Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen."— Presentationens avskrift:

1 2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen

2 september 2016 2 Bakgrund och syfte  Organisationen Fastighetsägarna driver frågor i fastighetsägares intresse. Fastighetsägarna är indelade i åtta regioner, varav Fastig- hetsägarna Göteborg Första Regionen är en.  I avsikt att kontinuerligt mäta förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet har Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen med hjälp av Demoskop sedan 2006 genomfört undersökningar bland fastighetsägare inom regionen.  I denna rapport presenteras resultaten för 2011 års mätning. Resultaten jämförs över tiden.  Under perioden 2 – 21 november 2011 genomfördes totalt 1 100 telefonintervjuer med fastighetsägare.  Ansvarig för projektet inom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen var Rudolf Antoni. Demoskops projektledare var Anders Lindholm.

3 september 2016 3 Hur undersökningen genomfördes Tid för fältarbetet Undersökningen genomfördes under perioden 2 – 21 november 2011. Målgrupp, urval och antal intervjuer Undersökningspopulation var fastighetsägare av kommersiella fastigheter inom nedanstående kommuner inom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (För varje kommun anges även antalet genomförda intervjuer, se tabell till höger). Registret levererades av uppdragsgivaren. Borås 78 Alingsås 48 Göteborg 95 Kungsbacka 41 Mölndal 41 Halmstad 66 Varberg 57 Jönköping 71 Kalmar 62 Västervik 48 Karlstad 67 Arvika 39 Linköping 67 Skövde 48 Skara 41 Uddevalla 57 Trollhättan 48 Motala 42 Värnamo 42 Lidköping 42 Total 1 100

4 september 2016 4 Hur undersökningen genomfördes Vägning Resultatet har vägts med avseende på den verkliga fördelningen av antal fastighetsägare per kommun. Frågeformulär Frågorna utarbetades av Demoskop AB i samarbete med Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Telefonintervjuer Undersökningen genomfördes per telefon från Bra Röster intervjuarcentral i Solna. Kontroller Intervjuare och övrig personal arbetar under tystnadsplikt. Demoskop följer ESOMARs etiska regler.

5 Oktober 2009 5 Resultat

6 september 2016 6 Fastighetsbeståndet Bas: Samtliga, 1100 intervjuer

7 september 2016 7 Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Brister i konkurrensen mellan kommunala och privata fastighetsägare

8 september 2016 8 Liten försämring på samtliga områden Stämmer mycket/ganska väl Bas: Samtliga, 1100 intervjuer %

9 september 2016 9 Negativ trend sedan 2007 Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Samtliga 2006=Index 100 Bas: Samtliga, 1100 intervjuer

10 september 2016 10 Framåt och högst nivå i Skara och Linköping Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Samtliga 2006=Index 100 *) I 2006 års mätning utgick en fråga om kommunspecifika regler. Uppfattningarna i denna fråga var genomsnittliga, varför frågans genomslag i totalindexet var ytterst begränsat Bas: Samtliga, 1100 intervjuer

11 september 2016 11 Samtliga 2006=Index 100 Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Högst för mindre fastighetsägare och ägare till bostäder Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet

12 12 Resultat per kommun Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet

13 september 2016 13 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Borås Stämmer mycket/ganska väl % Bas: 78 intervjuer

14 september 2016 14 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Borås Stämmer mycket/ganska väl

15 september 2016 15 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Alingsås % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

16 september 2016 16 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Alingsås Stämmer mycket/ganska väl

17 september 2016 17 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Göteborg % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 95 intervjuer

18 september 2016 18 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Göteborg Stämmer mycket/ganska väl

19 september 2016 19 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kungsbacka % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 41 intervjuer

20 september 2016 20 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kungsbacka Stämmer mycket/ganska väl

21 september 2016 21 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Mölndal % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 41 intervjuer

22 september 2016 22 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Mölndal Stämmer mycket/ganska väl

23 september 2016 23 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Halmstad % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 66 intervjuer

24 september 2016 24 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Halmstad Stämmer mycket/ganska väl

25 september 2016 25 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Varberg % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 57 intervjuer

26 september 2016 26 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Varberg Stämmer mycket/ganska väl

27 september 2016 27 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Jönköping % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 71 intervjuer

28 september 2016 28 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Jönköping Stämmer mycket/ganska väl

29 september 2016 29 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kalmar % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 62 intervjuer

30 september 2016 30 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kalmar Stämmer mycket/ganska väl

31 september 2016 31 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Västervik % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

32 september 2016 32 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Västervik Stämmer mycket/ganska väl

33 september 2016 33 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Karlstad % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 67 intervjuer

34 september 2016 34 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Karlstad Stämmer mycket/ganska väl

35 september 2016 35 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Arvika % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 39 intervjuer

36 september 2016 36 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Arvika Stämmer mycket/ganska väl

37 september 2016 37 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Linköping % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 67 intervjuer

38 september 2016 38 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Linköping Stämmer mycket/ganska väl

39 september 2016 39 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skövde % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

40 september 2016 40 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skövde Stämmer mycket/ganska väl

41 september 2016 41 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skara % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 41 intervjuer

42 september 2016 42 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skara Stämmer mycket/ganska väl

43 september 2016 43 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Uddevalla % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 57 intervjuer

44 september 2016 44 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Uddevalla Stämmer mycket/ganska väl

45 september 2016 45 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Trollhättan % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

46 september 2016 46 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Trollhättan Stämmer mycket/ganska väl

47 september 2016 47 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Motala % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 42 intervjuer

48 september 2016 48 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Motala Stämmer mycket/ganska väl

49 september 2016 49 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Värnamo % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 42 intervjuer

50 september 2016 50 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Värnamo Stämmer mycket/ganska väl

51 september 2016 51 Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Lidköping % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 42 intervjuer

52 september 2016 52 % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Lidköping Stämmer mycket/ganska väl


Ladda ner ppt "2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser