Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Olympiska Kommitté. Genomföra OS tar ut, förbereder och leder OS-truppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Olympiska Kommitté. Genomföra OS tar ut, förbereder och leder OS-truppen."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Olympiska Kommitté

2

3 Genomföra OS tar ut, förbereder och leder OS-truppen

4 Utveckla olympierna riktat elitstöd till topp och talanger

5 Medaljer föder nya drömmar

6

7 Talang SOKs Talangconvent 1996 ”Vad är Talang” -”Vad man gör med den…….” ”Talentos” = Gudagåva = Gåva från Gud

8 Talang Fysiken Tekniken Psykologin Intellektet -Strategin-Taktiken

9 Talang Psykologin - Drivkraften -Viljan att utvecklas -Viljan att vinna -Viljan att träna -Att älska sin idrott – skaffa ”lärdom”

10 Talang Psykologin – För prestationen - Personlig utveckling - Nervositet och anspänning - Träningspassets mentala strategier - Självförtroendet - Föreställningar - Blodsocker o vatten

11 Koordination/motorik/teknik Styrka Aerob FÖRSTADIET -10 år GRUNDSTADIET ca 11-14 år UPPBYGGNADS -STADIET ca 15-18 år Rörlighet/flexibilitet Anaerob/lactacid Snabbhet/anaerob alactacid Ex. Koordination/motorik//teknik

12 Topp- och talangprogrammet Supportprogrammet SOK:s satsning 2005-12 (16) ”Olympisk offensiv”

13 ”Aktiva med potential o ambition ska få möjlighet att utvecklas mot världstopp” Höga mål Prioritera o koncentrera Krav på OSF Det som behövs mot toppen Skräddarsytt stöd Långsiktig satsning mot 2012, 2014 o 2016 Bärande idéer för SOK:s satsning

14 Krav på OSF Kravanalys (internationell) Kapacitetsprofil Utvecklingstrappa Träningskoncept Talangutvecklingsprogram OS-program 2012/2014/(2016) Basprogram landslag (finansierat?) Landslagsledning

15 ”Verktygslåda” för UTVECKLING  Kravanalys  Utvecklingstrappa  Träningskoncept

16 Kravanalys - med internationellt perspektiv a) beskrivning av egna grenen b) nyckelfaktorer/kvaliteér för framgång c) internationell omvärlds- o kapacitetsanalys d) nationell kapacitetsprofil; lag & individer e) framtida utveckling; prognos & möjligheter f) uppföljningsprogram; tester & utvärdering g) planeringsverktyg o dokumentation av träningen

17 Utvecklingstrappa a) definition av utvecklingsmodell- - utvecklingsstadier b) träning; när, vad och hur; progression c) färdighets-, kunskaps- och resultatmål i olika utvecklingsstadier d) organisation, struktur och stöd; tränare & utbildning

18 Träningskoncept – modeller att utveckla träningskvalitéer a) vad gjorde/gör de bästa; exempel b) så här gör vi idag c) hur gör vi i morgon? d) varför?

19 Förstadiet Grundstadiet Uppbyggnadstadiet Förprestationsstadiet Kravanalys ” Världstopp” Prestationsstadiet

20 Lek- Stadiet -10 år Prestations- Stadiet 24 år- Förprestations- Stadiet 19-23 år Grund- Stadiet 11-14 år Uppbyggnads- Stadiet 15-18 år Grenens utvecklingstrappa – ex. från längdskidor Rekrytering Etablera/behålla Utveckla/systematik Förädla Optimera Rörelse & koordination Utveckla kondition & styrka Betydande tränings- progression Tävla Åka mycket skidor & teknik

21 För- stadiet Prestations- stadiet För prestations- stadiet Grund- stadiet Uppbyggnads- stadiet Totalsituation Personlig utveckling Målsättning (insats – resultat) Mål Pojkvän Ekonomi Vänner Klubb Skola Bostad Familj Fritid Träning Sömn Individens utvecklingstrappa

22 Ledar- och tränarprogrammet Headcoachprogram London/Sochi/(Rio) OS-coach, clinics Ledningsteam OS, utvecklingsprogram Individuell plan kompetensutveckling Riktade o skräddarsydda åtgärder med uppföljning Ex. kompetensstöd, test o feedback, internationell miljö, clinics, projekt, förstärkt grundutbildning o kurser Mästerskapsutvärderingar (systematiskt) Fördjupning ”Träningslära”


Ladda ner ppt "Sveriges Olympiska Kommitté. Genomföra OS tar ut, förbereder och leder OS-truppen."

Liknande presentationer


Google-annonser