Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Guvernörsrapport 2012 – 2013 12-10-01 – 13-09-30 Fr. vänster: Gunilla Rommerskirchen (guvernör), Ann-Christine Söderlund (ass. programdirektör SIE), Lis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Guvernörsrapport 2012 – 2013 12-10-01 – 13-09-30 Fr. vänster: Gunilla Rommerskirchen (guvernör), Ann-Christine Söderlund (ass. programdirektör SIE), Lis."— Presentationens avskrift:

1 Guvernörsrapport 2012 – 2013 12-10-01 – 13-09-30 Fr. vänster: Gunilla Rommerskirchen (guvernör), Ann-Christine Söderlund (ass. programdirektör SIE), Lis Palm (guvernörsuppleant), Birgitta Hansson (unionspresident), Anita Wetterström (guvernörsuppleant), Linda Schang (guvernör)

2 Guvernörsmötet (GM) i Berlin 09 juli – 12 juli 2013 SIE består av 34 935 medlemmar i 1258 klubbar i 58 länder. Det finns 24 unioner med rätt till 2 röstande guvernörer och 34 länder med single clubs som var och en har en röst. Förutom de röstande medlemmarna, fanns även presidenter och unionsrepresentanter med under guvernörsmötet så att vi sammanlagt var ca 200 kvinnor samlade och lyssnande. Det som avhandlades under mötet, visas här på följande sidor.

3 RAPPORTER SIE GM SIE GM STRATEGY RAPPORTER EDUCATE TO LEAD BEST PRACTICE AWARDS PROJECTS RAPPORTER ELECTIONS RAPPORTER DESSA ÄR HUVUDÄMNEN SOM AVHANDLADES UNDER GOVERNÖRSMÖTET OCH SOM PÅVERKAR SVERIGEUNIONEN Guvernörsmötets arbetsområden

4 STRATEGY Nu följer alla delar inom Soroptimistorganisationen samma organisationsmönster: SI, SIE, UNIONER OCH KLUBBAR För mer information https://extranet.soroptimisteurope.org/d ownload/downloads/file/download/240 Ta er tid och möda att läsa och förstå den nya strukturen!

5 ELECTIONS Länk: https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/242https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/242 President Elect: (SIE President 2015-2017) Det fanns 2 starka kandidater till posten: Nilgün Özler (Turkiet) och Maria Elisabetta de Franciscis (Italien) Vald blev Maria Elisabetta Vår svenska kandidat Linda Schang, för närvarande guvernör, valdes in i SIE Scholarship Committee! SIE STYRELSEN FÖR 2013 - 2015 Linda Schang (vänster) tillsammans med Maria Soumonni (Extension Africa, Benin) För övriga val, gå in på länken nedan:

6 RAPPORTER Som guvernör är uppgiften, förutom att välja in kandidater till olika poster inom styrelsen och de olika kommittéerna, att ta ställning till och godkänna: Rapporter från styrelsen, 7 st Rapport från HQ; 1 st Rapporter från kommittéer och fonder: -Constitution and By-laws -Scholarship Fund -Roswitha Ott Fund (Afrika) -Action Fund -Disaster and Recovery Fund -Solidarity Fund Svenska intressen: Sverige nominerade 2 kandidater till Scholarship Fund. Vi fick inget bidrag. Mer info hittar ni på: https://extranet.soroptimisteurope.org/download/downloads/file/download/226 Ansökt summa: € 401 384 Tillgänglig summa: € 109 950 Det var många bra kandidater, men pengarna räckte inte till för alla. Sverige hade även sökt bidrag ur Action Fund för vårt unionsprojekt Solvatten, men här tyckte juryn att det kunde finnas företagsintressen i vårt projekt och det blev därför inte accepterat. Petra Wadström med sin innovation Solvatten

7 EDUCATE TO LEAD GOAL 1 PROGRAMME & ADVOCACY ”SIE will improve the lives and status of women and girls through education, empowerment and enabling opportunities” Under den här rubriken ingår: Projekt Stipendier Mentorprogram Det övergripande syftet med mål 1 är att utbilda kvinnor för ledarskap Som guvernörer har vi fått ta del av en stor mängd rapporter och berättelser från projekt i olika delar av världen. http://malaladay.org.uk/sp eech Malalas tal till FN: ”I want access to the world of knowledge Vår trovärdighet som medverkande organisation i FN (ECOSOC, UNESCO, UNEP, FAO, UNHCR, OHCHR), Europarådet, CEDAW, Europeiska Kvinnolobbyn Sveriges Kvinnolobby och OSCE är helt beroende av att det som vi gör överallt i världen syns i vår redovisning. Därför är det så viktigt att vi alla rapporterar om våra projekt! OBS!

8 Sverige vann Best Practice Award i kategorin ”Programme Objective 5” SOLVATTEN Solvatten har i första hand hjälpt kvinnor och barn: kvinnor för att det sparar tid och pengar och för att det ger friskt och säkert vatten åt deras familjer, barn för att de kan hålla sig friska, tack vare rent vatten. Ett vanligt år initierar, stöder och genomför SIE klubbar mer än 5000 projekt för den totala summan av nästan € 6 milj. 1.Utöka tillgången till såväl formella som informella utbildningsmöjligheter. 2.Förbättra kvinnors ekonomiska självständighet och skapa hållbara möjligheter för arbetsgivare att vilja anställa kvinnor. 3.Utrota våld mot kvinnor och flickor samt säkerställa kvinnors delaktighet i konfliktlösning. 4.Säkerställa att kvinnor och flickor har alltid tillgång till mat och bästa möjliga standard inom hälsovården. 5.Ta hand om kvinnors och flickors specifika behov genom att arbeta för en mer hållbar miljöutveckling. BEST PRACTICE AWARDS Soroptimist International vill hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter till självständig utveckling. MÅL 1 - se strategi-diagrammet bild 4 Delmål

9 Stipendier som delas ut av Federationen Stipendiefonden Syftet med fonden är att varje år ge stipendier till kvinnor för utbildningar som gynnar deras professionella utveckling och genom detta förbättrar samhället i allmänhet. Dr Suzanne Noel Scholarship Donerade av Dr Suzanne Noel (1878-1954) som var en pionjär inom plastkirurgi samt mycket aktiv inom Soroptimism. Hon grundade den första franska klubben i Paris 1924. Stipendiet delas ut till kvinnliga plastkirurger som vill förbättra sina kunskaper inom plastkirugin – främst inom rekonstruktion, tex harmynthet. Stipendiet är nu inkorpererad i den stora Stipendiefonden Bland kandidater 2013 fanns 19 Soroptimister, 9 Soroptimistanhöriga och 17 icke-Soroptimister. 17 stipendier delades ut. Ansökt summa: € 401 384 Tillgänglig summa: € 109 95

10 SILVANA ARBIA AWARDED SOROPTIMIST PEACE PRIZE FOR PROMOTING PEACE AND JUSTICE IN RWANDA Silvana Arbia ägnade nästan tio år av sitt liv till att återskapa rättvisa i Rwanda mellan1999- 2008 som Senior Trial Attorney och senare som Chief of Prosecutions i FNs International Criminal Tribunal för Rwanda (ICTR). Hon spelade en nyckelroll genom att åskådliggöra människors berrättelser om händelserna i Rwanda samt genom att döma de skyldiga för gryheter som folkmord, brott mot mänskligheten och våldtäkt som användes som vapen. Priset på 20’ euro donerade hon direkt till kvinnorna i Rwanda som vågade vittna. http://www.soroptimistinternational.org/who-we- are/news/post/510-silvana-arbia-awarded-soroptimist- peace-prize-for-promoting-peace-and-justice-in-rwanda

11 Mentorskapsprogrammet okt 2012 – juni 2013 Under 2012 – 13 har Sverige deltagit i det internationella mentorskapsprogrammet, tillsammans med Tyskland, Belgien och Luxemburg. Vi var 8 mentorer och 8 adepter från Sverige. Gunilla Rommerskirchen var en av mentorerna. Bilder från de gemensamma träffarna för utbildning, kontaktskapande och information. Alla tre länderna träffades för uppstart i Belgien 19-21 oktober 2012 och avslut i Stockholm 5-7 juni 2013. Den svenska gruppen träffades också i Jönköping i mitten av mars 2013

12 Utvärdering av mentorprogrammet Både mentorer och adepter var mycket positiva Adepterna blev stärkta i sina yrkesroller och sin egen personliga utveckling Adepterna fick insikt i kvinnors roller i andra Europeiska länder Mentorernas erfarenheter överförs till den yngre generationen Flera av adepterna har blivit nya Soroptimister etc Både mentorer och adepter var mycket positiva Adepterna blev stärkta i sina yrkesroller och sin egen personliga utveckling Adepterna fick insikt i kvinnors roller i andra Europeiska länder Mentorernas erfarenheter överförs till den yngre generationen Flera av adepterna har blivit nya Soroptimister etc Sverigeunionen hade sökt och fått medel från Ungdomsstyrelsen för deltagandet i det internationella mentorprogrammet INFÖR 2013-2014: Sverige har ansökt om nya medel från Ungdomsstyrelsen för att genomföra ett nationellt mentorskapsprogram. Tanken är att Unionen stöder de enskilda klubbarna med organisation av och finansiellt stöd för seminarier och information om mentorskapet, vilket ska genomföras på regional nivå med hjälp av särskild expertis. Genom att Soroptimistklubbar på olika platser i landet erbjuder mentorprogram till unga yrkesverksamma kvinnor i närområdet, finns en stor möjlighet för organisationen att nå ut till en större allmänhet om vad Soroptimismen står för och om det arbete som utförs för att stärka kvinnor i sina ledande roller.

13 NORDISKT FORUM MALMÖ 12 – 15 JUNI 2014 Alla de nordiska länderna: Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland har kommit överens om att aktivt medverka på Nordiskt Forum ”Var med och skapa ett jämställt samhälle där kvinnors mänskliga rättigheter respekteras! Arrangera program, diskutera och inspireras på Nordiskt Forum Malmö 2014! Mellan den 12 och 15 juni 2014 förväntas 15 000 personer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige komma till Malmö och det största jämställdhetseventet i Norden på 20 år. Politiker, företrädare från näringslivet, fackföreningar, myndigheter, forskare, företagare, organisationer, föreningar och allmänhet kommer att delta på konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights.” Inför Nordiskt Forum kommer Sverigeunionen under året att genomföra ett antal seminarier om kvinnors ställning och rättigheter och om Beijingplattformen för våra medlemmar. Så många medlemmar som möjligt kommer att få möjlighet att resa och delta i Nordiskt Forum. … allt detta under förutsättning att den ansökan om medel för vårt deltagande som i september lämnats in, kan antas av Ungdomsstyrelsen Förhoppningen är att det nordiska samarbetet inför vår medverkan i nordiskt Forum ska knyta våra unioner närmare varandra och att ett fruktbart erfarenhetsutbyte ska ske.

14 Guvernörernas övriga uppgifter under året Linda Schang Gunilla Rommerskirchen Lindas uppgifter under året Deltagande i Unionsstyrelsen som representant för guvernörerna Förberedde Sveriges deltagnde i SIE guvernörsmötet tillsammans med alla guvernörer och Unionsstyrelsen Deltog på guvernörsmötet i Berlin Arbetade med uplägget av Mentoring Programmet för Sverige Arbetade med att samla alla Nordiska Soroptimistern kring ett gemensamt medverkande på Nordiska Forum 2014 i Malmö – uppföljningen av Beijing konferensen. Gunillas uppgifter under året Representerade Sverige på Danmarks årsmöte i Köpenhamn Representerade Sverige på Odense jubileum Deltagande på unionens styrelsemöte i Stockholm Förberedde Sveriges deltagande i SIE guvernörsmöte i Berlin, tillsammans med Linda och styrelsen Deltog på guvernörsmötet i Berlin Var en av mentorena i det internationella mentorsprogrammet Var sammankallande för alla de Nordiska länderna inför arbetet med nordiskt Forum Deltog på Falkenbergs jubileum Deltog på regionmötet Södra i Varberg


Ladda ner ppt "Guvernörsrapport 2012 – 2013 12-10-01 – 13-09-30 Fr. vänster: Gunilla Rommerskirchen (guvernör), Ann-Christine Söderlund (ass. programdirektör SIE), Lis."

Liknande presentationer


Google-annonser