Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELIPS Stig Källs. ELIPS Modernisering av den tekniska miljön, nödvändig av framförallt kostnads- och effektivitetsskäl. En ny informationsstruktur baserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELIPS Stig Källs. ELIPS Modernisering av den tekniska miljön, nödvändig av framförallt kostnads- och effektivitetsskäl. En ny informationsstruktur baserad."— Presentationens avskrift:

1 ELIPS Stig Källs

2 ELIPS Modernisering av den tekniska miljön, nödvändig av framförallt kostnads- och effektivitetsskäl. En ny informationsstruktur baserad på objekt istället för kartor och register för ett effektivare utnyttjande av informationen.

3 Elips – ramverk Teknisk arkitektur Handläggningssystem Grunddatalager Request / Reply Tillhandahållande Request C/U/D Uppdate (async) Acknowledge

4 Elips – ramverk Informationsarkitektur Lagring av data: Objektorienterat En logiskt sammanhängande informationsmodell

5 Nytt Grunddatasystem Styrande principer för IT Infrastrukturfrågor IT Systemdesign Planera utveckling av första version (Q3 2007-Q2 2008) Genomföra utvecklingsarbetet med byggnadsobjektet som ”pilot”

6 Migrering Data, System, Verksamhet Frikoppling av befintliga system Kvalitetsfrågor Information Bilda nya verksamhetsobjekt av ”kart och registerdata” Nya verksamhetsprocesser Intressentsamverkan Koordinering ELIPS-andra aktörer

7 FAST text PLAN text Inskriv- ning FAST geometri PLAN Geometri FMIS NVR Leverans- lager FR Leverans- lager Sigma MASK APC BALK TOPO Byggnad TROSSEN/ MASK APC/ArcC/ BRYGGAN MASK FRANS IRIS FAST TAX ORT- NAMN TOPO 1 TOPO 2

8 Inskriv- ning FMIS NVR Leverans- lager FR Leverans- lager Sigma NYTT GRUNDDATASYSTEM BALK TOPO Byggnad TROSSEN/ MASK APC/ArcC/ BRYGGAN MASK FRANS IRIS FAST TAX ORT- NAMN TOPO 1 TOPO 2 PLAN

9 Intressentsamverkan Information, externt och internt på olika nivåer. Mer inriktat på effekter än tekniska lösningar Intressentsamverkan kring nya verksamhetsobjekt, inledningsvis byggnad och fastighet, berör bl a Kommuner, Skatteverket, SLM, KLM Överenskommelser om utbytesmodell, tidtabell mm

10 Byggnad ”föds” på olika sätt Elips Handläggning Informations- insamling Registrering/ Uppdatering Tillhanda- hållande Användning/ Förädling Bygglovsprocessen Inventering Fältarbete Flygfotografering Inventering Fastighetsbildning Majoriteten av byggnaderna skapas här av kommunen Byggnader kan skapas av kommun och Lantmäteriet

11 I dag ajourhållning av registerbyggnad BALK (webbgränssnitt) Kartstöd Elips

12 I dag ajourhållning av geometribyggnad Elips

13 PkXY 1 2 3 4 5 6 Geometriska data ÄgareArne Alm Byggnadsår2003 Byggnads -ändamål Skola Attributdata Byggnadsobjekt med unik identitet (UUID) Geometriska dataAttributdata Objektets läge och form Objektets övriga egenskaper Morgondagens integrerade byggnadsobjekt Elips BALK GDBAlfa Grunddatalager

14 Objekt kring byggnad Vintervägen 45A Adressplats (Entré) (Fastighet) Kullen 3:65 Hus nr 1 Byggnad Adressområde Elips Lägenhet Lgh nr 1101

15 Elips Informationsmodell Lantmäteriets informations- modell för Byggnad

16 Informationsutbytesmodell Byggnad Lantmäteriets informations- modell för Byggnad Kommunens informations- modell för Byggnad Kommunens egna behov av byggnads- information Utbytes- modell Visar vilka attribut som ska utbytas mellan Lantmäteriet och kommunen (”Minsta gemen- samma nämnare”) Underlag för information om Byggnad i Grunddata Elips Stöds av avtal

17 Idealprocess byggnads- och adressregistrering Bygglov Handläggning Beslut och expediering Komplettering av de attribut man kan fånga från bygglovet Adressbrevlåda Registrering av adress Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Vid utstakning, lägeskontroll förbättras geometri Vid utstakning, lägeskontroll förbättras geometri entréadress koordinatsätts Inventering Ajourhållning Inmätning Byggnadsregistrering Geometri, riksnycklar och övriga attribut Status byggnad Status bygglov resp. reserverad adress Ej bygglovspliktiga byggnader Bygganmälan Fastighetsbildning Byggnadsregistrering både geometri och riksnycklar Status ansökan av bygglov Gränssnitt ABT till Lantmäteriet Byggnader Adresser

18 Utbyte byggnadsinfo kommun – stat Ärendehanteringssystem Bygglov Byggnader Adresser Lägenheter ”Kommunal BALK- bas” ”Bygglov” ”Ansökan” ”Byggnad” Gräns- snitt Statistik, text/ geometri-objekt m.m. enl. över- föringsmodell med globalt ID i XML/GML- format Status: Lm SCB, SKV Kommun Byggnadsobjekt Bygglovs-info Stat Grunddata- system Byggnader Adresser Lägenheter Gräns- snitt Kunder, partners, ajourhållare Elips

19 Byggnads- register med kommunens totala byggnads- uppgifter Kommunen Privatperson Ajourhållning av basinformation: Geometri, nr, status, typ etc. Webbgräns- snitt, inloggning med E-leg till egen fastighet Åtkomst till egna fastighetsuppgifter Skatteverket Basregister Byggnad Lantmäteriet Taxerings- uppgifter Energi- deklaration Boverket = gränssnitt Byggnad i samhällets informationsflöde Radonvärden SSI Ajourhållning av referens/koppling Elips

20 Några kundönskemål ”En kyrka ska både vara ett landmärke och en kyrka. I ett navigeringssystem ska det låta ”sväng höger vid kyrkan” ”Det är ett elände att jaga information från en massa olika håll. Data levereras i olika format. Vill gärna se att i alla fall den statliga informationen kunde samordnas och hämtas på ett enda ställe” ”Den information vi har på online-sidan kommer att bli mer och mer mobil, för orientering och för att hämta data om den punkt man ”befinner sig på”. ”Drömvärlden är att vi sitter på databasen och vi får förändringar från Lantmäteriet”


Ladda ner ppt "ELIPS Stig Källs. ELIPS Modernisering av den tekniska miljön, nödvändig av framförallt kostnads- och effektivitetsskäl. En ny informationsstruktur baserad."

Liknande presentationer


Google-annonser