Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Answers for life.Restricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2015 All rights reserved. Utbildning Norrbotten mars 2016 Kerstin Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Answers for life.Restricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2015 All rights reserved. Utbildning Norrbotten mars 2016 Kerstin Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Answers for life.Restricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2015 All rights reserved. Utbildning Norrbotten mars 2016 Kerstin Johansson

2 Page 2December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Agenda CT Status+ Preanalys Provtagning Reagenser och kontroller Mätområde Tolkning av svar Kvalitetssäkring Felkoder Underhåll Manualer

3 Page 3December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Njurarna

4 Page 4December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Nefron

5 Page 5December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Njurfunktion  Filtration 1800L blod/dygn 180L primärurin 1,5L = normal urinmängd  Ca 1,2 10 6 nefron/njure. Ca 500.000 räcker för normal njurfunktion  Ytan inuti glomeruli är ca 1,5-1,75 m 2, vilket motsvarar normal kroppsyta

6 Page 6December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Njurfunktion Utsöndra restprodukter, mest kvävehaltiga produkter som t.ex. urinsyra, kreatinin mm Återresorbtion av vatten, salter m.m. Kontroll av Syra/Bas - balans Kontroll av vatten och elektrolytbalans Hormon/enzymproduktion: Erytropoietin, Renin, Vitamin-D, Kortisol (binjurebarkhormon)

7 Page 7December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Färsk urin (mittportion): Undersökningen är mest tillförlitlig med färsk urin. Mittportion utan föregående tvätt rekommenderas. Homogent prov: Har urinprovet stått stilla i väntan på analys, måste det röras om så att tunga partiklar som t.ex. blodkroppar slammas upp. Provtagning

8 Page 8December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Hållbarhet – stabilitet vid olika temperaturer -204-8°C20-25 Albumin6 mån1 mån7 dag Glukos2 dag2 tim2 tim pHostabilt ökar pga NH 4 Kreatinin6 mån6 dag2 dag Bakterier24 tim1-2 tim Erythtrocyter1-3 tim4-8 tim Leukocyter1 dag1 dag Protein2 tim * *ostabilt vid pH >7,5

9 Page 9December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Bakterietillväxt

10 Page 10December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Temperatur och avläsning Rätt temperatur: Doppa aldrig en urinteststicka i ett urinprov som ej håller minst rumstemperatur. Den kemiska reaktionen då urin kommer i kontakt med testfältet sker bäst i minst rumstemperatur. Standardiserad avläsning: Korrekt avläsningstid är viktig för optimalt resultat. Färgseende hos människor varierar. God belysning och neutrala och ljusa bakgrundsfärger ökar sannolikheten för korrekt avläsning. Ett instrument ger säkrare resultat.

11 Page 11December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Det var så här det började……… Dr. Walter Ames Comption introducerade CLINITEST tablett som var ett enkelt test för att påvisa reducerat kolhydrat i urin på 40-talet. Därefter utvecklade Alfred H. Free, Ph.D. CLINISTIX, den första urinstickan! 1959 pH

12 Page 12December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved CT Status+ Connector/Barcodescanner

13 Page 13December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Reagens ock kontroller Reagenser och kontroller Mätområde Tolkning av svar Kvalitetssäkring Felkoder Underhåll Manualer

14 Page 14December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Unika fördelar med Multistix Fuktfält - Leukocytfältet ID-fält – identifierar vilken sticka man använder

15 Page 15December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

16 Page 16December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

17 Page 17December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Avläsning av urinteststickor med Clinitek Status

18 Page 18December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Systemprincip – Clinitek status Det optiska systemet består av: Sex dioder (LED) Ljusledare Spegel Lins Detektor Vid analys placerar testsläden testfälten i avläsningsområdet. Hur mycket ljus som reflekteras vid bestämda våglängder: 470, 525, 565, 625, 660 och 845 nm Från testfälten beror på färgförändring i fältet vilken är direkt relaterad den aktuella substansens koncentration i urinen.

19 Page 19December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Analys av urinsticka Detekterad ljusintensitet omvandlas till elektriska impulser som behandlas av instrumentets mikroprocessor och omvandlas till kliniska resultat

20 Page 20December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Systemcheck - kalibrering Varje gång man sätter på sitt instrument görs en systemcheck vilket innebär: Elektroniska, signal och minneskontroller Samt kontroll av testslädens läge Kalibrering Innan analys av varje urinsticka gör instrumentet en kontroll av att slädens läge är korrekt. Kontroll av elektroniken och signalerna. Därefter läses den vita referensytan av vid alla sex våglängder som sedan används vid analys av urinstickan

21 Page 21December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Jämförelsetal Leukocyter Antal celler/synfält alt. celler/  L 0 1+ 2+ 3+ 4+ Antal/  L: ca 15 70 125 500 Antal/sf: ca 3-5 15-20 30-40 >50

22 Page 22December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-leukocyter Normal urin – negativ Positivt är tecken på infektion Pyuri talar i första hand för urinvägsinfektion men ingenting om ”nivån” för den inflammatoriska förändringen. Spår vid enstaka till fällen OK Upprepade ”spår” ytterligare undersökning Förhöjda glukoskoncentrationer kan ge lägre värde Kontaminering vaginala flytningar (pos) Granulocyterna innehåller esteras - reaktion

23 Page 23December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-nitrit Specifikt för nitrit stå 4 timmar i blåsan Gramnegativa bakterier, 75% E. Coli Staphylococcus saprophyticus – grampositiv bakterie finns ej i normalfloran Nykastad är normalt steril, varav förekomsten av nitrit tyder på UVI, som obehandlad kan utvecklas till pyelonefrit, cystit eller uretrit och då ofta symtomfri Skolflickor, gravida, diabetiker ökad risk

24 Page 24December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved 0 spår 1+ 2+ 3+ Neg.  0,15 0,3 1,0 3,0 g/L U-protein Multistix ®

25 Page 25December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-protein Känslighet ca 0,15 g/L. Positivt svar kan bero på t.ex. fysisk ansträngning, feber, njurpåverkan. Negativt svar utesluter inte att andra proteiner som mukoproteiner och globuliner finns Utsöndring av protein tyder på njursjukdom Glomerulonefrit Skador distalt i urinvägarna pga hypertension preeklampsi hjärtsvikt UVI Känsligt för hudrengöringsmedel innehållande klorhexidin

26 Page 26December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Mikroalbumin Semikvantitativa resultat för albumin och kreatinin Kvot som beräknas Normal <3,4 Abnormal 3,4 -33,3 Mycket abnormal >33,3 Specifikt för albumin Nefropati Patienter med diabetes och hypertoni Preeklampsi Morgonurin Screena med Multistix

27 Page 27December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Jämförelsetal U-blod, antal celler/synfält alt. celler/  L 0 spår 1+ 2+ 3+ Antal/  L: ca 10 25 80 200 Antal/sf: 2-3 6-7 20-30 > 30 “Intakt”

28 Page 28December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-blod Fritt hemoglobin Intakta blodkroppar Ej säkert patologiskt <25 ery/uL. Känsligt för hemoglobin och myoglobin Hematuri många njur- och urinvägssjukdomar ( cancer i urinblåsa, njure eller prostata, akut glomerulonefrit och cystnjure). UVI Hjärtsvikt Hypoklorit kan orsaka falskt postiva svar

29 Page 29December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-pH Urinets surhetsgrad Normal urin pH ca 6 (något sur) Diet med hög proteinhalt Viss medicinering (ammoniumklorid) metabolisk alkalos svår leverskada Metabolisk acidos (dåligt inställd diabetes) Svält Uttorkning Diarré

30 Page 30December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-acetoacetat (ketoner) Ketoner Känslighet ca 0,5 mmol/L, ej ovanligt vid längre eller kortare fasta. Testet är specifikt för ketoner – acetoacetatsyra reaktion med nitroprussid Testet reagerar med acetättiksyra i urinen men inte med aceton eller Β-hydroxismörsyra. Vid dåligt inställd diabetes mellitus Feber, fasta, svält, kräkningar och diarré.

31 Page 31December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-glukos 41,5 mmol/l21,09,752,8 Multistix ®

32 Page 32December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved U-glukos Specifikt för glukos Hos en frisk person ska ingen glukos finnas i urinen. Diabetes är den huvudsakliga orsaken. Andra nivåer som kan höja glukosnivåerna i urin och blod är stress, akromegali, Cushings syndrom, graviditet och akut pankreatit.

33 Page 33December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Kvalitetssäkring Intern kontroll Hur ofta? Extern kontroll, Equalis Urinsticka och graviditetstest 2ggr/år

34 Page 34December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Underhåll av Clinitek Status Torka torrt efter varje urinprov Daglig Rengöring av insats till släden. Tvätta med diskmedel och vatten. Torka Sprita Vecko Inspektera släden ( den vita kalibreringsstickan) Rengör med fuktad tops om den är smutsig, grå eller dammig. Torka torrt med tops. Repad kalibreringssticka fungerar ej, ska bytas Vid behov Torka av instrumentets utsida

35 Page 35December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved Manual -felkoder Plastad lathund

36 Page 36December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved

37 Page 37December 2015 Restricted © Siemens AG 2015. All rights reserved


Ladda ner ppt "Answers for life.Restricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2015 All rights reserved. Utbildning Norrbotten mars 2016 Kerstin Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser