baljväxter och gräs Söegaard mfl. 2007 Kd=nh

30 Skillnader gräs och baljväxter Söegaard mfl. 2007

31 NDF karaktäristika hos Danskt klöver- gräs ensilage 2006 Skörde nummer1.2.3.4.5. Antal prover1089816516223 NDFg/kg TS412413415383344 iNDFg/kg NDF122160184159120 nhNDF%/tim4,53,83,03,13,0 NEL p20 g/kg TS6,616,245,886,106,35 Eurofins Steins Laboratorium, 2006

32 Protein karaktäristika i Danska klöver gräs ensilage 2006 Skörde nummer1.2.3.4.5. Antal prover1089816516223 Råprotg/kg TS160182188198216 sRåprotg/kg Råprot 624534521533563 NH 3 -Ng/kg N7764818285 AAT p20 g/kg TS8081757674 PBV p20 g/kg TS3253677695 Eurofins Steins Laboratorium, 2006

33 NDF karaktäristika hos Svenskt gräs- klöver ensilage (6-165) och hö (6-383) uppdelat på skörd 2007 Skörde nummer1.2.3.Hö, 1:a Antal prover708324 20 52 NDFg/kg TS527500 447 586 iNDFg/kg NDF143172 154 190 nhNDF%/tim5,55,0 9,910 NEL p20 g/kg TS6,466,19 6,50 5,4 Sammanställt från FAS tom 071023

34 Protein karaktäristika hos Svenskt gräs- klöver ensilage (6-165) och hö (6-383) uppdelat på skörd 2007 Skörde nummer1.2.3.Hö, 1.a sk Antal prover708324 20 52 Råprotg/kg TS145147 168 102 sRåprotg/kg Råprot 518489 514 434 NH 3 -Ng/kg N4246 43 - AAT p20 g/kg TS82,581,5 84 93 PBV p20 g/kg TS1720 37 -43 Sammanställt från FAS tom 071023

35 Exempel från D&U 2007 två olika ensilage i foderstaten Pris,kr / kg TS Råprot g/kg TS sRåprot g/kg TS NDF g/kg TS iNDF g/kg NDF nhNDF %/tim NEL, MJ OE, MJ Gräs1301406645561475,76,3110,8 Gräs -klö 1251607145191597,06,7210,6 Emanuelson, Gustafsson, Cederberg, Lovang, 2007

36 Foderstat för 40 kg ECM, D&U 2007 GräsGräs/klöverGräs/klöver/ majs Ensilage, kg ts 11,013,112,7 Spannmål, kg9,17,45,8 Unik, kg6,14,26,4 Totalt, kg ts24,323,323,5 Foderkostnad kr/ko och dag 38:9034:6037:00 Emanuelson, Gustafsson, Cederberg, Lovang, 2007

37 Extra bilder följer..

38 PBV Recirkulation av kväve (4,6% av råprotein-intaget) Beräknas enligt: (vomn Råprot + Råprot * 0,046) – mRåprot Där: vomn Råprot = vomnedbrutet råprotein (g) foder Råprot = total mängd intag av råprotein (g) från foder mRåprot = mikrobiellt protein (g) Vom

39 Olika former av energi BRUTTO- ENERGI SMÄLTBAR ENERGI OMSÄTTBAR ENERGI NETTO- ENERGI GÖDSEL URIN + TARMGASER VÄRME


Ladda ner ppt "Foderanalyser och olika samband Av Margareta Emanuelson Presenterades för Skara semin 20070919, reviderad för Rådgivarsajten 20071121 Flera bilder är framtagna."

Liknande presentationer


Google-annonser