Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delregionalt Kollektivtrafikråd Skaraborg 131115.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delregionalt Kollektivtrafikråd Skaraborg 131115."— Presentationens avskrift:

1 Delregionalt Kollektivtrafikråd Skaraborg 131115

2 Aktuellt från Västtrafik Dialogmöten Skaraborg Fortsatt arbete med Trafikplan 2015-2016 Projekt Utveckla resmöjligheter på Landsbygden Delregionalt Kollektivtrafikråd Skaraborg 2013-11-15 2

3 Sammanfattning dialogmöten i Skaraborg 13 möten (inkl 1 möte om tåg) På 5 möten deltog kommunpolitiker På 7 möten deltog flera personer från kommunen tex från samhällsplaneringssidan Vad kan vi göra bättre till nästa år? 3

4 Kommunernas synpunkter på dialogmötena Dagens trafik (utbud och linjenät) är acceptabel, men det finns utvecklingspotential. Trafikplan 2015-16 ska präglas av satsningar, inte neddragningar! Satsa i utpekade stråk och stadstrafik. Påbörja verkställandet av Målbild Tåg 2035. Satsningar i pendlingslägen viktigast, men även kvällstrafik och helgtrafik allt viktigare i stråk där många reser för att locka fler resenärer och tillgodose resenärernas behov. 4

5 Kommunernas synpunkter på dialogmötena Genomför inga snabba förändringar liknande 2013 och 2014. Bättre motiveringar av förändringar, baserade på tillförlitlig fakta. Flera kommuner anser att det inte finns mer trafik att effektivisera. Andra ser viss trafik som kan effektiviseras, men frigjorda resurser ska i så fall användas för motsvarande satsningar inom kommunen, inte besparingar. 5

6 Kommunernas synpunkter på dialogmötena Bättre passning till tåg. Bättre framkomlighet och kapacitet i stadstrafik. 6

7 Kommunernas synpunkter på dialogmötena Satsa på alternativa trafiklösningar för landsbygden, t.ex. anropsstyrd trafik, Närtrafik och ”Närbuss”. Ska främst användas för ett utökat utbud, inte ersätta idag linjelagd trafik. Vill ha en garanterad ”framme tid” för anslutning till övrig kollektivtrafik. Marknadsför och informera bättre om anropsstyrd trafik och Närtrafik. Eftersträva integrerad linje- och skoltrafik där det är lämpligt. Önskemål om tillköp av fria resor för pensionärer, men hindras av nuvarande biljettsystem. 7

8 Inför trafikförändringar år 2015-16 Sammanställning av behov och prioriteringar utifrån mål och strategier Dialogmöten med kommuner Input till Kollektivtrafiksekretariatet inför Kollektivtrafiknämndens uppdragningsinriktning till Västtrafik Bruttolista m idéförslag till trafikförändringar tas fram Prioritering utifrån måluppfyllelse Slutlig lista med förslag till trafikförändringar framme 8 okt/nov okt-nov aug-sep nov-dec jan 2014 apr 2014 Steg 2: Trafikplan 2015-16 med konkreta förslag på åtgärder i trafiken till tidtabellsskiftet i december 2014 Redovisning, utfrågning trafikplan (RUT) Återkoppling och fortsatt dialog med kommunerna Steg 1: Övergripande utvecklingsplan för trafiken 2015-16 för att skapa en tydlig bild av vad vi vill uppnå med trafikförändringarna – prioriteringar och behov

9 Projekt Utveckla resmöjligheter på landsbygden DKR Skaraborg 15 november Camilla Holtet Trafikutvecklingschef

10 Slutförda delprojekt och aktiviteter Utökat utbud under skollov Uppdatering av Närtrafikkartor Kortare förbeställningstid Hänvisning till Närtrafik i Reseplaneraren Puffar på hemsidan om Närtrafik 10

11 11

12 Pågående delprojekt och aktiviteter Närtrafikpiloten Betallösning i små fordon Kollektivtrafikförslag vid bokning Områdesbaserad trafik i reseplaneraren Samla den geografiska informationen 12

13 Närtrafikpiloten testa ett utvecklat koncept Ett lägsta utbud av Närtrafik 5 tidsintervall/dag, fem vardagar per vecka Möjlighet att åka över kommungräns Garanterad ”frammetid” till resecentrum Sms-biljett 13

14 Marknadsföring av Närtrafik Uppdrag till Västtrafiks Marknadsavd Förutsättningar i uppdraget Utrullning av marknadsföring av Närtrafikpiloten Rutiner för Närtrafikbroschyrer 14

15 Uppdraget till Västtrafiks Marknadsavd Uppdatera och utveckla befintliga broschyrer om Närtrafik, samt ge förslag på hur vi bäst når ut Göra en specialversion av Närtrafikbroschyrer för de kommuner som ingår i Närtrafikpiloten 15

16 Förutsättningar i uppdraget Målgrupp: Alla som bor där inte vanliga kollektivtrafiken går Action: Pröva närtrafiken! Huvudbudskap: Alla får åka med närtrafiken, men många vet inte om det 16

17 Utrullning av marknadsföring av Närtrafikpiloten Nästa vecka: Utkast av idé och kommunikationskanaler Vecka 48 och 49: Korrektur och produktion av enheter 17

18 Utrullning av marknadsföring av Närtrafikpiloten Inför start av Närtrafikpiloten: - Pressträff - Publicering av valda enheter/kanaler - Uppladdning av folder - Utskick av direktreklam till hushåll som ingår i piloten 18

19 Rutiner för Närtrafikbroschyrer Nya broschyrer för Närtrafikpiloten trycks och kan beställas av kommunerna för utplacering på valda ställen. Broschyrerna kommer att finnas på lager för senare beställningar. 19


Ladda ner ppt "Delregionalt Kollektivtrafikråd Skaraborg 131115."

Liknande presentationer


Google-annonser