Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, Judendom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, Judendom."— Presentationens avskrift:

1  Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, Judendom

2  Systerreligionerna: Judendom, Kristendom, Islam.  Abraham: lade grunden till de tre religionerna 1800-talet f.Kr.  En Gud: Jahve (hebreiska), Teos (grekiska), Allah (arabiska).  Gud har skapat världen och människan.  Helig bok: Judendom – Tanach (GT) Kristendom – Bibeln (GT, NT) Isalm - Koranen

3  Den näst största (störst i Mellanöstern, delar av Asien och norra Afrika) av de fem världsreligionerna, ca 1,7 miljarder utövare.  Muslimer tror på samma Gud som judar och kristna. Kallas för Allah.  Mekka är muslimernas heliga plats. Där finns den heliga byggnaden Kaba.  Muslimer i hela världen vänder sig mot Mekka när de ber.  Islams gudstjänstbyggnad kallas moské.  Koranen är Islams heliga skrift.  Den som tillhör religionen kallas muslim.

4  Muhammed föddes i Mekka i Arabien, ca 570.  I Mekka fanns Kaba, en byggnad med många gudabilder dit människor kom för att be.  Muhammed växte upp hos sin farbror.  Gifte sig med Khadija (den första muslimen).  Muhammed oroades över att hans folk, araberna, tillbad många gudar. Muhammed trodde att det bara fanns en Gud (precis som judar och kristna).  Gick iväg för att be vid berget Hira. Ängeln Gabriel visade sig för honom.  De budskap han fick från Gud är det som idag är nedskrivet i Koranen.

5  Muhammed började sprida budskapet.  Ogillades av många i Mekka – Muhammed flydde till Medina år 622 (se karta).  Fortsatte predika och sa att det viktiga är gemenskapen mellan dem som tror på Gud.  Judar och Kristna höll inte med Muhammed, strider.  Återvände till Mekka och återtog den heliga platsen Kaba.

6  Den heliga boken inom islam.  Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-Quran som betyder läsning.  Koranens kapitel kallas suror.  Koranen består av 114 suror.  Innehåll, tre delar: 1. Muhammeds första uppenbarelser. 2. Berättelser om betydelsefulla profeter, ex Abraham, Moses och Jesus. 3. Lagar och levnadsregler.  Profeten Muhammed, tog emot Koranen från Gud.  Guds direkta tal till folket. (Kopia av den sanna Koranen som finns i himlen).

7  Man ska helst läsa Koranen på arabiska.  En helig bok för muslimer – måste tvätta sig på ett speciellt sätt innan man läser Koranen, tvagning.  Radband, ett band med kulor. Ber en bön för varje kula.  Koranskolor – lär sig läsa Koranen på rätt sätt.  Inga bilder – bildförbud i Koranen och moskéer. Inget heligt får avbildas! Det heliga är bara fullkomligt i verkligheten.  En av de mest lästa böckerna i världen.

8  Muhammed är islams profet och religionsgrundare.  Arabiska är det heliga språket för muslimer.  För att leva ett liv som muslim ska man följa de fem grundpelarna.  Muslimerna delades upp i olika grupper, de två största är Sunni och Shia.

9 Sunnimuslimer:  Störst till antalet.  Man kan bli en mäktig kalif (ledare) utan att vara släkt med Muhammed.  Kan leva rätt som muslim genom att lära sig och förstå Koranen och Muhammeds sunna. Shiamuslimer:  En minoritet(Iran, Irak).  För att bli en mäktig kalif (ledare) måste man vara släkt med Muhammed.  Väntar på att det ska komma en ledare som skapar ett islamiskt samhälle där alla gör det rätta.

10  Islam = hängivenhet. Att överlämna sig till Gud.  Muslim = den som lyder eller lever efter Guds vilja.  Viktigaste regeln – Att man ska leva rätt och vara god mot andra. De fem grundpelarna: 1. Trosbekännelsen: ” Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet.” Gud är högst av allt. 2. Bönen – ska be 5 gånger om dagen och på bestämda tider. Måste vara vänd mot Mekka. 3. Gåvor till de fattiga – Skatt (zakat) betalas en gång per år. 4. Fastan – Ramadan. Fasta en gång om året, inte äta och dricka när solen är uppe, inte heller röka eller ha sex. 5. Vallfärden till Mekka. En gång i livet (om man har råd och är frisk).

11  Muslimer ska följa de regler som finns i Koranen.  Sunna = om hur människor ska leva. En berättelse om Muhammeds liv, finns i Haditherna  Sharia = en muslims livsregler, om hur ett land ska styra (äktenskapet, straff, arv, banker/lån av pengar mm). Kan variera mellan länder.  Kvinnor och män har samma värde – men de har olika uppgifter i livet.  Mannen – försörja familjen.

12  Kvinnan – ta hand om hemmet.  Några kvinnor bär slöja, vanligast i Mellanöstern. Koranen kan tolkas så att en kvinna inte får visa delar av sin kropp för andra än dem som tillhör familjen.  Heligt krig – Djihad = strävan. Menar inte att man ska kriga med vapen utan ett krig man för med sig själv för att göra det rätta och leva som en god muslim. Ordet missbrukas av ledare i en del muslimska länder.

13  Från början enkla, inhägnade böneplatser under bar himmel.  Stor bönesal täckt med stora mattor.  På en vägg finns en nisch som visar åt vilket håll Mekka ligger.  Kvinnor och män ber inte i samma sal, kvinnorna är ofta en våning upp.  I moskén ber man, har kurser i arabiska, studerar Koranen eller bara för att umgås.

14  Världens största Moské.

15  Bönetiden ropas ut från en minaret, tornet på moskén.  Muslimernas bön ska hjälpa dem att tänka på Gud i vardagslivet.  Ber fem gånger om dagen.  Viktigast är fredagens middagsbön(muslimers lediga dag).  Fredagsbönen leds av en imam eller böneledare.  Tvättar sig på ett speciellt sätt innan bönen(tvagningsrum).

16  Ramadan – Den heliga fastemånaden. Fastar den tid solen är uppe. Man får inte äta, dricka, röka, ha sex. När Ramadan är slut hålls en fest, Id al-Fitr.  Id al-Fitr – Den fest som hålls när Ramadan är slut. Pågår i tre dagar, familjen samlas och äter god mat och ger varandra presenter. Går till moskéer och besöker gravar.  Id al-Adha – Offerhögtiden. Firas till minne av den gång Abraham offrade ett får istället för sin son Ismael. Firas dagen efter vallfärden till Mekka avslutats. Vanligt att slakta ett får denna dag.

17  Dopet – Namngivningsfest. Kallelsen till bönen är det viktigaste. Viskar böner i barnets öron och lägger lite honung i munnen.  Omskärelse – tecken på samhörighet med Gud. Sker när de är spädbarn eller när de är 3-10 år.  Bröllop – Familjer kommer överens om giftermål. Skriver kontrakt och mannen betalar en brudgåva. Träffas först i hemmet i brudparets hem, fortsätter sen till moskén där en vigselförrättare förklarar paret man och hustru inför Gud. Sedan fortsätter bröllopsfesten.  Begravning – Döden är inte slutet, man återvänder till Gud. Kommer paradiset eller helvetet. Ska helst begravas inom det närmsta dygnet.

18


Ladda ner ppt " Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism, Judendom."

Liknande presentationer


Google-annonser