Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren."— Presentationens avskrift:

1

2 Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren

3 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014  Bakgrund -Omfattar vuxenpsykiatri, rättspsykiatri och BUP -Avser 2014 års data -Tidigare kartläggningar 2008, 2010 och 2012 -Startade med en kartläggning av heldygnsvården där man besökte alla kliniker i Sverige  Mål -Beskriver landstingens resurser till hdv och öv -Antal patienter, vårdplatser, vårddagar, vårdtillfällen och ekonomiska uppgifter. -Offentliga och upphandlade enheter inbjudna

4 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014, forts  Syfte -Ta fram jämförelsetal -Bidra till landstingens analyser av resursfördelning -Resultat presenteras på landstingsnivå men möjlighet finns för jämförelse på nedbrutna material.  Metod -Extern statistikfirma sammanställer -Webbenkät för ifyllnad v. 37-40 2015, fördröjt till v.15 -Rapport klar april 2016 -Tillgänglig på UPHs webbsida 2016-06-01 -Fler jämförelser kan göras via UPH -Rådata tillgängliga via UPH

5 Kartläggningen 2014 - 5 delar 1.Informationsblad 2.Tre enkäter; VUP, BUP, RPV 3.Ifyllnadsanvisningar 4.Tabeller och figurer 5.Teknisk rapport

6 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014, forts  Erfarenheter -Tidskrävande -Svårigheter att få fram viss data -Överlapp med andra insamlingar  Kartläggning 2016? -Behövs den? -Vad ska den innehålla? -Diskussion senare

7 Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Ett urval av data Martin Rödholm Lisa Minell Jonas Stenberg SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren

8 Tidsåtgång Tabell 7: Tidsåtgång för ifyllande av enkäter AllmänpsykiatriRättspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri LänTimmar Riket1 236516338 Blekinge28 16 Dalarna16725 Gotland Gävleborg40 8 Halland33 12 Jämtland20 15 Jönköping Kalmar Kronoberg6050 Norrbotten4020 Skåne97304 Stockholm70810 Södermanland6353 Uppsala926026 Värmland24730 Västerbotten9340 Västernorrland4070 Västmanland8 20 Västra Götaland2004087 Örebro1375970 Östergötland2335012 2090 tim plus 20%=2500 tim x 300kr/tim = 750 000 kr

9 Heldygnsvård volym Vårdplatser Patienter VerksamhetsområdeHeldygnMellanvårdHeldygnMellanvårdVårdtillfällen*Vårddagar* Samtliga4 34817074 0562 683129 4741 433 751 Allmänpsykiatri 1 3 13616068 0702 620123 1721 018 998 Rättspsykiatri 2 1 068 2 305 2 951378 622 Barn- och ungdomspsykiatri 3 144103 681633 35136 131 Tabell 1: Några volymuppgifter avseende den psykiatriska specialistvården, heldygnsvård, år 2014 1 Uppgifter saknas för Jönköping och Västernorrland 2 Uppgifter saknas för Västmanland 3 Uppgifter saknas för Jönköping, Kronoberg, Värmland och Östergötland * Avser heldygnsvård och mellanvård

10 Vårdplatser Figur 3: Antalet allmänpsykiatriska vårdplatser (ej mellanvård) per 100 000 invånare, landsting och riket. År 2014, 2012, 2010 och 2008 Län2014201220102008 Riket*32,229,932,234,2 Blekinge28,542,045,761,0 Dalarna23,353,223,519,0 Gotland26,2 29,739,0 Gävleborg22,9 21,0 Halland23,222,724,025,0 Jämtland47,3 42,6 Jönköping39,243,340,138,0 Kalmar30,630,831,331,0 Kronoberg27,537,132,638,0 Norrbotten27,626,121,326,0 Skåne31,734,738,741,0 Stockholm35,329,930,834,0 Södermanland32,132,839,539,0 Uppsala29,2 35,435,0 Värmland26,226,426,325,0 Västerbotten35,431,141,737,0 Västernorrland34,630,634,635,0 Västmanland24,825,422,632,0 Västra Götaland38,136,240,645,0 Örebro31,232,135,0 Östergötland19,519,119,819,0 Uppgifter från 2012 saknas från Gävleborg, Jämtland och Uppsala av olika skäl

11 Presentationens namn11

12 Iimhl.com  Internationell jämförelse  Heldygnsvård -Vårdplatser -Inskrivningar -Subspecialisering -Tvångsvård  Öppen vård -Besök -Subspecialisering -7-day follow up  Resultat klara i juni-16 prel

13 Medelvårdtid i allmänpsykiatrin Län2014201220102008 Riket15 1617 Blekinge17132219 Dalarna12688 Gotland169177 Gävleborg18 1412 Halland79129 Jämtland16 2830 Jönköping23 1617 Kalmar1213 15 Kronoberg11311918 Norrbotten991416 Skåne10171620 Stockholm30201815 Södermanland15171617 Uppsala20 12 Värmland14151622 Västerbotten1415 22 Västernorrland12101315 Västmanland20342025 Västra Götaland17 23 Örebro891021 Östergötland8111311 Figur 11: Medelvårdtid (dagar) i allmänpsykiatrin 2008, 2010, 2012 och 2014

14 Vårddagar per diagnosgrupp Figur 2: Andelen vårddagar per diagnosgrupp för respektive allmänpsykiatri, rättspsykiatrin och BUP år 2014 LänAllmänRättsBUP F00-F093%1%0% F10-F1915%5%1% F20-F2926%47%4% F30-F3925%6%24% F40-F4911%3%23% F50-F592%0%17% F60-F696%9%2% F70-F791%3%1% F80-F893%9%6% F90-F981%4%7% F990% Övriga5%4%6% Diagnos saknas2%8%10% Möjlighet att jämföra med lokal fördelning av vårdplatser

15 Vårddagar per lagrum Figur 4: Konsumerade vårddagar i allmänpsykiatrin per 1 000 invånare per lagrum. LänHSLLPTLRV Riket70343 Jönköping Östergötland37280 Norrbotten54160 Halland49212 Västmanland57230 Dalarna68210 Gävleborg61310 Örebro63310 Uppsala33630 Värmland75270 Stockholm68440 Skåne79340 Jämtland871222 Kronoberg493241 Blekinge731932 Kalmar87370 Västernorrland104220 Västra Götaland97341 Sörmland71628 Västerbotten874510 Gotland1154831

16 Utskrivningsklara Tabell 11: Vårddagar samt intäkter för utskrivningsklara patienter (medicinskt färdigbehandlade) Län Vårddagar utskrivnings- klara patienter, antal Intäkter från kommunen (kr) Riket1574045048000 Blekinge 200000 Dalarna 400000 Gotland95300000 Gävleborg00 Halland00 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar 100000 Kronoberg00 Norrbotten00 Skåne2276848000 Stockholm1159036000000 Södermanland00 Uppsala 100000 Värmland Västerbotten3131200000 Västernorrland Västmanland126500000 Västra Götaland12715100000 Örebro51200000 Östergötland18100000 Bortfall! Lokal mätning av antal utskrivn klara dag 4-30 rekommenderas.

17 Antal patienter i ÖV 2012 och 2014 Tabell 12: Antal unika patienter som tagits emot i allmänpsykiatrisk öppenvård under 2014 och 2012 20142012 LänKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt Riket191 707175 634367 341156 843135 683292 526 Blekinge3 0772 6545 7313 0602 5405 600 Dalarna6 3754 95211 3275 2723 7349 006 Gotland1 1279302 0571 2411 2042 445 Gävleborg4 1903 7067 896 Halland5 5194 62110 14012 687 25 374 Jämtland1 9641 7443 708 Jönköping5 8485 39111 2396 6915 94712 638 Kalmar4 6654 3218 9863 9553 5157 470 Kronoberg2 4332 0264 4592 4932 0174 510 Norrbotten3 9123 3887 3003 7853 3417 126 Skåne25 20222 67147 87318 16915 62433 793 Stockholm49 38144 85094 23137 99233 50871 500 Södermanland5 2734 5949 8674 8074 2909 097 Uppsala8 8028 38517 187 Värmland5 0074 2129 2191 4001 3472 747 Västerbotten5 8684 81610 6845 5484 54410 092 Västernorrland3 7973 2757 0723 1222 4995 621 Västmanland5 4064 90410 3104 9644 5359 499 Västra Götaland30 19229 84660 03829 28221 25950 541 Örebro4 6424 8889 5306 1775 96112 138 Östergötland9 0279 46018 4876 1987 13113 329 +25 %

18 Antal patienter i ÖPT 2012 och 2014 Tabell 16: Antal patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård år 2014 och 2012 2014 2012 LänAntal per 1 000 invånareAntal Riket1 8670,19958 Blekinge230,1522 Dalarna670,2432 Gotland100,184 Gävleborg170,06 Halland100,0319 Jämtland60,05 Jönköping 30 Kalmar680,2943 Kronoberg180,109 Norrbotten530,2156 Skåne1900,15167 Stockholm4160,19383 Södermanland300,1133 Uppsala30,01 Värmland4871,77 Västerbotten130,0555 Västernorrland00,00 Västmanland 2 Västra Götaland4470,2781 Örebro90,0322 Östergötland00,00 +95 %

19 Kostnad per 1 000 inv, hdv, öv, tot Tabell 24: Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, allmänpsykiatri HeldygnsvårdenÖppenvårdenTotalkostnad per 1 000 inv (tkr) LänMkr(%)Mkr(%)Mkr Riket5 53543%7 23057%12 7651,31 Blekinge9235%16965%2601,69 Dalarna13231%29669%4281,54 Gotland4251%4149%831,45 Gävleborg13342%18558%3181,13 Halland17348%18752%3601,16 Jämtland10451%10149%2051,62 Jönköping21547%24653%4601,34 Kalmar14946%17254%3211,36 Kronoberg10642%14758%2531,34 Norrbotten13442%18758%3211,28 Skåne76944%98256%1 7511,36 Stockholm1 30843%1 73257%3 0391,38 Södermanland15234%30066%4521,61 Uppsala19240%29360%4851,39 Värmland*133100% 1330,49 Västerbotten18338%29962%4811,83 Västernorrland Västmanland12740%19561%3221,23 Västra Götaland1 04649%1 08951%2 1351,31 Örebro16840%25460%4221,46 Östergötland17833%35767%5351,21 * Uppgifter saknas för öppenvården

20 Ifyllnadsanvisningar, urklipp KOSTNADER Kostnaderna avser bokslut 2014 (med undantag av OH-kostnaderna som vanligtvis görs i efterkalkyl) Med totalkostnad menas bruttokostnad för heldygnsvården respektive öppenvården, dvs. intäkter ska ej dras av. Personalkostnader delas upp i två delar, en som avser vårdpersonal och en som avser övrig personal. I kategorin vårdpersonal inkluderas skötare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter, läkare (ej AT), psykolog, kurator och avdelningschefer, till övrig personal räknas ekonomer, HR, utredare, sekreterare och övriga chefer. För dessa respektive kategorier anges den totala personalkostnaden för heldygnsvården inom kliniken/ verksamhetschefsområdet. För dessa respektive kategorier anges den andel som avser heldygnsvården. Klinikledning, läkarkostnader etc. kan vara sådana exempel. Om det finns öppenvårdsinriktade team kopplade till slutenvården som arbetar med stöd till utskrivna patienter ska de räknas till slutenvården. Om det finns dagvårdsverksamhet ska dessa 2015-08-31 4 kostnader räknas till öppenvård. Kostnader såsom utbildning och handledning vikariekostnader mm. räknas ihop med personalkostnaden. Kostnader för hyrpersonal ska inkluderas. Driftkostnader avser samtliga kostnader som inte ryms inom de övriga rubrikerna. Det kan t.ex. vara kostnader för mat, städ, medicinskt material, lab-kostnader, leasingbilar, telekostnader, datakostnader m.m. Dessa kostnader kan anges i en ”klump”. OH-kostnader: Om det finns OH-kostnader som ligger utanför kliniken/ verksamhetschefs-området, t.ex. kostnader för divisions-, sjukhus- eller landstingsledning, ska dessa anges under denna rubrik. Ange också under kommentarer vad kostnaden tillhör. Observera att kostnader för mellanvårdsformer inte ska ingå i total kostnad för heldygnsvård eller öppenvård.

21 Ifyllnadsanvisningar, urklipp KOSTNADER Kostnaderna avser bokslut 2014 (med undantag av OH-kostnaderna som vanligtvis görs i efterkalkyl) Med totalkostnad menas bruttokostnad för heldygnsvården respektive öppenvården, dvs. intäkter ska ej dras av.

22 Vårdplatser rättspsykiatri Tabell 25: Antal vårdplatser i rättspsykiatrin år 2014, totalt och efter säkerhetsklass LänTotaltSK1SK2SK3 Riket1 06893639336 Blekinge Dalarna6304914 Gotland Gävleborg1000 Halland12 00 Jämtland Jönköping12 Kalmar20 218 Kronoberg95254426 Norrbotten53 3518 Skåne73 2647 Stockholm156244884 Södermanland1280 0 Uppsala20 Värmland3201022 Västerbotten12 Västernorrland1018930 Västmanland Västra Götaland174241500 Örebro340133 Östergötland7302152 Not: Blekinge, Gotland och Jämtland har inga egna rättspsykiatriska kliniker * Uppgifter saknas från Västmanland

23 Vårddagar rättspsykiatri Figur 14: Andel konsumerade vårddagar i rättspsykiatrin år 2014 per lagrum LänHSLLPTLRV Riket12%7%81% Blekinge Gotland Jämtland Jönköping Kronoberg Västmanland Norrbotten16%56%28% Örebro22%14%64% Västra Götaland33%2%66% Östergötland20%10%71% Västerbotten13%11%76% Dalarna9%7%84% Västernorrland5%8%87% Gävleborg4%7%89% Skåne7%1%92% Kalmar5%2%93% Stockholm3%0%97% Värmland2% 97% Halland0%1%98% Sörmland0% 100% Uppsala0% 100% Not: Blekinge, Gotland och Jämtland har inga egna rättspsykiatriska kliniker * Uppgifter saknas från Västmanland och Jönköping

24 Vårdplatser BUP Tabell 34: Antal vårdplatser i barn- och ungdomspsykiatrin samt per 100 000 invånare under 18 år, år 2014 Per 100 000 invånare under 18 år Län5-dygn7-dygn Riket*181267,25 Blekinge 26,68 Dalarna047,45 Gotland Gävleborg000,00 Halland339,21 Jämtland000,00 Jönköping045,54 Kalmar 49,19 Kronoberg025,15 Norrbotten 613,18 Skåne8179,44 Stockholm0224,62 Södermanland000,00 Uppsala 68,48 Värmland203,93 Västerbotten 59,87 Västernorrland000,00 Västmanland5 9,57 Västra Götaland03911,77 Örebro0610,29 Östergötland 66,77 Not: Gotland, Gävleborg, Jämtland, Södermanland och Västernorrland har inga egna barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser * För Riket anges ett medelvärde av landstingens värden för antalet vårdplatser per 10 000 invånare under 18 år Stor spridning

25 Vårdplatser mm utveckling Tabell 4: Vårdplatser, patienter, vårdtillfällen och vårddagar år 2014 och 2012, procentuell skillnad mellan åren VerksamhetsområdeVårdplatserPatienterVårdtillfällenVårddagar Samtliga6%33%41%-1% Allmänpsykiatri10%32%42%0% Rättspsykiatri-3%2%20%-5% Barn- och ungdomspsykiatri14%98%25%17%

26 Vårddagar per diagnosgrupp BUP Figur 18: Antal vårddagar per diagnosgrupp, barn- och ungdomspsykiatri år 2014 DiagnosgruppFlickorPojkar F00-F0900 F10-F1997149 F20-F29665760 F30-F3966301780 F40-F4958382176 F50-F595635436 F60-F6966829 F70-F79195160 F80-F891567555 F90-F981784694 F9940 Övriga1592510 Diagnos saknas3127341

27 Vårddagar BUP efter kön och ålder Tabell 36: Barn- och ungdomspsykiatri. Andel vårddagar uppdelat efter åldersgrupp och kön. År 2014 Andel patienter (%) < 13 >=13 LänFP FP Riket3%2% 73%22% Blekinge0% 56%44% Dalarna2%5% 79%14% Gotland Gävleborg Halland9%2% 81%9% Jämtland0% 73%27% Jönköping Kalmar7%2% 65%26% Kronoberg0% 100%1% Norrbotten7%1% 65%26% Skåne2%1% 68%30% Stockholm0%1% 81%18% Södermanland Uppsala 1% 78%21% Värmland28%8% 26%39% Västerbotten5%4% 76%16% Västernorrland0%1% 61%38% Västmanland1%0% 71%28% Västra Götaland5%4% 69%22% Örebro0% 84%15% Östergötland Not: Gotland, Gävleborg, Jämtland, Södermanland och Västernorrland har inga egna barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser men Jämtland och Västernorrland har rapporterat de patienter som vårdats på annan vårdplats *Uppgifter saknas från Jönköping och Östergötland

28 Kons vårddagar BUP, hdv resp HVB Figur 22: Konsumerade vårddagar i barn- och ungdomspsykiatrin per 10 000 invånare under 18 år. För heldygnsvården totalt respektive för HVB. År 2014 * Uppgifter saknas från Jönköping och Östergötland LänHeldygnsvårdHVB Riket170137 Jönköping Östergötland Gävleborg1169 Värmland8 Gotland80 Sörmland780 Halland78 Jämtland880 Västernorrland90 Blekinge1280 Stockholm130464 Västmanland1350 Kronoberg177335 Dalarna184 Västerbotten19673 Uppsala2050 Skåne20849 Örebro21459 Kalmar218 Norrbotten2328 Västra Götaland36027

29 Antal besök BUP ÖV Tabell 44: Antal besök i öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrin. Besöken uppdelade efter kön. År 2014 Antal besök LänFPTotalt per 1 000 inv (0-17 år) Riket400 298347 882748 180377 Blekinge6 5885 41412 002401 Dalarna10 99210 00020 992391 Gotland4 3734 1528 525830 Gävleborg12 73510 77623 511439 Halland15 79214 31030 102462 Jämtland7 3705 14212 512517 Jönköping9 7139 60619 319268 Kalmar21 81614 63936 455837 Kronoberg7 2806 29613 576350 Norrbotten16229045210 Skåne53 69550 311104 006393 Stockholm84 77982 957167 736352 Södermanland16 73516 05132 786564 Uppsala18 21613 47331 689448 Värmland8 7377 88116 618326 Västerbotten1 1471 5652 71254 Västernorrland10 030 20 060429 Västmanland8 9608 13017 090327 Västra Götaland53 99647 160101 156305 Örebro21 81411 61933 433573 Östergötland25 36818 08043 448490 Stor spridning

30 Kostnader BUP, öv, hdv, tot Tabell 46: Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, barn- och ungdomspsykiatri (Mkr och andel av totala kostnaden) HeldygnsvårdenÖppenvårdenTotalkostnad LänMkr(%)Mkr(%)Mkr per 1 000 inv (0-17 år) Riket52016%2 67384%3 1931,61 Blekinge510%4090%441,48 Dalarna1520%6180%771,43 Gotland 21100%212,00 Gävleborg00%99100%991,85 Halland2621%10180%1271,94 Jämtland00%32100%321,32 Jönköping1418%6582%781,09 Kalmar2422%8378%1062,44 Kronoberg 57100%571,46 Norrbotten1625%5075%661,46 Skåne7217%35483%4261,61 Stockholm11415%62685%7401,56 Södermanland00%95100%951,64 Uppsala2020%8080%991,40 Värmland1111%8889%991,94 Västerbotten1716%9084%1072,12 Västernorrland Västmanland1717%7983%961,84 Västra Götaland12324%38476%5071,53 Örebro2215%11985%1412,41 Östergötland2414%15186%1761,98 Not: Gotland, Gävleborg, Jämtland, Södermanland och Västernorrland har inga egna barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser *Uppgifter för heldygnsvård saknas från Kronoberg

31 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014, forts  Erfarenheter -Tidskrävande -Svårigheter att få fram viss data -Överlapp med andra insamlingar  Kartläggning 2016? -Behövs den? -Vad ska den innehålla? -Diskussion senare


Ladda ner ppt "Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren."

Liknande presentationer


Google-annonser