Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm."— Presentationens avskrift:

1

2 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm

3 Varför? På 268 meters djup fick han andnöd. När han väl kom upp igen, efter tre timmar, formulerade han sig så här: -Ingen teolog eller prästvigd kan beskriva helvetet så faseligt som man kan uppleva det i Falu gruva. Linné 1734

4

5 5

6 6 Risker i dagens miljö

7

8 8 att skapa -ett underlag om riskerna med bergdamm i dagens svenska arbetsmiljö - som kan öka förståelsen för de föreskrifter som finns - och därmed motivationen att se till att nivåerna av damm är tillräckligt låga

9 Bergdamm? Komplex blandning –Halten kvarts viktig för “risken” -Stendammlunga (silikos) -Lungcancer -Kronisk obstruktiv lungsjukom

10 “Andra” samtidiga luftföroreningar Radon –Gruvor/tunnlar Dieselavgaser –Gruvor/tunnlar

11 Risken beror på … Ämnet –(ofta kvarts) Halten av damm Tiden –(kortvarig/långvarig)

12 Exponering VAD? VAR?

13 Exponering HUR?

14 Exponering Antal mätningar

15 Exponering Gränsvärde: 0,1 mg/m 3 Antal mätningar Kvartshalt, mg/m

16 “Sjukdommar” - bergdamm Stendammslunga Lungcancer Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

17 “Sjukdommar” - bergdamm Stendammslunga –kvarts Lungcancer –Kvarts (radon, dieselavgaser) Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) –Bergdamm

18 Stendammslunga (=silikos) Ökad mängd bindväv i lungan –Mindre elastisk lunga –Dålig syresättning av blodet, märks särskilt vid ansträngning –“kvävs” till döds Diagnos –Röntgen, spirometri, klinisk undersökning Lätt i svåra fall Svår i lätta fall

19

20

21 Akut silikos – hög halt

22 Kronisk stendammslunga röntgenfynd

23 Död i stendammslunga

24 Stendammslunga - behandling Sluta utsättas för stendamm Symptomatisk

25 Rapporterade fall

26 Dödsfall Sverige,

27 Lungcancer Orsaker –Tobaksrökning –Asbest –Radon –Kvarts –Dieselavgaser –…

28 Lungcancer - kvarts

29 Lungcancer - insjuknade

30 Lungcancer - behandling Kirurgi/cellgifter 5-årsöverlevnad –14 % män –19 % kvinnor

31 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Orsaker –Tobaksrökning –Damm … –.. Besvär: –Andningssvårigheter vid avancerad sjukdom –Inga vid lindrig sjukdom Diagnos: –Lungfunktionstest (spirometry)

32 Antal dödsfall i KOL Sverige

33 KOL – ålder vid död

34 KOL – damm? Norsk studie –Tunnelarbetare –Anläggningsarbetare utomhus –Medelålder 40 år /13 resp 17 år i yrket –KOL via lungfunktionsundersökning KOL (%) Tunnelarbetare14 Anläggningsarb. 8

35 KOL – damm? Norsk studie –Tunnelarbetare –Anläggningsarbetare utomhus Damm (mg/m 3 ) KOL (%) Tunnelarbetare 1,2 14 Anläggningsarb. 0,21 8

36 Risk kan beskrivas på många sätt Radon: –Den absoluta risken för att utveckla lungcancer är signifikant högre för rökare jämfört icke-rökare

37 Risk radon: –En nivå på ca 150 Bq/m 3 ger en livstidsrisk för lungcancer orsakad av radon på 7 per 1000 personer för icke-rökare 62 per 1000 personer för icke-rökare

38 Risk radon: –EPA uppskattar att radon i bostäder orsakar ca fall av lungcancer per år i USA

39 Risk för stendammslunga Vilken effekt –Röntgenförändringar –Död i silikos Vilken dos (nivå * antal år) –0,1 mg/m 3 (nivågränsvärde) –0,05 mg/m 3 –20 år (lång anställning) –20-65 år (livstidsanställning)

40 Stendammslunga - röntgenförändringar år vid 0,05 mg/m 3 = 1 mg/m 3 *år 20 år vid 0,1 mg/m 3 = 2 mg/m 3 *år

41 Stendammslunga EffektDos (mg/m 3 *år) Risk Röntgen- förändringar % % Död 2,3 0,6 %

42 Lungcancer Fall per 100 personer 0,05 mg/m års ålder Ej kvarts KvartsExtra fall Icke- rökare 0,30,40,1 Rökare3,54,61,1

43 “Total” Risk 0,05 mg/m års ålder Fall per 100 personer Stendammslunga -Röntgenförändringar10 -Besvär ? KOL – besvär5 Lungcancer ickerök/rök0,1/1

44 Värdet av hälsoundersökningar Sjukdom Undersöknings- metod FördelarNackdelarKostnad KOLSpirometriTidig upptäckt kan leda till att sjukdomen kan bromsas upp. Låg risk för komplikationer. Sjukdomen måste vara av viss svårighetsgrad för att kunna upptäckas. Sjukdomen kan inte botas men förmodligen kan försämring fördröjas eller förhindras. Låg

45 Värdet av hälsoundersökningar Sjukdom Undersöknings- metod FördelarNackdelarKostnad Sten­ damms­­­­ lunga LungröntgenTidig upptäckt kan leda till att sjukdomen kan bromsas upp. Måttlig/låg risk för komplikationer. Sjukdomen måste vara av viss svårighetsgrad för att kunna upptäckas. Sjukdomen kan inte botas men förmodligen kan försämring fördröjas eller förhindras. Måttlig

46 Värdet av hälsoundersökningar Sjukdom Undersöknings- metod FördelarNackdelarKostnad Lung- cancer Lågdos- datortomografi Tidig upptäckt kan leda till att sjukdomen botas. Man hittar många förändringar som måste utredas trots att personen inte har lungcancer och vissa av dessa personer kommer att utsättas för kirurgiska ingrepp med viss risk för allvarlig skada (och i värsta fall död). Hög

47 Den enda effektiva metoden för att förhindra sjukdom av bergdamm är att se till att halterna av damm är låga Hälsokontroller kan i vissa fall upptäcka sjukdom tidigt, men det finns ingen botande behandling för stendammslunga eller KOL. Även vid avancerad årlig lungröntgen så hittar man endast en mindre del av personerna med lungcancer så tidigt att cancern kan botas.

48 Tack


Ladda ner ppt "1511052 Bodil Björ Albin Stjernbrandt Bengt Järvholm."

Liknande presentationer


Google-annonser