Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikverket startar den 1 april 2010. Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikverket startar den 1 april 2010. Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring."— Presentationens avskrift:

1 Trafikverket startar den 1 april 2010

2 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen 2 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

3 Syftet är att uppfylla de transportpolitiska målen Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet Transportpolitikens funktionsmål: Tillgänglighet Transportpolitikens hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa 3 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

4 Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidé Trafikverket deltar aktivt i samhällsbyggandet genom att planera, förvalta och utveckla ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart transportsystem Vision Kreativa samhällsbyggare i världsklass – vi gör den goda resan och transporten möjlig 4 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

5 Vilka arbetar Trafikverket för och tillsammans med? 5 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21 Exempel på Trafikverkets kunder: Resenärer/passagerare Bilister Körkortsaspiranter Operatörer Åkerier Rederier Cyklister och gångtrafikanter Transportköpare Terminaloperatörer Exempel på Trafikverkets samarbetspartners: Kommuner Regioner Trafikhuvudmän Samverkansmyndigheter Bransch- och näringslivsorganisationer Entreprenörer och konsulter

6 Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad Trafikverket har ca 6 500 medarbetare Snabba fakta om Trafikverket 6 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

7 Trafikverket startade den 1 april Banverket, SIKA och Vägverket avvecklades Uppgifter fördes över från SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen Myndigheten Trafikanalys startade samtidigt Förändringar den 1 april 7 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

8 Övergripande organisation 8 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

9 Trafikverkets regioner, regionkontor och lokalkontor Trafikverket startar den 1 april 2010 Region Väst Region Nord Regionkontor Huvudkontor Lokalkontor Region Mitt Region Stockholm Region Öst Region Syd Umeå Östersund Falun Uppsala Karlstad Växjö Jönköping Linköping Örebro Västerås Visby Halmstad Luleå Gävle Borlänge Eskilstuna Vänersborg Göteborg Mariestad Härnösand Malmö Kristianstad Karlskrona Kalmar Stockholm

10 – ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar – utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten, sköter trängsel- och fordonsskatt – granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik Vem gör vad av myndigheterna 1 april? 10 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

11 – ansvarar för flygtrafikledning – ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss – verkar för en grundläggande tillgänglig- het i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Vem gör vad av myndigheterna 1 april? 11 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21

12 Trafikverkets växel: 0771 – 921 921 Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se E-post: förnamn.efternamn@trafikverket.se Kontakta oss den 1 april! 12 Trafikverket startar den 1 april 2010 2016-09-21


Ladda ner ppt "Trafikverket startar den 1 april 2010. Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring."

Liknande presentationer


Google-annonser