Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i farmaceutiska författningar fristående 50% resp.100% distans Katarina Öjefors Stark, kursansvarig HT 15 Bild fr Office ClipArt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i farmaceutiska författningar fristående 50% resp.100% distans Katarina Öjefors Stark, kursansvarig HT 15 Bild fr Office ClipArt."— Presentationens avskrift:

1 Kurs i farmaceutiska författningar fristående 50% resp.100% distans Katarina Öjefors Stark, kursansvarig HT 15 Bild fr Office ClipArt

2 Välkommen till kursen! Kursen i Farmaceutiska författningar ges som en distanskurs på 50% aller 100% vid Inst för farmaci, Uppsala Universitet. Kursmaterialet består av två kursböcker samt material på SP. Kurshandledningen innehåller allmän information och instuderingsfrågor som kan vara till hjälp vid inläsningen av kursen. Ett forum på SP finns där ni studenter kan diskutera med era kurskamrater och ställa frågor till kursansvarig. Kursansvarig på Inst för farmaci nås per epot på farmforfattnngar@farmaci.uu.se eller telefon 018- 4714963. Säkrast per mail. farmforfattnngar@farmaci.uu.se

3 Farmaceutiska författningar Tenta i farm författningskunskap Tentamen ges den 20 oktober kl 14-18 Ni får ha kurslitteraturunder tentan. Ej föreläsningsanteckningar! Vi finns att nå per telefon. Litteratur: Författningskompendiet ”Författningar inom läkemedels- och apoteksområdet” HT15/VT16. samt boken ”Receptföreskrifter - tolkningar och kommentarer” 6:e utgåvan. Boken får du köpa på en bokhandel.

4 Webb föreläsningar Utöver kurslitteratur finns inspelade webbföreläsningar på: http://media.medfarm.uu.se/play/kanal/5/ OBS! Vissa föreläsningar uppdateras första kursveckan HT15.

5 Vanliga frågor om kursen Måste man lära sig lagar utantill? Nej! Givetvis måste man kunna innehållet i många lagar, men man behöver inte kunna den exakta ordlydelsen. Räknas gula understrykningar som anteckningar? Nej, att markera text är tillåtet med inte att själv skriva dit ny text, tecken eller symboler. Måste jag ta med mig FASS till tentan? Nej! Du kommer få ett häfte med alla FASS texter som du behöver för att kunna granska recepten.

6 Tentasmart information Du får ha med dig ditt eget Författningskompendium och boken till tentamen- detta är en öppenboksexamen. Ni kommer att få ut produktbeskrivningar till de läkemedel som finns i recepten. Det är dessa prduktbeksrivningar som gäller. MEN ni får inte ha gjort anteckningar i era författningskompendier eller i boken som ni har med er till tentamen- Det är dock tillåtet med understrykningar. Författningskompendiet är nytt HT14/VT15 med en hel del ändringar från föregående termin. Om du gjort anteckningar kan det räknas som fusk. Sudda ut anteckningar eller anmäl redan nu till oss att ni måste låna ett kompendium för tentamen ifall ni gjort anteckningar med bläck.

7 Viktig information om tentamen. Detta står även angivet på er tentamen. Läs hela tentan innan du börjar svara. Recept finns i bifogat receptkompendium. Samtliga svar lämnas i detta häfte. Svara på angivet utrymme, inte i marginalen eller på baksidan. Direkt felaktiga svar ger avdrag. Tentamen kommer att rättas med betygskriterier. Alla fall rättas med både poäng och betyg. På frågor finns det angivet om de rättas med betyg eller poäng.

8 Tänk på detta! Samtliga författningsmässiga fel ska anges. Även om ett fel innebär expeditionshinder så ska även övriga problem som involverar det receptet anges. Handskrift, t ex namnteckningar och signaturer, simuleras på tentamen med ett skrivstilsliknande typsnitt. Elektroniska recept är utfärdade enligt de tekniska förutsättningar som finns tillgängliga. Bara det som förskrivaren verkligen kan påverka, kan betraktas som felaktigt. Du kan anta att relevanta skriftliga överenskommelser finns upprättade för överföring av recept i elektronisk form samt via telefax. Giltig legitimation och fullmakt finns där så är nödvändigt enligt apotekens policy, såvida ingen annan information ges i frågan. Expeditionsdatum är dagens datum.

9 Betygskriterier KriterierGodkäntExempelTentamen Kunna beskriva, förklara och tillämpa 6 kap Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal enligt SFS 2010:659, 21 §, 5 kap LVFS 2009:13 samt 21 § SFS 2002:160 På ett utförligt och helt korrekt sätt beskriva och förklara författningen Tex tystnadsplikt Rättas med betyg Identifiera alla allvarliga fel kring expeditionsförfattningar, se tabell nedan, samt hantera expeditionen utifrån felet. Ej uppgett allvarliga fel som inte finns. Alla allvarliga fel är identifierade och hanterade med motivering utifrån författningarna. Ej uppgett allvarliga fel som inte finns. Tex identifiera absoluta expeditionshinder, fall som leder till Lex-Maria ärende (allvarlig vårdskada) Rättas med betyg Beskriva och förklara områden* i kursen. Ska beskrivas och förklaras på ett korrekt sätt Rättas med poäng ** Hänvisa till rätt författning och paragraf. Hänvisningarna ska göras på ett helt korrekt sätt Rättas med poäng ** Identifiera fel och mindre fel kring expeditionsförfattningar, se tabell nedan, samt hantera expeditionen utifrån felet Relevanta fel ska identifieras. Dessa hanteras med motivering utifrån författningar. Tex förskrivarkod saknas, fel receptblankett Rättas med poäng **

10 Tips under tentan Läs hela tentan innan du börjar fundera. Vad är egentligen frågan exakt? (håll reda på begreppen). Läs gärna frågeställningen flera gånger. Svara på rätt ställe. (I tentan, men inte i marginaler eller baksidan) Felaktiga svar ger poängavdrag. (Men ett bra resonemang kan också ge bonuspoäng

11 Frågetyper Fall - Receptgranskning - Frågor kopplade till recepten och fallet Enskilda frågor Flervalsfrågor -Ta alla uppenbara först – eliminera osannolika svar – ’gissa på goda grunder’ (eller om du absolut inte vet). Den första tanken är inte alltid rätt. ”Vanliga frågor” Lämna svar med egna ord, läs frågan noggrannt. Direkt felaktiga svar ger avdrag. Du kan inte dubbelgardera dig på en flervalsfråga och kryssa i alla svar.

12 Fall 1 Receptexempel Advocate vet till hunden Titti a) Granska receptet och ange om de innehåller några författningsmässiga fel. Om receptet är korrekt, måste du skriva ”receptet är korrekt” nedan för att få poäng. b) Ange om receptet kan expedieras som det ser ut, om förskrivaren måste kontaktas för förtydliganden eller om receptet inte kan kompletteras så att det blir korrekt. Expedieras Expedieras (eventuellt) efter förskrivarkontakt Expedieras inte Förklara kortfattat varför du expedierar/tar kontakt med förskrivare/inte expedierar:

13 FASS utdrag Information ur vet FASS Advocate ® för stora hundar Bayer Animal Health Spot-on, lösning 250 mg/62,5 mg (klart gul till brunaktig) Endo- och ektoantiparasitikum för stora hundar (>10-25 kg) Djurslag: Hund Aktiva substanser: Imidakloprid MoxidektinImidakloprid Moxidektin ATC-kod: QP54AB52QP54AB52

14 Recept bild

15 Receptexempel Facit a) Granska receptet och ange om de innehåller några författningsmässiga fel. Om receptet är korrekt, måste du skriva ”receptet är korrekt” nedan för att få poäng. Fel dosering. b) Ange om receptet kan expedieras som det ser ut, om förskrivaren måste kontaktas för förtydliganden eller om receptet inte kan kompletteras så att det blir korrekt. Expedieras Expedieras (eventuellt) efter förskrivarkontakt Expedieras inte Förklara kortfattat varför du expedierar/tar kontakt med förskrivare/inte expedierar: Expedieras efter förskrivarontak med veterinär för att ändra doseringen.

16 Falltexten omfattar alla de recept som ingår i fallet Carl Jansson (19380828-1451) pensionerad arkivarie kommer in på apoteket Sparvugglan i kvarteret Sparven i Malmö med recept från sin reumatolog Sten Westblom vid Akademiska sjukhuset på T. Casodex 50 mg 1 tablett mot prostatacancer. Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska och kan tas med mat. T. Predinsolon 5 mg Tas enligt särskild ordination från läkare. T. Metotrexat c) Ange om du finner några fel som rör kombinationen av läkemedlen och/eller omständigheterna i falltexten. Ta hänsyn till alla recept i fallet, oavsett om du väljer att expediera dem eller inte. Om väsentliga fel saknas, kryssa denna ruta: Det finns inga interkationer mellan Carls läkemedel.

17 Vanlig fråga exempel Fråga 1. Vilka regler gäller för tandläkares förskrivningsrätt? Här skall du använda sig av författnings-kompendiet/boken och skriva svar med egna ord och citat. Svar: Tandläkare får endast förskiva läkemedel till odontologiska indikationer (dvs behandla tänder, munhåla eller angränsande vävnad eller möjliggöra sådan behandling) (LVFS 2009:13).

18 Tentamen i författningskunskap Tentamen farm författningar Tentamen i författningskunskap Datum och tid för tentamen i författningskunskap är den 20 /10 2015 kl 14-18. Omtentamen i författningskunskap Datum och tid för omtentamen i författningskunskap är den 17/11 2015 kl 8-12.

19 Lärare och kursadministratör farm författningar Katarina Öjefors Stark universitetsadjunkt Tel 018-471 43 69 Epost: katarina.ojefors- stark@farmaci.uu.sekatarina.ojefors- stark@farmaci.uu.se B3:3 Kursadm Pernilla Larsson Tel. 018-471 43 43 Epost: Pernilla.Larsson@farmaci.uu.se D3:4 Mån, tis, ons, fre 10-12, Tors 13- 14.30

20 Kostnader för kompendier Kurslitteratur Kurslitteratur - Författningskompendiet kostar 120 kr, Till detta pris tillkommer även frakt.

21 Lycka till med studierna och hör gärna av dig om du har några frågor! Frågor?


Ladda ner ppt "Kurs i farmaceutiska författningar fristående 50% resp.100% distans Katarina Öjefors Stark, kursansvarig HT 15 Bild fr Office ClipArt."

Liknande presentationer


Google-annonser