Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 CLIQ i ARX Integrationslösning för passer- och låssystem ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 CLIQ i ARX Integrationslösning för passer- och låssystem ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user."— Presentationens avskrift:

1 1 CLIQ i ARX Integrationslösning för passer- och låssystem ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

2 2 Sätt behörigheter i ARX Hämta ut smarta nycklar/passerkort Få åtkomst till exakt rätt dörrar

3 Introduktion CLIQ i ARX  All daglig administration av kort och nycklar kan ske via ARX  In- och utlämning av kort/nycklar hanteras på samma sätt  Hantering av behörighetskategorier  Ett register för persondata

4 När en CLIQ nyckel delas ut  En nyckel måste efter utlämning uppdateras i en Nyckeluppdaterare  Efter uppdateringen har användaren fått sina nya behörigheter  Valideringskrav kan sättas för nyckeln, då måste användaren uppdatera med ett kontinuerligt intervall  Användaren kan få e-post om administratören gör förändringar i behörigheten

5 Importera persondata från ARX till CWM  Förnamn  Efternamn  ID

6 Behörighet till nycklar  Accessprofil från CWM är importerad som Behörighetskategori i ARX

7 Importera nycklar  Nycklar som är tillgängliga för att delas ut är importerade i ARX som kortformat “CLIQ”  Nyckelinformation visas under “Beskrivning” fältet –Nyckelns pagineringsnummer –Nyckelns namn i CLIQ Web Manager 7

8 Arbetsflöde  Koppla en person till en Accesskategori i ARX –Accessprofilen måste vara skapad i CWM  Dela ut nyckel  Ändra eller uppdatera giltighetstid –Nyckelanvändaren får e-post om förändringen  Ändra eller uppdatera behörighet –Nyckelanvändaren får e-post om förändringen  Lämna in nyckel 8

9 Tilldela behörighet på CLIQ nyckel  Accesskategorier skapas i CWM OBS: Accesskategorins namn uppdateras inte i ARX om det ändras i CWM, istället skapas en ny kategori dit behörigheterna och användarna överflyttas med det nya namnet. Om det händer, ta bort den gamla kategorin i ARX  Accesskategorin importeras till ARX och har ett ”CLIQ” prefix  Tillträde ges genom att koppla Accesskategorin till en person i ARX 9

10 Att använda giltighetstid i ARX Det är valbart om man vill använda en giltighetstid för den utdelade nyckeln. När datumet gått ut kan inte nyckeln användas längre, utan att användaren kontaktar administratören.  Giltighetstid för nyckeln sätts i “Till” och “Från” fälten i ARX OBS: Om giltighetstid ska användas måste samma intervall anges för samtliga Access-profiler. Annars fungerar inte begränsningen.  Gå vidare med att dela ut en nyckel till personen 10

11 Dela ut nyckel  Dubbelklicka på vald nyckel i listan för Kort/Nycklar  Tilldela personen en nyckel, tryck ”Byt ägare”  Sök och välj rätt person  Uppdatera nyckeln i en nyckeluppdaterare, klart!  Användaren har även fått ett e-post med vilka behörigheter nyckeln har 11

12 Nyckelkvittenser  Om nyckeln ska kvitteras kan det göras från ARX  Klicka på ”Gå till ägare”  Under fliken ”Kort/Nycklar” välj nyckeln  Klicka på ”Hantera kort” och välj ”Kvittera kort”  Det går även att lägga in nyckel- kvitteringstext från CLIQ Web Manager genom att redigera Kvittomallen.  ASSA rekommenderar digital signering med signaturplatta, för mer information kontakta din ASSA representant. 12

13 Exempel Nyckelkvittens 13

14 Lämna in nyckel  Ta bort person från nyckel för att lämna in nyckeln till lagret  Eller ändra till ny ägare för att lämna ut till ny person 14

15 Spärra en borttappad nyckel  Börja med att lämna in nyckeln i ARX OBS: Skapa en ny person som heter ”Förlorade nycklar” utan några behörigheter, ändra ägare på nyckeln till denna ”person”. På så sätt kan förlorade nycklar märkas, istället för att endast hamn i lager.  Efter att valideringstiden på nyckeln gått ut är den spärrad  Manuell spärrning kan inte utföras i ARX se nästa sida för mer info 15

16 Manuellt spärra en borttappad nyckel  Manuell spärrning kan inte utföras i ARX Men observera att en inlämnad nyckel automatiskt är spärrad efter att valideringstiden gått ut, ingen manuell spärrning krävs då.  För att spärra manuellt i CLIQ cylindrar: Logga in i CLIQ Web Manager  Följ guiden:  Eller läs manualen för CLIQ Web Manager 16

17 Licenskrav och Förutsättningar  ARX 4.1 är krav  ARX-licenskrav: Import/Export-licens  CLIQ Web Manager-licenskrav: ”Web Service-licens” (ingår vid beställning)  Alla priser avgörs av systemets storlek: Antal CLIQ Nycklar + CLIQ cylindrar. Förutsättningar  CLIQ-nycklar måste ”återlämnas” för att integreras i ARX endast nycklar som har statusen ”i lager” i CWM kommer att överföras till ARX. (för ett helt nytt CLIQ-system uppstår inte det här scenariot) För befintliga system finns två alternativ  Manuellt lämna in alla nycklar till lagret, överföra dem till ARX och sedan dela ut dem i ARX igen  Låta systemet gradvis gå över till ARX varefter nycklar lämnas in  För mer information kontakta din ASSA representant.

18 ARX – CLIQ Integration Priser ARX licensen måste ha Import/Export annars debiteras en engångskostnad på SEK 18 ARX - CWM Integration /år Artikel nr Pris SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK Tjänsten CLIQ Web Manager /år Totalt antal CLIQ enheterArtikel nr Pris SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

19 Begränsningar  Det är ej möjligt att manuellt spärra nyckel i ARX.  Behörighet måste istället ändras/tas bort i CLIQ Web Manager  Utlämnade nycklar i CLIQ Web Manager måste i programmet ”lämnas in” och därefter lämnas ut igen när integrationen startats, ingen fysisk inlämning krävs. Integrationen inte kan hantera behörigheter på redan utlämnade nycklar. Det innebär att kunder som redan har ett levande CLIQ system med många utlämnade nycklar, i det fallet måste göra ett migrationsarbete vid uppstart av integrationen. Eller så kan kunden använda CWM och ARX tillsammans och låta systemet gradvis gå över helt mot ARX när allt fler nycklar har lämnats in från CWM.


Ladda ner ppt "1 CLIQ i ARX Integrationslösning för passer- och låssystem ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user."

Liknande presentationer


Google-annonser