Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2014 Katarina Tylenius 0709-170465.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2014 Katarina Tylenius 0709-170465."— Presentationens avskrift:

1 Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2014 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170465

2 Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2014 – KPB totalt SOL och LSS – KPB LSS

3 KPB AlingsåsHebyLeksandSäffle AlvestaHälleforsLjungbyTierp BengtsforsHärnösandLjusdalUddevalla BodenHärrydaLudvikaUlricehamn BollebygdHässleholmLuleåVansbro BåstadHögsbyMellerudVara Dals-EdKalmarMoraVarberg EslövKarlshamnMullsjöVimmerby FagerstaKarlskogaMunkedalVindeln FalkenbergKarlskronaNybroVårgårda FalunKarlstadNyköpingVäxjö ForshagaKatrineholmNynäshamnÄlmhult GagnefKramforsOckelboÄlvkarleby GislavedKristianstadOrustÄlvsbyn GotlandKumlaOskarshamnÄngelholm GällivareKungsbackaOxelösundÖckerö GöteborgKungälvPajalaÖrebro HalmstadLaholmRonnebyÖstersund HammaröLekebergSimrishamn LS AlvestaHagforsNyköpingSäter ArvikaHallsbergOrustSöderköping AskersundHammaröRättvikTorsby BjuvHelsingborgSalaUmeå BodenHälleforsSjöboVellinge BollnäsHöörSkurupVetlanda BotkyrkaKarlskronaStaffanstorpVårgårda BromöllaKramforsStrömstadÄlvkarleby GagnefKristinehamnSunneÖsthammar GrumsLaholmSäffle

4 KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

5 5 Metod - KPB Enhetskostnad Kostnad per brukare Standardinsatser: Hemtjänst Särskilt boende Korttidsvård mm. Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet mm. Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period

6 KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Brukarmixanalys Brukarmixanalys (Kostnadsintervall Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Konsumtionsanalys Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Analys av produktivitet Analys av produktivitet (Insatsjämförelse nationellt, beläggning) Resultatanalys Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat, kompassen) Analysmodell

7 Beskrivning av analysmodellen Brukaranalys Brukarmix. Har vi valt den mest kostnadseffektiva strategin med den brukarmix vi har i kommunen? Hur ser balansen mellan ordinärt och särskilt boende ut? Har vi fler eller färre ytterfall än andra kommuner? Produktivitetsanalys Nyckeltalsjämförelse. Kostnaden per insats jämförs med andra kommuner. Hur ligger vår hemtjänsttimme? Vad har boendena haft för beläggning? Konsumtionsanalys Genom att relatera kostnaderna till invånare och brukare får vi svar på om medelkostnaden skiljer sig mellan kommunerna. Med hjälp av befolkningsutveckling kan prognoser göras för att beskriva utbud/efterfrågan i framtiden. Resultatanalys Kombination av kostnader, resultat och kvalitet. Kvalitetsmätning i form av t ex brukarenkäter

8

9 Förutsättningar Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar Ekonomiutdrag – Politisk verksamhet har exkluderats – Kommun-OH tillagt utifrån RS, 30 183 000 kr (10,5 mkr år 2013) – Fördelning av administration. – Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010 Brukarstatistik – Hemtjänsttimmarna inkluderar timmar för delegerad hemsjukvård och utgörs av utförd tid. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010

10 Kostnadsfördelning mellan verksamheterna Jämförelse mellan åren: Liten skillnad i förhållande till föregående år Kristianstad 2012 Kristianstad 2014 Kristianstad 2013

11 Konsumtion, Sol och LSS Avser brukarrelaterade kostnader Nationellt 2014: -medel per brukare 261 002 kr, -medel per invånare 15 796 kr Orsak till del av kostnadsökningen är högre kommun-oh år 2014 2014 2013

12 LSS

13 Konsumtion 2014 LSS Avser brukarrelaterade kostnader Medelkostnad per brukare: År 2014:491 590 kr År 2013: 457 600 kr År 2012: 463 751 kr År 2011: 511 838 kr Medelkostnad per invånare: År 2014: 4 854 kr År 2013: 4 457 kr År 2012: 4 504 kr År 2011: 4 065 kr Medelkostnad per brukare nationellt medel år 2014: 486 757 kr Kostnader i åldersintervallet över 65 ökar. 2013 2014

14 Antal brukare LSS år 2012-2014 Visar utvecklingen av antalet brukare.

15 Antal och andel brukare LSS år 2012-2014 Visar utvecklingen av antalet och andelen brukare.

16 Genusperspektiv konsumtion 45 % av brukarna är kvinnor. Medelkostnad per brukare är fortsatt högre för män än för kvinnor. Kostnadsfördelning: 43 % av kostnaderna avser kvinnor och 57 % av kostnaderna avser män.

17 Nationell jämförelse insatsmix LSS Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

18 Nationell jämförelse insatsmix LSS Tabeller visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

19 Insatsmix 2013-2014 Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i Kristianstad 2013-2014.

20 Antal ytterfall över 1000 tkr år 2014: 114 personer, 14,1 %. Antal ytterfall över 1000 tkr år 2013: 83 personer, 10,5 % (år 2012: 79 personer, 10,1 %) Brukarmix LSS 2013-2014

21 Nationell jämförelse ytterfall LSS Kristianstad: 14,1 % (år 2013: 10,5 %) Nationellt genomsnitt år 2014: 15,2 % Kristianstads andel ytterfall har ökat mellan åren.

22 Kostnadsfördelning åldersintervall 20-29 år Endast LSS insatser.

23 Kostnadsfördelning åldersintervall över 65 år Endast LSS insatser.

24 Urval av brukare med stora behov inom LSS

25 Enhets- kostnader gruppbostad LSS 2014 Medelkostnad gruppbostad: 2 619 kr/dygn inkl. psykiatri (år 2013: 2 481 kr/dygn). Nationellt medel år 2014: 2 782 kr/dygn

26 Medelkostnad totalt gruppbostäder 1 619, inkl. 138 kr HSL. (år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr ) Nationellt medel år 2014: 2 782 kr/dygn. Gruppbostad enhetskostnad samt antal platser 2013-2014, inkl. HSL

27 Gruppbostäder beläggningsgrad Genomsnittlig beläggningsgrad år 2014: 98,9 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder 2 619 inkl. HSL 138 kr (år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr) Nationellt medel år 2014: 2 782kr/dygn.

28 Gruppbostäder % förändring enhetskostnad Genomsnittlig beläggningsgrad år 2014: 98,9 %. Medelkostnad totalt gruppbostäder 2 619 inkl. HSL 138 kr (år 2013: 2 481kr/dygn inkl. HSL 132 kr) Nationellt medel år 2014: 2 782 kr/dygn.

29 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Bilden sorterad efter lokalkostnaderna. Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

30 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel). Bilden sorterad efter enhetskostnaderna. Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.

31 Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Sorterad på blå stapel (enhetskostnad exkl. lokalkostnad)

32 Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010-2014.

33 Nationell jämförelse enhetskostnad gruppbostad (Inkl. HSL. exkl. servicebostäder, extern regi och annan särskilt anpassad bostad) År 2014: Kristianstad, 2 619 kr/dygn År 2013: Kristianstad, 2 481 kr/dygn År 2012: Kristianstad, 2 208 kr/dygn Nationellt medel 2014: 2 782 kr/dygn

34 Servicebostad enhetskostnader och antal platser 2013-2014 Medelkostnad 2014: 1 525 kr/dygn Medelkostnad 2013: 1 332 kr/dygn Medelkostnad 2012: 1 257kr/dygn Antalet platser är antalet tillgängliga och belagda årsplatser. På snälltågsvägen är en plats belagd

35 Medelkostnad per dygn i servicebostad 2014: 1 525 kr Medelkostnad per dygn i servicebostad 2013: 1 332 kr. Medelkostnad per dygn i servicebostad 2012: 1 257 kr. Nationellt medel per dygn i servicebostad 2014: 1 487 kr. Servicebostad och beläggningsgrad 2013-2014

36 Servicebostad, enhetskostnader

37 Nationell jämförelse Servicebostad Kristianstad: 1 525 kr/dygn År 2013: 1 332 kr/dygn. Nationellt medel år 2014: 1 487 kr/dygn.

38 38 LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på boende – Andel serviceboende – Andel serviceboende kopplade till baslägenhet – Andel psykiskt funktionsnedsatta – Personaltäthet – Brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet – Åldersstruktur – Behov hos brukare – Lokalkostnader – Beläggningsgrad – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – HSL-insatser i kommunal regi

39 Övriga insatser Korttidsvistelsen från och med år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen.

40 LSS Personlig assistans, SFB, egen regi 2014 Exkl. LSS Personlig assistans Exkl. Personlig assistans, SFB, extern regi. Inkl. de 20 första timmarna Inkl. ersättning från Försäkringskassan Nationellt medel 2014: 77 kr/timme

41 41 Personlig assistans, SFB, egen regi Exempel på vad som förklarar skillnader: – Storlek på administration – Försäkringskassans beslut – Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl – Rätt till heltid – Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet – Planeringsförmåga – Åldersstruktur – Andel i egen regi – Behov hos brukare – Jourinsatser – Ersättningsnivåer – Andel PAN-anställda

42 Nationell jämförelse Daglig verksamhet, egen regi, 2014 Nationellt medel 2014: 530 kr/dag

43 43 Daglig verksamhet LSS Exempel på vad som förklarar skillnader: – Gruppstorlek – Olika inriktningar inom daglig verksamhet – Transportkostnader – Andel i egen regi – Andel individintegrerade platser – Många unga med nya behov/krav – Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) – Samarbete med gruppbostad – Lokalkostnader

44 Utveckling och fortsättning Ökning av antal och andel ytterfall mellan år 2013 och 2014. Allt fler brukare över 65 år. Äldreproblematik som tillkommer för brukare i denna ålderskategori i högre utsträckning än tidigare? Långsiktig plan för LSS-området; främst gruppbostäder och daglig verksamhet? Kostnader och volymer ökar i daglig verksamhet. Enhetskostnad ökat med 13 % mellan år 2013 och 2014. Genomlysning av verksamheten aktuellt? Resursfördelningsmodell inom LSS-området med grund i behovsbedömning aktuellt i allt fler kommuner? Hur ser resursfördelningssystemet i Kristianstad ut?


Ladda ner ppt "Kostnad Per Brukare Kristianstad kommun Resultat 2014 Katarina Tylenius 0709-170465."

Liknande presentationer


Google-annonser