Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm."— Presentationens avskrift:

1

2 1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm

3 1511053 Varför? På 268 meters djup fick han andnöd. När han väl kom upp igen, efter tre timmar, formulerade han sig så här: -Ingen teolog eller prästvigd kan beskriva helvetet så faseligt som man kan uppleva det i Falu gruva. Linné 1734

4 1511054

5 5

6 6 Risker i dagens miljö

7 1511057

8 8 att skapa -ett underlag om riskerna med bergdamm i dagens svenska arbetsmiljö - som kan öka förståelsen för de föreskrifter som finns - och därmed motivationen att se till att nivåerna av damm är tillräckligt låga

9 Bergdamm? Komplex blandning –Halten kvarts viktig för “risken” -Stendammlunga (silikos) -Lungcancer -Kronisk obstruktiv lungsjukom 1511059

10 “Andra” samtidiga luftföroreningar Radon –Gruvor/tunnlar Dieselavgaser –Gruvor/tunnlar 15110510

11 Risken beror på … Ämnet –(ofta kvarts) Halten av damm Tiden –(kortvarig/långvarig) 15110511

12 Exponering VAD? VAR? 15110512

13 Exponering HUR? 15110513

14 Exponering Antal mätningar 15110514

15 Exponering Gränsvärde: 0,1 mg/m 3 Antal mätningar Kvartshalt, mg/m 3 15110515

16 “Sjukdommar” - bergdamm Stendammslunga Lungcancer Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15110516

17 “Sjukdommar” - bergdamm Stendammslunga –kvarts Lungcancer –Kvarts (radon, dieselavgaser) Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) –Bergdamm 15110517

18 Stendammslunga (=silikos) Ökad mängd bindväv i lungan –Mindre elastisk lunga –Dålig syresättning av blodet, märks särskilt vid ansträngning –“kvävs” till döds Diagnos –Röntgen, spirometri, klinisk undersökning Lätt i svåra fall Svår i lätta fall 15110518

19 15110519

20 15110520

21 Akut silikos – hög halt 15110521

22 Kronisk stendammslunga röntgenfynd 15110522

23 Död i stendammslunga 15110523

24 Stendammslunga - behandling Sluta utsättas för stendamm Symptomatisk 15110524

25 Rapporterade fall 1931-75 15110525

26 Dödsfall Sverige, 1997-2013 15110526

27 Lungcancer Orsaker –Tobaksrökning –Asbest –Radon –Kvarts –Dieselavgaser –….. 15110527

28 Lungcancer - kvarts 15110528

29 Lungcancer - insjuknade 15110529

30 Lungcancer - behandling Kirurgi/cellgifter 5-årsöverlevnad –14 % män –19 % kvinnor 15110530

31 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Orsaker –Tobaksrökning –Damm … –.. Besvär: –Andningssvårigheter vid avancerad sjukdom –Inga vid lindrig sjukdom Diagnos: –Lungfunktionstest (spirometry) 15110531

32 Antal dödsfall i KOL Sverige 15110532

33 KOL – ålder vid död 15110533

34 KOL – damm? Norsk studie –Tunnelarbetare –Anläggningsarbetare utomhus –Medelålder 40 år /13 resp 17 år i yrket –KOL via lungfunktionsundersökning 15110534 KOL (%) Tunnelarbetare14 Anläggningsarb. 8

35 KOL – damm? Norsk studie –Tunnelarbetare –Anläggningsarbetare utomhus 15110535 Damm (mg/m 3 ) KOL (%) Tunnelarbetare 1,2 14 Anläggningsarb. 0,21 8

36 Risk kan beskrivas på många sätt Radon: –Den absoluta risken för att utveckla lungcancer är signifikant högre för rökare jämfört icke-rökare 15110536

37 Risk radon: –En nivå på ca 150 Bq/m 3 ger en livstidsrisk för lungcancer orsakad av radon på 7 per 1000 personer för icke-rökare 62 per 1000 personer för icke-rökare 15110537

38 Risk radon: –EPA uppskattar att radon i bostäder orsakar ca 21 000 fall av lungcancer per år i USA 15110538

39 Risk för stendammslunga Vilken effekt –Röntgenförändringar –Död i silikos Vilken dos (nivå * antal år) –0,1 mg/m 3 (nivågränsvärde) –0,05 mg/m 3 –20 år (lång anställning) –20-65 år (livstidsanställning) 15110539

40 Stendammslunga - röntgenförändringar 15110540 20 år vid 0,05 mg/m 3 = 1 mg/m 3 *år 20 år vid 0,1 mg/m 3 = 2 mg/m 3 *år

41 Stendammslunga EffektDos (mg/m 3 *år) Risk Röntgen- förändringar1 0-20 % 2 10-40 % Död 2,3 0,6 % 15110541

42 Lungcancer Fall per 100 personer 0,05 mg/m 3 20-50 års ålder 15110542 Ej kvarts KvartsExtra fall Icke- rökare 0,30,40,1 Rökare3,54,61,1

43 “Total” Risk 0,05 mg/m 3 20-50 års ålder 15110543 Fall per 100 personer Stendammslunga -Röntgenförändringar10 -Besvär ? KOL – besvär5 Lungcancer ickerök/rök0,1/1

44 Värdet av hälsoundersökningar 15110544 Sjukdom Undersöknings- metod FördelarNackdelarKostnad KOLSpirometriTidig upptäckt kan leda till att sjukdomen kan bromsas upp. Låg risk för komplikationer. Sjukdomen måste vara av viss svårighetsgrad för att kunna upptäckas. Sjukdomen kan inte botas men förmodligen kan försämring fördröjas eller förhindras. Låg

45 Värdet av hälsoundersökningar 15110545 Sjukdom Undersöknings- metod FördelarNackdelarKostnad Sten­ damms­­­­ lunga LungröntgenTidig upptäckt kan leda till att sjukdomen kan bromsas upp. Måttlig/låg risk för komplikationer. Sjukdomen måste vara av viss svårighetsgrad för att kunna upptäckas. Sjukdomen kan inte botas men förmodligen kan försämring fördröjas eller förhindras. Måttlig

46 Värdet av hälsoundersökningar 15110546 Sjukdom Undersöknings- metod FördelarNackdelarKostnad Lung- cancer Lågdos- datortomografi Tidig upptäckt kan leda till att sjukdomen botas. Man hittar många förändringar som måste utredas trots att personen inte har lungcancer och vissa av dessa personer kommer att utsättas för kirurgiska ingrepp med viss risk för allvarlig skada (och i värsta fall död). Hög

47 15110547 Den enda effektiva metoden för att förhindra sjukdom av bergdamm är att se till att halterna av damm är låga Hälsokontroller kan i vissa fall upptäcka sjukdom tidigt, men det finns ingen botande behandling för stendammslunga eller KOL. Även vid avancerad årlig lungröntgen så hittar man endast en mindre del av personerna med lungcancer så tidigt att cancern kan botas.

48 15110548 Tack


Ladda ner ppt "1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm."

Liknande presentationer


Google-annonser