Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migrationsrätt Alternativt skydd, övrigt internationellt skydd JL Ida Staffans Juridiska fakulteten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migrationsrätt Alternativt skydd, övrigt internationellt skydd JL Ida Staffans Juridiska fakulteten."— Presentationens avskrift:

1 Migrationsrätt Alternativt skydd, övrigt internationellt skydd JL Ida Staffans Juridiska fakulteten

2 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi2 Migrationsrätt: Alternativt skydd Alternativt / subsidiärt skydd är en form av internationellt skydd vid sidan av asyl Emedan asyl bygger på tanken om band mellan stat och medborgare bygger tanken bakom subsidiärt skydd på våra skyldigheter mot varandra som människor Kärnan utgörs av non-refoulement, vilket även gäller för flyktingar (art 33 1951 Konventionen)

3 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi3 Migrationsrätt: Alternativt skydd Internationell rätt Committee Against Torture / Convention Against Torture 1984 FN-baserat, inspirerat ett antal lokala konventioner Artikel 3: -No-one shall be removed to another state where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of being subjected to torture”

4 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi4 Migrationsrätt: Alternativt skydd CAT forts… Gäller enbart tortyr Gäller enbart tortyr utövad av stater Skyddet ges utan reservationer till människans egna handlingar

5 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi5 Migrationsrätt: Alternativt skydd Internationell rätt: International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) -FN-konvention -Artikel 7: -No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment of punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation. -tolkas som inbegripande non-refoulement -Ger skydd ex. också mot döddstraff i vissa fall

6 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi6 Migrationsrätt: Alternativt skydd Internationell rätt European Convenion of Human Rights, ECHR/ECrHR Artikel 3: -No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment of punishment. -Non-refoulement genom Soering vs. UK Artikel 13 (rättvis rättegång) inte nödvändigtvis användbar N vs. Finland

7 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi7 Migrationsrätt: Alternativt skydd EU-rätt Kvalifikationsdirektivet -2004/83/EC of 29 April 2004 -“substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned to his or her country of origin, or in the case of a stateless person, to his or her country of former habitual residence, would face a real risk of suffering serious harm; Processdirektivet -2005/85/EC -Definierar processerna för beviljande av subsidiärt skydd

8 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi8 Migrationsrätt: Alternativt skydd EU-rätt Serious harm: -Artikel 15 QD -death penalty or execution; or -torture or inhuman or degrading treatment or punishment of an applicant in the country of origin; or -serious and individual threat to a civilian's life or person by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict. -Undantagsgrunder för brottslighet etc.

9 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi9 Migrationsrätt: Alternativt skydd Finland Utlänningslagen 301/2004 Hittills § 88: -En utlänning som vistas i landet beviljas uppehållstillstånd på grund av behov av skydd trots att villkoren enligt 87 § för beviljande av asyl inte uppfylls, om han eller hon i sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland hotas av dödsstraff, tortyr eller någon annan omänsklig behandling eller behandling som kränker människovärdet, eller om han eller hon på grund av en väpnad konflikt eller en miljökatastrof inte kan återvända dit.

10 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi10 Migrationsrätt: Alternativt skydd Finland, lagförslag RP 669/2007 § 88 alternativt skydd -Verklig risk att lida allvarlig skada -Döddsstraff eller avrättning -Tortyr, annan omänsklig behandling eller bestraffning -Allvarlig och personlig fara som föranleds av urskillningslöst våld i väpnad konflikt § 88 a humanitärt skydd -Inte kan återvända till sitt hemland på grund av att det inträffat en miljökatastrof eller förekommer oroligheter i landet, eller på grund av att situationen i fråga om de mänskliga rättigheterna, säkrhet eller humanitära situationen är dålig

11 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi11 Migrationsrätt: Tillfälligt skydd Modern form av internationellt skydd ”Uppfunnen” i Europa i samband med Kosovo-krisen i början av 1990-talet Finland använde temporärt skydd för att ta emot tusen migranter från Kosovo åren 1996 – 1997.

12 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi12 Migrationsrätt: Tillfälligt skydd Internationell rätt Inga direkta regler om temporärt skydd Reglerna angående non-refoulement centrala -CAT -ECHR -1951 konventionen

13 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi13 Migrationsrätt: Tillfälligt skydd Europeiska regler Rådets direktiv 2001/55/EG om tillfälligt skydd Burden sharing Tidigt direktiv Rättigheter och skyldigheter Förhållande till asyl Har aldrig använts

14 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi14 Migrationsrätt: Tillfälligt skydd Finland Utlänningslagen (301/2004) 109 § Tillfälligt skydd Kräver i Finland -Regeringsbeslut -Att krisen förväntas vara kortvarig -Skydd för ett år i taget, maximalt tre år -Asylansökningar behandlas inte förrän det tillfälliga skyddet upphör

15 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi15 Interna flyktingar IDP = internally displaced person ”are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the ffects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human- made disasters, and who have not crossed an internationally recognised State border”

16 01.01.2006Osaston tai henkilön nimi, esityksen nimi16 I världen idag 25 miljoner IDPs, vara 20 miljoner i extremt farliga miljöer I kring 50 länder Sudan, Colombia, Iraq, Uganda, DRC 8/10 IDPs är kvinnor eller barn Ingen internationell organisation Noas Jfr: Internal flight alternative


Ladda ner ppt "Migrationsrätt Alternativt skydd, övrigt internationellt skydd JL Ida Staffans Juridiska fakulteten."

Liknande presentationer


Google-annonser