Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PH - värde och syror Introduktion till syror och baser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PH - värde och syror Introduktion till syror och baser."— Presentationens avskrift:

1 pH - värde och syror Introduktion till syror och baser

2 pH-värdet är ett mått på surheten pH- värdet är ett mått på hur sur en lösning är. Ju lägre pH-värdet är, desto surare är lösningen. pH är med andra ord ett mått på vätejonkoncentrationen, H+ Omvänt, det som gör att något är surt är vätejoner, H+. pH värdet kan mätas med pH- papper och pH meter. Med en indikator, ex BTB kan man bara bestämma om det är surt, basiskt eller neutralt men inte det exakta värdet.

3 pH- skala 0-6: Sur (Acid ) ex mjölksyra, saltsyra 7: Neutral ex vatten 8-14 Basisk (Alkali ) ex natriumhydroxid

4 pH- skala  pH 0 till 3 strakt surt  pH 4 till 6 svagt surt  pH 7 neutralt  pH 8 till 10 svagt basiskt  pH 11 till 14 starkt basiskt

5 *TILL VÄNSTER OM 7 PÅ PH SKALAN DOMINERAS LÖSNINGEN AV VÄTEJONER, H+ - MEDAN HYDROXIDJONER, OH- FÖREKOMMER I LÄGRE HALT FÖR ATT VID PH 1 AVTA HELT *TILL HÖGER OM 7 PÅ PH SKALAN DOMINERAS LÖSNINGEN AV HYDROXIDJONER, OH- - MEDAN VÄTEJONER, H+ FÖREKOMMER I LÄGRE HALT FÖR ATT VID PH 7 AVTA HELT Sur Neutral Basisk 1 714

6 Indikatorer Man kan inte enbart genom att se eller lukta på en lösning avgöra om lösningen är sur eller basisk man måste ta hjälp av andra ämnen som kallas för indikatorer. Med en indikator kan man ta reda på om en lösning är sur, basisk eller neutral men inte dess exakta pH värde. Vanliga indikatorer är lackmuspapper, fenolftalein och BTB (bromtymolblått)

7 Indikatorer IndikatorSur lösningNeutral lösning Basisk lösning LackmusRödViolettBlå RödkålRödBlåGul, grön BTBRöd, gulGrönBlå FenolftaleinFärglös Röd

8 NEUTRALA LÖSNINGAR Om man blandar en sur och en basisk lösning i lämpliga mängder, får man en lösning som varken är sur eller basisk. En sådan lösning kallas neutral och förfarandet kallas en neutralisation.

9 Syrors egenskaper Alla syror har ett pH värde under 7, dvs de är sura. De flesta syror är frätande. De innehåller vätejoner, H+ Syror är protongivare, - dvs avger protoner i form av H+ Det finns svaga syror och starka syror. OBS att koncentrerad och stark syra är inte samma sak.

10 Starka respektive svaga syror Svaga syror är de syror som innehåller färre vätejoner. Svaga syror kan inte dissocieras fullt ut, dvs de har inte förmågan att avge alla sina vätejoner. (det är vätejoner som gör att något är surt) Starka syror har förmågan att avge alla sina vätejoner. Koncentrerad syra, är en syralösning som innehåller minimalt med vatten. Dvs även en svag syra kan vara koncentrerad.

11 Svaga syror Exempel för svaga syror är: citronsyra, äppelsyra, vinsyra, mjölksyra, ättiksyra, kolsyra Vissa läkemedel och febernedsättande tabletter t.ex. Alvedon, Treo och Magnecyl innehåller en sorts syra som heter acetylsalicylsyra. Svaga syror används frekvent vid matlagning och kan ingå i våra livsmedel.

12 Starka syror De kan dissocieras fullt ut, dvs avge alla sina vätejoner. Ex på starka syror (tänk 3S regeln) -Saltsyra HCl -Salpetersyra HNO 3 -Svavelsyra H 2 SO 4

13 Viktigt med rätt pH-värde för människan Saliven pH 7 Huden pH 5,5 (skyddar oss mot bakterier) Blodet 7,4 Magsäcken 1-2 (tar död på bakterier och hjälper till med matsmältningen) Tunntarmen 8-9

14 pH- förändringar Vår kropp är ex känslig för pH förändringar. Många av biologiska processer i vår kropp sköta av enzymer, som är en sorts proteiner. Om pH- förändras lite, innebär det att vätejon koncentrationen förändras 10 ggr mer.

15 pH förändringar Om pH minskar från 7 till 6 dvs 1 steg (10ggr) Ökar vätejonkoncentrationen, H+ 10ggr Om pH minskar från 7 till 5 dvs 2 steg (10*10) Ökar vätejonkoncentrationen, H+ 100 ggr Om pH minskar från 7 till 4 dvs 3 steg (10*10*10) Ökar vätejonkoncentrationen, H+ 1000 gg

16 Svaga syror och karies När vi äter sötsaker, omvandlas sockret i munhålan så att det bland annat bildas svaga syror. Dessa svaga syror tillsammans med bakterier ger upphov till karies i tänderna.

17 Starka syror På laborationer och inom industrin tillverkas och förbrukas många starka syror. De vanligaste starka syror är saltsyra (HCl), svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra (HNO3). Alla dessa är starkt sura och mycket frätande på hud och kläder. Man använder svavelsyra bl.a. i bilbatterier. OBS: vid spädning av starka syror, ska man hälla syran i vatten (SIV) och inte tvärtom.

18 Försurning av naturen Den olja som används i värmepannor och dieselmotorer innehåller en viss mängd svavel. Vid förbränning av sådan olja bildas bl.a. svaveldioxid (SO2), som tillsammans med luftens fuktighet ger svavelsyrlighet och svavelsyra. Detta orsakar en försurning av nederbörden, vilket i sin tur får till följd att mark och sjöar mer och mer försuras. Den sura nederbörden också vittrar sönder byggnader. Det bildas också giftiga ämnen och tungmetaller i marken som följer med vatten in i växterna och skadar växterna.

19 Baser Alla baser har ett pH värde över 7, de är basiska. Alla baser är frätande. De innehåller hydroxidjoner, OH- Alltså det som gör att något är basiskt är hydroxidjoner, OH- Baser är protontagare, - dvs de tar upp protoner i form av vätejoner Det finns svaga och starka baser. De används frekvent i rengöringsmedel men även i medicin som Samarin som används hot halsbränna.

20 Svaga baser Svaga baser innehåller inga egna hydroxidjoner, OH-. De måste reagera med vatten (H 2 O, varvid de kan rycka loss en vätejon (H+) från vattenmolekylen och på så sätt bilda de basiska hydroxidjonerna, OH-. Ex på svaga baser är ammoniak, NH 3

21 Starka baser Starka baser innehåller redan egna hydroxidjoner, OH-. NaOH natriumhydroxid NaOH kallas även natronlut eller kaustiksoda och används vid tvåltillverkning, där den omvandlar fetter till tvål. Den tar även bort målarfärg och används vid tillverkning av pappersmassa.

22 Starka baser KOH kaliumhydroxid, -används för att tillverka såpa och i alkaliska batterier. Ca(OH) 2 kalciumhydroxid, -kallas även släckt kalk och används för att höja pH värdet i försurade sjöar och sur mark. Det är också huvudbeståndsdelen i murbruk. Na 2 CO 3 natriumkarbonat, -Kallas även hushållssoda, målarsoda eller soda. Används som rengöringsmedel och vid framställning av glas.

23 pH meter


Ladda ner ppt "PH - värde och syror Introduktion till syror och baser."

Liknande presentationer


Google-annonser