Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion i arbetsmodell för trygghetslarm För att underlätta införandet av trygghetslarm har ett ledningssystem tagits fram. Ledningssystemet ger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion i arbetsmodell för trygghetslarm För att underlätta införandet av trygghetslarm har ett ledningssystem tagits fram. Ledningssystemet ger."— Presentationens avskrift:

1

2 Introduktion i arbetsmodell för trygghetslarm För att underlätta införandet av trygghetslarm har ett ledningssystem tagits fram. Ledningssystemet ger information om vad som ska göras, på vilket och av vilken roll. Arbetsmodellen består av en operativ del där det framgår hur enskilda ärendena hanteras och en del som avser ledningens arbete med att planera och följa upp tjänsten.

3 Operativt arbete Arbetsmodellen startas med ett önskemål om larm eller ett biståndsbeslut. Efter driftsatt larm genomförs underhåll för att säkerställa en fungerande tjänst. Incidenter som uppstår hanteras i separat process. För att säkerställa kunskap att installera och hantera larm genomförs utbildningar.

4 Ledningsarbete Lagstiftning är riktlinjerna för ledningen arbete att skapa förutsättningar för att kunna införa tjänsten. Ledningen behöver också ett arbetssätt att säkerställa dess förvaltning. Tjänsten följs upp för att säkerställa följsamhet mot avtal och för att initiera förändringar. PDCA

5 Struktur och innehåll NivåExempel 1Toppnivå Översikt och navigering -Ledningsprocesser -Operativa processer 2Delprocess Översikt och navigering 3Process -Vad som ska göras -Vilka är involverade -Verktyg 4HurBeskrivningar, länkar till verktyg och dokument

6 Kravställare Kommunen har uppdraget att ”Etablera larmtjänst” till sina brukare. Lagstiftningen ligger som grund och ett flertal myndigheter ställer specifika krav som måste uppfyllas av kommunen tjänst för larmtjänst. Kraven uppfylls genom de rutiner och verktyg som är en del av tjänsten samt genom att berörd personal har rätt kunskap

7 Beskrivningssätt En process är en repetitiv händelse som består av aktiviteter som skapar ett förutsägbart resultat. Processen namnges med ett verb i infinitiv och ett substantiv som beskriver vad som görs, t.ex. »Bygga bilar«, »Baka bröd«, »Vårda patient«. Processen startas av en input och skapar minst ett resultat. Processen ”Utreda och besluta om trygghetslarm” startas av att trygghetslarm begärs och förväntas skapa ett beslut om begäran.

8 Beskrivningssätt – Aktivitet, roll och verktyg En process består av en serie aktiviteter som skapar förväntade och förutsägbara resultat i flödet. När trygghetslarm är begärt så utförs aktiviteten ”Inhämta fakta, bedöm behov av insats”. Syftet är att skapa resultatet ”Bedömt behov av insats” som sedan används för av nästa aktivitet osv.

9 Listor och matriser Söka och filtrera Navigera Zoom Hem Visa/dölj panel Maila Rapport

10 Beskrivning Länk till dokument Visa/dölj lager


Ladda ner ppt "Introduktion i arbetsmodell för trygghetslarm För att underlätta införandet av trygghetslarm har ett ledningssystem tagits fram. Ledningssystemet ger."

Liknande presentationer


Google-annonser