Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inventio och Dispositio Att hitta och ordna argumenten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inventio och Dispositio Att hitta och ordna argumenten."— Presentationens avskrift:

1 Inventio och Dispositio Att hitta och ordna argumenten

2 De tre klassiska talgenrerna DomstolenGenus judiciale (anklagande/försvarande) RådslagetGenus deliberativum (rådgivande) Symposiet/Genus demonstrativum det sociala livet (hyllande/smädande)

3 INVENTIO: TOPIKERNA – en aspekt av inventio Topos = gr. plats, ställe (lat. locus/loci) Läran om den ”ställen” är en talare kan finna ämnen, material och argument för sitt tal; ”gemensamma platser”, allmänna synpunkter där du kan möta dina motståndare

4 Det mångtydiga topikbegreppet Vissa topoi fungerar bäst för att ge konkret material, ”innehåll”, till ett tal Ex. egenskaper, yrke, familj Andra är mer användbara för att ge struktur och principer till argumentationer Ex. jämförelse, orsak/konsekvens, möjligt/omöjligt

5 Exempel på topiker Topiker som hör till personen, ex. religion ”Eftersom hon är muslim har hon djupare kunskap i frågan än genomsnittssvensken.” Topiker som hör till saken, ex. egenskaper ”Reformen kommer att stärka landets ekonomi.” (dvs. den är samhällsnyttig)

6 Flera topiker Jämförelser, ex. likhet ”Om Finland, som precis som Sverige är ett litet land i norra Europa, kan ha euron som valuta, borde Sverige också kunna det.” Gradskillnader, det som fler väljer är bättre än det som få väljer ”Miljoner läsare kan inte ha fel.”

7 Flera topiker Definition, ex. ”En diktatur som Turkiet har ingen plats i EU.” Förflutna och framtida fakta, ex. det som har hänt en gång kan hända igen ”Nu har Blomgrens också haft inbrott. Du måste skaffa det där extralåset.”

8 Särskilda topiker för genus deliberativum Det nyttiga det är lätt det är säkert det är nödvändigt det är ekonomiskt lönsamt Det goda/moralen våra plikter mot andra, samhället, landet, mänskligheten säger så vårt samvete och vår rättskänsla säger så lagen säger så

9

10 Dispositio enligt den klassiska modellen Exordium(inledning) Narratio(bakgrundsteckning) Propositio(tesen) (Partitio)(uppdelning) Probatio(argument för tesen) Refutatio(motargument) Recapitulatio(sammanfattning) Peroratio(avslutning)

11 Exordium Inledningen ska väcka - intresse (t ex drastiskt, aktuellt, personligt) - förtroende - välvilja (captatio benevolentiae)

12 Hansson: ”Det förfärliga, som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån, har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.”

13 Narratio Bakgrundsteckning Syftar till att förbereda mottagarna genom att skapa en gemensam plattform, ett vi - kort - klar - koncis Inte alltid! Beror på situationen

14 Hansson: Ett krig har brutit ut Konstatera faktum Sorg och fasa Vilja till fullständig neutralitet (kungjorts av regeringen)

15 Propositio Tesen Hansson: ”Vi måste samlas kring uppgiften att hålla vårt land utanför kriget”

16 Argumentatio/probatio ArgumentenHur många? Hur ordna? Ofta tre; i så fall svagaste i mitten och starkaste sist

17 Hanssons huvudargument: Utvidga neutralitetsvakten Hålla inne med upplysningar om försvaret, industrierna, försörjningen Vi har reserver för att klara försörjningen Visa solidaritet och sparsamhet (Riksdagen samlas till extra möte)

18 Refutatio Motargument Hansson: Ekonomin och familjeförsörjningen Ojämn inkallelse Prishöjningar

19 Recapitulatio Sammanfattning Peroratio Avslutning -ofta pathos (minnas och kännas) -markera, förbered avslut

20 Recapitulatio Finns sådan hos Hansson? Kombineras m Peroratio Maning till lugn och tillförsikt, lojalitet och solidaritet Varen svenske!

21 George W Bush Tal 11 september 2001

22 Stefan Löfvén Vår politik

23 Argumentationsanalys av artiklar Björn Lindgren, ”Sänk lönerna för de fattiga barnens skull”, Expressen 2011-05-05 Susanna Alakoski, ”Svenskt Näringsliv vet ingenting om fattigdom”, Expressen 2011-05-06 Helena von Schantz, ”Dags att svenska skolan återinför studentexamen”, DN 2011-06-12 Karin Magnusson, ”Samförståndsneurotiker längtar till Solsidan”, Aftonbladet 2011-01-21


Ladda ner ppt "Inventio och Dispositio Att hitta och ordna argumenten."

Liknande presentationer


Google-annonser