Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENADE FIBERBYAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENADE FIBERBYAR."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENADE FIBERBYAR

2 FIBER TILL BYN Telefon TV Internet Larm: Trygghet, inbrott, brand, rapportering av hälsa Ökar värdet på din fastighet Bättre och snabbare anslutning Mer driftsäkert

3 Den budgeterade kostnaden för utbyggnaden är SEK Sökt stöd hos Länsstyrelsen 50 % av den budgeterade kostnaden SEK

4 Bankens krav för att finansiera utbyggnaden Minst 70 hushåll Varje hushåll betalar 8000 SEK senast hushåll ska varje månad betala in avgiften på 233 SEK + ränta Vid eventuell fördyring får alla hushåll vara med och betala Stadgarna ska ändras så att kliver en medlem av ska föreningen inte vara återbetalningsskyldig till den medlemmen.

5 Återbetalning till banken Före betalar varje medlem SEK Varje medlem betalar minst 233 SEK/månad + ränta f n 4,95 % ( ) i 36 månader eller till dess hela SEK är inbetalt Alternativt är att betala hela insatsen SEK Då återstår av låneskulden efter 3 år SEK. Efter 3 år utbetalas stödet från Länsstyrelsen på SEK

6 Kvar av låneskulden till banken Efter 3 år är kvarvarande skulden ca SEK Hur löser vi den? Med vindkraftsåterbäringen från Ögonfägnaden

7 Vad kostar det för att få in fiber i ditt hus? Varje medlem betalar ett engångsbelopp på SEK (bankens krav 20 % eget kapital) Därefter minst 233 SEK + ränta fn 4,95 % ( ) en gång per månad SEK Total insats för varje medlem SEK Går att betala som ett engångsbelopp

8 Om vi skall sälja eller behålla nätet är insatsen efter 3-5 år Om vi behåller nätet: SEK Om vi säljer nätet: Till en ev nätägare SEK - ca SEK ca SEK

9 Om vi behåller nätet Bestämmer själva över serviceavgiften Köpa servicetjänsten Kostsam startavgift vid service på helgdagar Köpa tjänsten för fakturering, bokföring Försäkring mot ev skador Egen styrelse Extern revisor Vem ansvarar i varje by för bynätet?

10 Om vi säljer nätet Vi får en lägre kostnad efter 3-5 år Kommunikationsoperatören ansvarar och står för all service

11 Drift och underhåll Föreningen kommer också att ta ut en drift- och underhållsavgift på 200 SEK + moms (250 SEK) per månad och medlem till dess nätet ev kommer att säljas. Om inte drift- och underhållsavgiften kommer att utnyttjas kommer resterande att återbetalas till varje medlem när nätet ev kommer att säljas.

12 Handlingar som omgående ska lämnas till föreningen Nytt Markavtal (tidigare markavtal makulerat) Medlemsinträde/Avtal Drift och underhållsavtal

13 Vid frågor kontakta Eivor Frestadius, tfn Björn Stranne, tfn

14 Nu återstår att invänta besked från Länsstyrelsen, (beslut kommer senast 15 januari 2016) därefter börjar upphandlingsarbetet från olika leverantörer.


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENADE FIBERBYAR."

Liknande presentationer


Google-annonser