Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad har Genus/Kön med Fysik att göra? Tomas Brage Professor och Studierektor i Fysik Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad har Genus/Kön med Fysik att göra? Tomas Brage Professor och Studierektor i Fysik Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Vad har Genus/Kön med Fysik att göra? Tomas Brage Professor och Studierektor i Fysik Lunds universitet

2 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Fysik och Genus? Fysiken anses vara objektiv och oberoende av alla egenskaper hos betraktaren (forskaren, läraren, studenten) – inklusive kön och genus. … MEN …. Fysikens klassrum, laboratorier, kafferum och historia domineras av män, dvs ena könet … verkar vara en motsägelse …

3 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Fysik och genus? Fysikern tittar ut över universum och konstaterar att det består endast av materia. Vart tog antimaterian vägen? Är en prestigefylld fråga i fysiken och behandlas med noggrann forskning. Fysikern tittar ut över sitt klassrum eller kafferum och konstaterar att det domineras av män. Vart tog kvinnorna vägen? är ofta en icke-fråga för fysiker och besvaras ibland utan vetenskaplig metod eller ett forskande angreppssätt.

4 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Tre nivåer av förändring Ändra antalen! Ändra institutionerna - kulturen! Genusmedvetenhet Ändra ämnet! Genusperspektiv Londa Schiebinger, Stanford University

5 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Antalen – Horisontell segregation Vård Annat Medicin Humaniora Juridik/Samhäll Konst Naturvetenskap Teknik Kvinnor % Antal studenter Antal registrerade studenter i Lund (2010/2011) Område

6 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Horisontell segregation av Fysik i Lund AstronomiAcceleratorFysik Kemi/Fysik Teoretisk fysik Meteorologi

7 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Antalen? Saxdiagrammet % Kemi % Fysik Vertikal segregation

8 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Vertikal segregation – ännu högre…. Courtesy www.statista.com

9 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Men det återspeglar väl hur det var? Courtesy www.statista.com

10 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015.. Inga kvinnor? Marie CurieMaria Goeppert- Mayer Lise Meitner Jocelyn Bell

11 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Bias? Svenska är femte språket i litteraturen!

12 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Kön/Genus är inte ett begrepp i fysiken – elektroner och stjärnor har inte kön – vi behöver inte det begreppet, men ….. Påverkas andra delar av vår verksamhet av vår person – vårt kön? –Utbildning – metaforer, bilder – visuella representationer? –Vår beskrivning av Fysikens historia? –Våra prioriteringar och val av delämnen? –Hur vi bedöms – och vem som blir hörd? Fysikens kultur?

13 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Calculus based, introduktion till fysik Benson, University Physics –Traditionell bok Kulturen - läroböcker

14 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Kulturen – visuella presentationer Benson

15 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Benson Kulturen – visuella presentationer

16 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Bilder på kvinnor Benson Kulturen – visuella presentationer

17 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Bilder på män Kulturen – visuella presentationer

18 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Kulturen – Fysikens historia Skildras ofta felaktigt i böcker: ” The Development of Quantum Physics, in Historic Accounts, Textbooks and Classrooms”, Reidun Renström Idoler istället för Fysikens sociologi Fysiken är överlägsen

19 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Fysikens kultur Fysiken beskrivs som den bästa/enda verklighetsbilden: Den här familjen av partiklar, tillsammans med sina antipartiklar, är allt vi behöver för att beskriva vår värld. Från en gymnasiebok i fysik

20 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Fysikens kultur - Antropology Antropologiska studier av fysiker Sharon Traweek – Beamlines and Lifetimes Studier vid SLAC (USA) och KEK (Japan) Kulturen utan kultur olika definitioner av excellens, men alltid manligt

21 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Hur stor andel av professorerna är kvinnor i olika länder? Danmark, Estland, Finland, Italien, Polen Denmark – 3% Estonia – 11% Finland – 12% Poland – 14% Italy – 23% Fysikens kultur - Sociologi: Jämförande studier Hasse and Trentemoller: UPGEM-projektet (2008)

22 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Jämförande studier i Fysikens sociologi… Fysiken i kulturen – till - Fysiken som en kultur? Tre kulturer: 1.Herkules-kulturen – Slagskämpens kultur 2.Klan-kulturen – den ”sociala” kulturen 3.Arbetsbi kulturen– den flitiga kulturen

23 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Herkules: Oh yes, there is a lot of competition. This whole process is extremely competitive. The case that the department needs to make to the university is that I am not only good enough for the job, but I am the best person in the world for this job. Klanen: There’s always a team behind a genius. (...) Good teamwork always brings the best results, but of course, not everyone is lucky enough to find a good group to work with. Sometimes when there are very competitive people, it is difficult to form a group.. Arbetsbiet: But in this respect, for us not to show ourselves too much and do no crazy things, we had to sit quiet and pretend we were not there

24 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Kom ihåg våra fem länder: Danmark, Finland, Estland, Polen and Italien Vilken kultur beskriver bäst de olika ländernas fysikinstitutioner (enligt professors-intervjuer)? Danmark – 3% - Herkules Estland – 11% - Arbetsbi Polen – 14% - Arbetsbi Italien – 23% - Klan Finland –12% - en blandning av allt ….. Kom ihåg (egen kommentar): Det är professorernas idé av fysikens kultur – är det så? …. vad säger de till sina studenter?

25 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Ett exempel från Lund: Vi ställde en fråga: Varför händer ingenting? (se Genusparadoxer, av Liisa Husu och medförfattare) Motstånd? Kunskapsbrist? Vi frågade Dekaner och Prefekter – dvs ledare: Jag önskar jag hade en mentor med mig, som kunde ge mig genusmedvetenhet och berätta när jag diskriminerar Jag förstår inte hur min undervisning om elektronbanor kan påverkas av genus – men kanske jag har fel

26 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Lösning – ge stöd! Vi valde genuscertifiering – som ska ge kriterier för: 1.Genusmedvetenhet 2. Genusperspektiv 3. Planer och strategier 4. Motverkan av kränkningar och diskriminering

27 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Det skapade aktiviteter Steg 1: utbildning ”Se Människan” – workshop mot diskriminering (lagar, regler, undersökningar, värderingar, cases …) Symposium: What does Gender have to do with Physics.” Referensgrupp Informationsmöte om Genuscertifiering. Frågor och intervjuer om ”Fysik före GC” Kurs ”Gender in Science and Technology” för lärare och studenter Halvdagar om Gender Perspectives and Gender Awareness

28 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Aktiviteter Steg 2: operativt skede Information till alla studenter om Genus och Fysik (kreditkort format) Kursvärderingar med genusrelaterade frågor Institutionen annonserar medel för studier Konferens om ”Gendered Innovations” Bokvagn med relevanta böcker färdas mellan kafferummen ”Gender coach” anställs under ett år (25%) Coachen deltar i budgetmöten Dubbel förlängning för doktorander och post-docs vid föräldraledighet

29 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 En avdelning – i omvandling? Började tidigt med symposier om genus och sin vetenskap Traditionellt endast manliga akademiker, post-docs och doktorander Nu en senior kvinna och flera doktorander Vad hände?

30 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 En avdelning – i omvandling? They worked on understanding Gender Assumptions through workshops They did rethink their teaching – concepts, language etc There is a change in research questions and priorities machine and technique oriented environmental perspective

31 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Åtminstone fysikens kultur är starkt könad Genus och fysik är ett aktivt forskningsfält … som innebär spännande och utmanande arbete … för att stödja förändring … och excellens (vad det nu är….) Sammanfattning

32 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Tack för uppmärksamheten!

33 EnGendering Excellence, Oslo June 4, 2015 Referenser: Barad 2007, Meeting the University Halfway, Duke University Press Hasse and Trentemöller 2008, Break the Pattern!, UPGEM-project report, Tartu University Press Schiebinger (ed) 2008, Gendered Innovations in Science and Engineering, Stanford University Press Schiebinger et al: https://genderedinnovations.stanford.edu/https://genderedinnovations.stanford.edu/ Traweek 1992, Beamtimes and Lifetimes – the World of High Energy Physicists, Harvard University Press Genuscertifiering vid Lunds universitet – slutrapport: http://pers.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdf


Ladda ner ppt "Vad har Genus/Kön med Fysik att göra? Tomas Brage Professor och Studierektor i Fysik Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser