Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren."— Presentationens avskrift:

1

2 Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? , SKL, Piperska Muren

3 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014  Bakgrund -Omfattar vuxenpsykiatri, rättspsykiatri och BUP -Avser 2014 års data -Tidigare kartläggningar 2008, 2010 och Startade med en kartläggning av heldygnsvården där man besökte alla kliniker i Sverige  Mål -Beskriver landstingens resurser till hdv och öv -Antal patienter, vårdplatser, vårddagar, vårdtillfällen och ekonomiska uppgifter. -Offentliga och upphandlade enheter inbjudna

4 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014, forts  Syfte -Ta fram jämförelsetal -Bidra till landstingens analyser av resursfördelning -Resultat presenteras på landstingsnivå men möjlighet finns för jämförelse på nedbrutna material.  Metod -Extern statistikfirma sammanställer -Webbenkät för ifyllnad v , fördröjt till v.15 -Rapport klar april Tillgänglig på UPHs webbsida Fler jämförelser kan göras via UPH -Rådata tillgängliga via UPH

5 Kartläggningen delar 1.Informationsblad 2.Tre enkäter; VUP, BUP, RPV 3.Ifyllnadsanvisningar 4.Tabeller och figurer 5.Teknisk rapport

6 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014, forts  Erfarenheter -Tidskrävande -Svårigheter att få fram viss data -Överlapp med andra insamlingar  Kartläggning 2016? -Behövs den? -Vad ska den innehålla? -Diskussion senare

7 Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Ett urval av data Martin Rödholm Lisa Minell Jonas Stenberg SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? , SKL, Piperska Muren

8 Tidsåtgång Tabell 7: Tidsåtgång för ifyllande av enkäter AllmänpsykiatriRättspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri LänTimmar Riket Blekinge28 16 Dalarna16725 Gotland Gävleborg40 8 Halland33 12 Jämtland20 15 Jönköping Kalmar Kronoberg6050 Norrbotten4020 Skåne97304 Stockholm70810 Södermanland6353 Uppsala Värmland24730 Västerbotten9340 Västernorrland4070 Västmanland8 20 Västra Götaland Örebro Östergötland tim plus 20%=2500 tim x 300kr/tim = kr

9 Heldygnsvård volym Vårdplatser Patienter VerksamhetsområdeHeldygnMellanvårdHeldygnMellanvårdVårdtillfällen*Vårddagar* Samtliga Allmänpsykiatri Rättspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Tabell 1: Några volymuppgifter avseende den psykiatriska specialistvården, heldygnsvård, år Uppgifter saknas för Jönköping och Västernorrland 2 Uppgifter saknas för Västmanland 3 Uppgifter saknas för Jönköping, Kronoberg, Värmland och Östergötland * Avser heldygnsvård och mellanvård

10 Vårdplatser Figur 3: Antalet allmänpsykiatriska vårdplatser (ej mellanvård) per invånare, landsting och riket. År 2014, 2012, 2010 och 2008 Län Riket*32,229,932,234,2 Blekinge28,542,045,761,0 Dalarna23,353,223,519,0 Gotland26,2 29,739,0 Gävleborg22,9 21,0 Halland23,222,724,025,0 Jämtland47,3 42,6 Jönköping39,243,340,138,0 Kalmar30,630,831,331,0 Kronoberg27,537,132,638,0 Norrbotten27,626,121,326,0 Skåne31,734,738,741,0 Stockholm35,329,930,834,0 Södermanland32,132,839,539,0 Uppsala29,2 35,435,0 Värmland26,226,426,325,0 Västerbotten35,431,141,737,0 Västernorrland34,630,634,635,0 Västmanland24,825,422,632,0 Västra Götaland38,136,240,645,0 Örebro31,232,135,0 Östergötland19,519,119,819,0 Uppgifter från 2012 saknas från Gävleborg, Jämtland och Uppsala av olika skäl

11 Presentationens namn11

12 Iimhl.com  Internationell jämförelse  Heldygnsvård -Vårdplatser -Inskrivningar -Subspecialisering -Tvångsvård  Öppen vård -Besök -Subspecialisering -7-day follow up  Resultat klara i juni-16 prel

13 Medelvårdtid i allmänpsykiatrin Län Riket Blekinge Dalarna12688 Gotland Gävleborg Halland79129 Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala20 12 Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland17 23 Örebro Östergötland Figur 11: Medelvårdtid (dagar) i allmänpsykiatrin 2008, 2010, 2012 och 2014

14 Vårddagar per diagnosgrupp Figur 2: Andelen vårddagar per diagnosgrupp för respektive allmänpsykiatri, rättspsykiatrin och BUP år 2014 LänAllmänRättsBUP F00-F093%1%0% F10-F1915%5%1% F20-F2926%47%4% F30-F3925%6%24% F40-F4911%3%23% F50-F592%0%17% F60-F696%9%2% F70-F791%3%1% F80-F893%9%6% F90-F981%4%7% F990% Övriga5%4%6% Diagnos saknas2%8%10% Möjlighet att jämföra med lokal fördelning av vårdplatser

15 Vårddagar per lagrum Figur 4: Konsumerade vårddagar i allmänpsykiatrin per invånare per lagrum. LänHSLLPTLRV Riket70343 Jönköping Östergötland37280 Norrbotten54160 Halland49212 Västmanland57230 Dalarna68210 Gävleborg61310 Örebro63310 Uppsala33630 Värmland75270 Stockholm68440 Skåne79340 Jämtland Kronoberg Blekinge Kalmar87370 Västernorrland Västra Götaland97341 Sörmland71628 Västerbotten Gotland

16 Utskrivningsklara Tabell 11: Vårddagar samt intäkter för utskrivningsklara patienter (medicinskt färdigbehandlade) Län Vårddagar utskrivnings- klara patienter, antal Intäkter från kommunen (kr) Riket Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg00 Halland00 Jämtland 0 Jönköping 0 Kalmar Kronoberg00 Norrbotten00 Skåne Stockholm Södermanland00 Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Bortfall! Lokal mätning av antal utskrivn klara dag 4-30 rekommenderas.

17 Antal patienter i ÖV 2012 och 2014 Tabell 12: Antal unika patienter som tagits emot i allmänpsykiatrisk öppenvård under 2014 och LänKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt Riket Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland %

18 Antal patienter i ÖPT 2012 och 2014 Tabell 16: Antal patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård år 2014 och LänAntal per invånareAntal Riket1 8670,19958 Blekinge230,1522 Dalarna670,2432 Gotland100,184 Gävleborg170,06 Halland100,0319 Jämtland60,05 Jönköping 30 Kalmar680,2943 Kronoberg180,109 Norrbotten530,2156 Skåne1900,15167 Stockholm4160,19383 Södermanland300,1133 Uppsala30,01 Värmland4871,77 Västerbotten130,0555 Västernorrland00,00 Västmanland 2 Västra Götaland4470,2781 Örebro90,0322 Östergötland00, %

19 Kostnad per inv, hdv, öv, tot Tabell 24: Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, allmänpsykiatri HeldygnsvårdenÖppenvårdenTotalkostnad per inv (tkr) LänMkr(%)Mkr(%)Mkr Riket % % ,31 Blekinge9235%16965%2601,69 Dalarna13231%29669%4281,54 Gotland4251%4149%831,45 Gävleborg13342%18558%3181,13 Halland17348%18752%3601,16 Jämtland10451%10149%2051,62 Jönköping21547%24653%4601,34 Kalmar14946%17254%3211,36 Kronoberg10642%14758%2531,34 Norrbotten13442%18758%3211,28 Skåne76944%98256%1 7511,36 Stockholm % %3 0391,38 Södermanland15234%30066%4521,61 Uppsala19240%29360%4851,39 Värmland*133100% 1330,49 Västerbotten18338%29962%4811,83 Västernorrland Västmanland12740%19561%3221,23 Västra Götaland % %2 1351,31 Örebro16840%25460%4221,46 Östergötland17833%35767%5351,21 * Uppgifter saknas för öppenvården

20 Ifyllnadsanvisningar, urklipp KOSTNADER Kostnaderna avser bokslut 2014 (med undantag av OH-kostnaderna som vanligtvis görs i efterkalkyl) Med totalkostnad menas bruttokostnad för heldygnsvården respektive öppenvården, dvs. intäkter ska ej dras av. Personalkostnader delas upp i två delar, en som avser vårdpersonal och en som avser övrig personal. I kategorin vårdpersonal inkluderas skötare, sjuksköterskor, behandlingsassistenter, läkare (ej AT), psykolog, kurator och avdelningschefer, till övrig personal räknas ekonomer, HR, utredare, sekreterare och övriga chefer. För dessa respektive kategorier anges den totala personalkostnaden för heldygnsvården inom kliniken/ verksamhetschefsområdet. För dessa respektive kategorier anges den andel som avser heldygnsvården. Klinikledning, läkarkostnader etc. kan vara sådana exempel. Om det finns öppenvårdsinriktade team kopplade till slutenvården som arbetar med stöd till utskrivna patienter ska de räknas till slutenvården. Om det finns dagvårdsverksamhet ska dessa kostnader räknas till öppenvård. Kostnader såsom utbildning och handledning vikariekostnader mm. räknas ihop med personalkostnaden. Kostnader för hyrpersonal ska inkluderas. Driftkostnader avser samtliga kostnader som inte ryms inom de övriga rubrikerna. Det kan t.ex. vara kostnader för mat, städ, medicinskt material, lab-kostnader, leasingbilar, telekostnader, datakostnader m.m. Dessa kostnader kan anges i en ”klump”. OH-kostnader: Om det finns OH-kostnader som ligger utanför kliniken/ verksamhetschefs-området, t.ex. kostnader för divisions-, sjukhus- eller landstingsledning, ska dessa anges under denna rubrik. Ange också under kommentarer vad kostnaden tillhör. Observera att kostnader för mellanvårdsformer inte ska ingå i total kostnad för heldygnsvård eller öppenvård.

21 Ifyllnadsanvisningar, urklipp KOSTNADER Kostnaderna avser bokslut 2014 (med undantag av OH-kostnaderna som vanligtvis görs i efterkalkyl) Med totalkostnad menas bruttokostnad för heldygnsvården respektive öppenvården, dvs. intäkter ska ej dras av.

22 Vårdplatser rättspsykiatri Tabell 25: Antal vårdplatser i rättspsykiatrin år 2014, totalt och efter säkerhetsklass LänTotaltSK1SK2SK3 Riket Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg1000 Halland12 00 Jämtland Jönköping12 Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala20 Värmland Västerbotten12 Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Not: Blekinge, Gotland och Jämtland har inga egna rättspsykiatriska kliniker * Uppgifter saknas från Västmanland

23 Vårddagar rättspsykiatri Figur 14: Andel konsumerade vårddagar i rättspsykiatrin år 2014 per lagrum LänHSLLPTLRV Riket12%7%81% Blekinge Gotland Jämtland Jönköping Kronoberg Västmanland Norrbotten16%56%28% Örebro22%14%64% Västra Götaland33%2%66% Östergötland20%10%71% Västerbotten13%11%76% Dalarna9%7%84% Västernorrland5%8%87% Gävleborg4%7%89% Skåne7%1%92% Kalmar5%2%93% Stockholm3%0%97% Värmland2% 97% Halland0%1%98% Sörmland0% 100% Uppsala0% 100% Not: Blekinge, Gotland och Jämtland har inga egna rättspsykiatriska kliniker * Uppgifter saknas från Västmanland och Jönköping

24 Vårdplatser BUP Tabell 34: Antal vårdplatser i barn- och ungdomspsykiatrin samt per invånare under 18 år, år 2014 Per invånare under 18 år Län5-dygn7-dygn Riket*181267,25 Blekinge 26,68 Dalarna047,45 Gotland Gävleborg000,00 Halland339,21 Jämtland000,00 Jönköping045,54 Kalmar 49,19 Kronoberg025,15 Norrbotten 613,18 Skåne8179,44 Stockholm0224,62 Södermanland000,00 Uppsala 68,48 Värmland203,93 Västerbotten 59,87 Västernorrland000,00 Västmanland5 9,57 Västra Götaland03911,77 Örebro0610,29 Östergötland 66,77 Not: Gotland, Gävleborg, Jämtland, Södermanland och Västernorrland har inga egna barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser * För Riket anges ett medelvärde av landstingens värden för antalet vårdplatser per invånare under 18 år Stor spridning

25 Vårdplatser mm utveckling Tabell 4: Vårdplatser, patienter, vårdtillfällen och vårddagar år 2014 och 2012, procentuell skillnad mellan åren VerksamhetsområdeVårdplatserPatienterVårdtillfällenVårddagar Samtliga6%33%41%-1% Allmänpsykiatri10%32%42%0% Rättspsykiatri-3%2%20%-5% Barn- och ungdomspsykiatri14%98%25%17%

26 Vårddagar per diagnosgrupp BUP Figur 18: Antal vårddagar per diagnosgrupp, barn- och ungdomspsykiatri år 2014 DiagnosgruppFlickorPojkar F00-F0900 F10-F F20-F F30-F F40-F F50-F F60-F F70-F F80-F F90-F F9940 Övriga Diagnos saknas

27 Vårddagar BUP efter kön och ålder Tabell 36: Barn- och ungdomspsykiatri. Andel vårddagar uppdelat efter åldersgrupp och kön. År 2014 Andel patienter (%) < 13 >=13 LänFP FP Riket3%2% 73%22% Blekinge0% 56%44% Dalarna2%5% 79%14% Gotland Gävleborg Halland9%2% 81%9% Jämtland0% 73%27% Jönköping Kalmar7%2% 65%26% Kronoberg0% 100%1% Norrbotten7%1% 65%26% Skåne2%1% 68%30% Stockholm0%1% 81%18% Södermanland Uppsala 1% 78%21% Värmland28%8% 26%39% Västerbotten5%4% 76%16% Västernorrland0%1% 61%38% Västmanland1%0% 71%28% Västra Götaland5%4% 69%22% Örebro0% 84%15% Östergötland Not: Gotland, Gävleborg, Jämtland, Södermanland och Västernorrland har inga egna barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser men Jämtland och Västernorrland har rapporterat de patienter som vårdats på annan vårdplats *Uppgifter saknas från Jönköping och Östergötland

28 Kons vårddagar BUP, hdv resp HVB Figur 22: Konsumerade vårddagar i barn- och ungdomspsykiatrin per invånare under 18 år. För heldygnsvården totalt respektive för HVB. År 2014 * Uppgifter saknas från Jönköping och Östergötland LänHeldygnsvårdHVB Riket Jönköping Östergötland Gävleborg1169 Värmland8 Gotland80 Sörmland780 Halland78 Jämtland880 Västernorrland90 Blekinge1280 Stockholm Västmanland1350 Kronoberg Dalarna184 Västerbotten19673 Uppsala2050 Skåne20849 Örebro21459 Kalmar218 Norrbotten2328 Västra Götaland36027

29 Antal besök BUP ÖV Tabell 44: Antal besök i öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrin. Besöken uppdelade efter kön. År 2014 Antal besök LänFPTotalt per inv (0-17 år) Riket Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Stor spridning

30 Kostnader BUP, öv, hdv, tot Tabell 46: Kostnader för heldygnsvård respektive öppenvård, barn- och ungdomspsykiatri (Mkr och andel av totala kostnaden) HeldygnsvårdenÖppenvårdenTotalkostnad LänMkr(%)Mkr(%)Mkr per inv (0-17 år) Riket52016% %3 1931,61 Blekinge510%4090%441,48 Dalarna1520%6180%771,43 Gotland 21100%212,00 Gävleborg00%99100%991,85 Halland2621%10180%1271,94 Jämtland00%32100%321,32 Jönköping1418%6582%781,09 Kalmar2422%8378%1062,44 Kronoberg 57100%571,46 Norrbotten1625%5075%661,46 Skåne7217%35483%4261,61 Stockholm11415%62685%7401,56 Södermanland00%95100%951,64 Uppsala2020%8080%991,40 Värmland1111%8889%991,94 Västerbotten1716%9084%1072,12 Västernorrland Västmanland1717%7983%961,84 Västra Götaland12324%38476%5071,53 Örebro2215%11985%1412,41 Östergötland2414%15186%1761,98 Not: Gotland, Gävleborg, Jämtland, Södermanland och Västernorrland har inga egna barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser *Uppgifter för heldygnsvård saknas från Kronoberg

31 Nationell kartläggning av psykiatrisk specialistvård 2014, forts  Erfarenheter -Tidskrävande -Svårigheter att få fram viss data -Överlapp med andra insamlingar  Kartläggning 2016? -Behövs den? -Vad ska den innehålla? -Diskussion senare


Ladda ner ppt "Kartläggning av specialistpsykiatri 2014 Genomförande av kartläggning Analysdag – med vad styr vi psykiatrin? 2016-05-24, SKL, Piperska Muren."

Liknande presentationer


Google-annonser