Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen."— Presentationens avskrift:

1 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen

2 september Bakgrund och syfte  Organisationen Fastighetsägarna driver frågor i fastighetsägares intresse. Fastighetsägarna är indelade i åtta regioner, varav Fastig- hetsägarna Göteborg Första Regionen är en.  I avsikt att kontinuerligt mäta förutsättningarna att bedriva fastighetsverksamhet har Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen med hjälp av Demoskop sedan 2006 genomfört undersökningar bland fastighetsägare inom regionen.  I denna rapport presenteras resultaten för 2011 års mätning. Resultaten jämförs över tiden.  Under perioden 2 – 21 november 2011 genomfördes totalt telefonintervjuer med fastighetsägare.  Ansvarig för projektet inom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen var Rudolf Antoni. Demoskops projektledare var Anders Lindholm.

3 september Hur undersökningen genomfördes Tid för fältarbetet Undersökningen genomfördes under perioden 2 – 21 november Målgrupp, urval och antal intervjuer Undersökningspopulation var fastighetsägare av kommersiella fastigheter inom nedanstående kommuner inom Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen (För varje kommun anges även antalet genomförda intervjuer, se tabell till höger). Registret levererades av uppdragsgivaren. Borås 78 Alingsås 48 Göteborg 95 Kungsbacka 41 Mölndal 41 Halmstad 66 Varberg 57 Jönköping 71 Kalmar 62 Västervik 48 Karlstad 67 Arvika 39 Linköping 67 Skövde 48 Skara 41 Uddevalla 57 Trollhättan 48 Motala 42 Värnamo 42 Lidköping 42 Total 1 100

4 september Hur undersökningen genomfördes Vägning Resultatet har vägts med avseende på den verkliga fördelningen av antal fastighetsägare per kommun. Frågeformulär Frågorna utarbetades av Demoskop AB i samarbete med Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Telefonintervjuer Undersökningen genomfördes per telefon från Bra Röster intervjuarcentral i Solna. Kontroller Intervjuare och övrig personal arbetar under tystnadsplikt. Demoskop följer ESOMARs etiska regler.

5 Oktober Resultat

6 september Fastighetsbeståndet Bas: Samtliga, 1100 intervjuer

7 september Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Brister i konkurrensen mellan kommunala och privata fastighetsägare

8 september Liten försämring på samtliga områden Stämmer mycket/ganska väl Bas: Samtliga, 1100 intervjuer %

9 september Negativ trend sedan 2007 Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Samtliga 2006=Index 100 Bas: Samtliga, 1100 intervjuer

10 september Framåt och högst nivå i Skara och Linköping Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet Samtliga 2006=Index 100 *) I 2006 års mätning utgick en fråga om kommunspecifika regler. Uppfattningarna i denna fråga var genomsnittliga, varför frågans genomslag i totalindexet var ytterst begränsat Bas: Samtliga, 1100 intervjuer

11 september Samtliga 2006=Index 100 Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Högst för mindre fastighetsägare och ägare till bostäder Förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet

12 12 Resultat per kommun Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet

13 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Borås Stämmer mycket/ganska väl % Bas: 78 intervjuer

14 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Borås Stämmer mycket/ganska väl

15 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Alingsås % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

16 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Alingsås Stämmer mycket/ganska väl

17 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Göteborg % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 95 intervjuer

18 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Göteborg Stämmer mycket/ganska väl

19 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kungsbacka % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 41 intervjuer

20 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kungsbacka Stämmer mycket/ganska väl

21 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Mölndal % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 41 intervjuer

22 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Mölndal Stämmer mycket/ganska väl

23 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Halmstad % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 66 intervjuer

24 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Halmstad Stämmer mycket/ganska väl

25 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Varberg % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 57 intervjuer

26 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Varberg Stämmer mycket/ganska väl

27 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Jönköping % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 71 intervjuer

28 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Jönköping Stämmer mycket/ganska väl

29 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kalmar % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 62 intervjuer

30 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Kalmar Stämmer mycket/ganska väl

31 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Västervik % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

32 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Västervik Stämmer mycket/ganska väl

33 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Karlstad % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 67 intervjuer

34 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Karlstad Stämmer mycket/ganska väl

35 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Arvika % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 39 intervjuer

36 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Arvika Stämmer mycket/ganska väl

37 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Linköping % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 67 intervjuer

38 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Linköping Stämmer mycket/ganska väl

39 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skövde % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

40 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skövde Stämmer mycket/ganska väl

41 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skara % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 41 intervjuer

42 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Skara Stämmer mycket/ganska väl

43 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Uddevalla % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 57 intervjuer

44 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Uddevalla Stämmer mycket/ganska väl

45 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Trollhättan % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 48 intervjuer

46 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Trollhättan Stämmer mycket/ganska väl

47 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Motala % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 42 intervjuer

48 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Motala Stämmer mycket/ganska väl

49 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Värnamo % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 42 intervjuer

50 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Värnamo Stämmer mycket/ganska väl

51 september Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Lidköping % Stämmer mycket/ganska väl Bas: 42 intervjuer

52 september % Bas: Samtliga, 1100 intervjuer Förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet - Lidköping Stämmer mycket/ganska väl


Ladda ner ppt "2011-12-05 Rapport Fastighetsföretagarklimatet Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser