Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likarätt nu!. Diskrimineringslagen (2008:567) Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likarätt nu!. Diskrimineringslagen (2008:567) Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder."— Presentationens avskrift:

1 Likarätt nu!

2 Diskrimineringslagen (2008:567) Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Ålder Sexuell läggning

3 Direkt diskriminering Indirekt diskriminering Trakasserier Instruktioner att diskriminera

4 Föräldraledighetslagen (1995:584) Missgynnandeförbud

5 Arbetsmiljölagen (1977:1160) Kränkande särbehandling

6 Vad gör man om man drabbas? Kontakta den lokala läkarföreningen, Läkarförbundet eller DO Preskriptionstid fyra månader Tvisteförhandling Repressalieförbud

7 Förebyggande arbete – aktiva åtgärder Kön, etnisk härkomst och religion eller annan trosuppfattning Lönekartläggning Jämställdhetsplan Positiv särbehandling

8 Upplevd diskriminering i underläkarkåren 2013 Data från AT-rankingen och ST-enkäten Har du någon gång under din tjänstgöring upplevt dig diskriminerad? Ca 2500 svarande underläkare

9 Upplevd diskriminering totalt En av tre Ökar under karriärens gång

10 Upplevd diskriminering per grund

11 Samverkan mellan diskrimineringsgrunder Unga kvinnor Förväntas inte vara doktor Män med utländsk bakgrund Svårighet att få jobb trots goda meriter

12 Effekter av upplevd diskriminering Yrkesengagemang Karriärbyte Rekrytering Patientbemötande

13 Fördjupad undersökning 2014 Data från AT-rankingen och ST-enkäten 2014 Ca 3600 svarande underläkare

14 Diskrimineringens form och uttryck Diskrimineringen främst subtil och relaterad till bemötande Små skillnader mellan underläkargrupper Kvinnors utbildnings- och inlärningsmöjligheter påverkas mer än mäns Män upplever diskriminering vid rekrytering i högre utsträckning än kvinnor

15 Vad gjorde du när du upplevde dig diskriminerad? TotaltMänKvinnor Jag gjorde inget särskilt63,167,962,0 Jag tog upp det med mina kollegor32,221,834,6 Jag tog upp den med den som diskriminerade mig20,515,021,8 Jag kontaktade min arbetsgivare9,411,49,0 Jag kontaktade facket6,96,27,1 Annat5,34,75,5 Jag kontaktade skyddsombudet0,30,50,3 Andel ja-svar i procent

16 Varför gjorde du inget särskilt? Rädsla för att skada karriären (män) Rädsla för att bli sedd som ett offer Brist på tid och ork (kvinnor) Okunskap om handlingsvägar

17 Känner du till…? TotalMänKvinnor Arbetsplatsens jämställdhetsplan14,316,013,3 Arbetsplatsens beredskapsplan7,710,26,0 Vem du ska vända dig till41,347,837,2 Diskrimineringslagens definition61,461,661,4 Andel ja-svar i procent

18 Bilder om lokala förhållanden

19 Likarätt nu! Likarätt för underläkaren, jämlik vård för patienten.

20 SYLF vill se Höjd likarättskompetens för all personal inom hälso- och sjukvården Fortlöpande arbete med värderingar på samtliga nivåer från sjukhusgolvet till ledningsrummet En hälso- och sjukvård som planeras efter patienters individuella behov Bättre incitament för kvalitets- och förbättringsarbete inom likarättsområdet Förebyggande arbete – aktiva åtgärder – mot diskriminering på samtliga diskrimineringsgrunder Öppen och transparent rekrytering och lönesättning

21 Likarättspaketet Framtaget i samarbetet mellan styrelsen, kansliet och arbetsgrupp bestående av representanter från lokalavdelningar. Diskrimineringskortet Likarättslappen Affischer

22 Likarättsflyer

23 Likarättsaffischer Skapa uppmärksamhet kring Likarätt nu! Reklam för projektet, medlemskvällar, föreläsningar, annat

24 Diskrimineringskortet

25 Likarättslappen

26 Beställ på webshoppen!

27 Tack!


Ladda ner ppt "Likarätt nu!. Diskrimineringslagen (2008:567) Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder."

Liknande presentationer


Google-annonser