Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Signe – ett projekt för sjukskrivna kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Signe – ett projekt för sjukskrivna kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö."— Presentationens avskrift:

1 Signe – ett projekt för sjukskrivna kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

2 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 2 Projektets mål Att minska kvinnors sjukskrivningstid mer än i kontrollgruppen Att den självskattade hälsan ska förbättras Ökad kunskap om vad som påverkar kvinnors arbetsförmåga salutogena resurser och riskfaktorer Ökad kunskap om våld

3 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 3 Målgrupp - projektet Signe Inklusionskriterier Sjukskrivna kvinnor Diagnoser inom psykisk ohälsa, smärta eller rörelseapparaten Exklusionskriterier Kvinnor där det framgår att det finns en hög suicidrisk Kvinnor där det framgår att det finns ett pågående (uppenbart) missbruk Kvinnor som (tidigare) diagnostiserats för en psykisk sjuklighet, ffa bipolär sjukdom och psykos

4 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 4 Processen Urval Kontroll- grupp Försöks- grupp FÖRSÄKRINGSKASSAN Mätning 1 Avstäm- ningsmöte Insatser Arbete Arbets- sökande Insats/ arbete Mätning 2 efter 1år Multidisciplinärt team Handen vårdcentral Ordinarie verksamhet m samma möjligheter till rehabilitering som i försöksgruppen Uppföljnings möte

5 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 5 Teambedömning Ingen i teamet har ifrågasatt diagnoserna –Trots svårigheterna kanske det finns möjligheter till visst arbete Alla kvinnor har tillfrågats om livsstil, fritid o våld Många har gjort en resa – svar hos en i teamet har gett frågor till nästa i teamet Kvinnorna har själv sett sina resurser Kvinnorna har känt sig trygga när alla parter vet vad som händer Någon ansvarig om något händer

6 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 6 För teamdeltagarna Haft ett lösningsinriktad arbetssätt Värdefullt för AF att delta tidigt i processen för att sedan arbeta med kvinnorna AF o FK - bättre underlag och kännedom Alla parter med, alla vet vad som händer o varför Ny kommunikationsväg Forum för frågor Ökad kunskap

7 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 7 Framgångsfaktorer Signe har haft behandlig o samtidigt stöd/kontakt med AF Okomplicerad kontakt med AF Utnyttjat och har haft kunskap om ordinarie verksamheter som finns; –Vården, AF, –Vägledning – bra för Signe kan därmed ta egna beslut

8 Samordningsförbundet Östra Södertörn Signe 8 De 17 första enkätsvaren Nej inte alls Ja till viss del Ja till största delen Ja helt och hållet Ej svarat Blev du bemött med respekt? 1115 Anser du att dina behov uppmärksammats av teamet? 14111 Kände du dig delaktig i planringen av din rehab 1682 Deltog du i valet av planering /insats 12671 Hur värderar du som helhet att träffa teamet? 791 Om du skulle söka hjälp igen vill du då gärna träffa teamet då 710


Ladda ner ppt "Signe – ett projekt för sjukskrivna kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö."

Liknande presentationer


Google-annonser