Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lön och anställningar i Norden Professor Ingi Runar Edvardsson Universitetet i Akureyri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lön och anställningar i Norden Professor Ingi Runar Edvardsson Universitetet i Akureyri."— Presentationens avskrift:

1 Lön och anställningar i Norden Professor Ingi Runar Edvardsson Universitetet i Akureyri

2 2Ingi Runar Edvardsson Inledning Utvecklinen de senaste 15 åren angående löner och anställning inom privat och offentliga företag Vad händer i den närmaste framtid inom skolvärlden? Löner och förmåner i Norden bland de högsta i världen

3 3Ingi Runar Edvardsson Innehåll Förändringar i politik, ekonomi och företag/institutioner Inverkan på facklig verksamhet, löner och anställningar Skolan i förändrad värld Framtidsblickar

4 4Ingi Runar Edvardsson Stora förändringar Globalisering Avreglering och privatisering av offentliga värksamhet ( telefon, post, finans) Politisk forskjutning - privata företag som förebild för offentlig värksamhet Förändrad syn på anställning av personal – personalen som viktig men utbytbar resurs (HRM)

5 5Ingi Runar Edvardsson Globalisering Giddens (1990), Castells (1997) Tid och rum i nya perspektiv Ökat kulturellt utbyte Mulitnationella problem Multinationella instututioner och företag EU, GATT, UN, McDonalds, IBM, Ford EU, GATT, UN, McDonalds, IBM, Ford Världsmarknad, lägre tullar och avgifter

6 6Ingi Runar Edvardsson Byråkrati som modell Max Weber SpecialiseringHierarki Skrivliga kontrakter Formella betyg, karriär Prestigeskillnad Formella regler Standardisering och centralisering Tjänster oberoende av individer Opersonliga uppgifter

7 7Ingi Runar Edvardsson Privat företag som modell Lönsamhet som syfte Minska kostnad – löner, fastigheter, material Snabba beslut Lite byråkrati Flexibila anställningar Bygger på utblildning, erfarenhet, personlighet, utseende mm Bygger på utblildning, erfarenhet, personlighet, utseende mm Korttidsanställning, underleverantör mm Korttidsanställning, underleverantör mm

8 8Ingi Runar Edvardsson Förändrad syn på personalen HRM Individuellt lönesättning Prestationssystem Avancerade metoder för val av personell En del av ledningsgruppen Lönebuffé – individer kan välja sitt lönepaket Flexibel anställning Personaladministration Kollektiva löner Lika löner för alla Formella kvalifikationer Både representant för ledning och personal Kollektivavtal Anställningstrygghet

9 9Ingi Runar Edvardsson Prestationssystem Ett formellt system Utvecklad av styrelse Anställda utvärderade av chefer varje 6-12 månader Vanligen används standardiserade formulärer

10 10Ingi Runar Edvardsson Syfte och vilket man mäter Syfte/aim Improve the performance of employees Improve the performance of employees Provide feedback Provide feedback Increase motivation Increase motivation Identify training needs Identify training needs Award salary increases Award salary increases Vilket mäter man Personality traits Behaviour or performance Meeting objectives Performance against job description Qualitative and quantitative measures

11 11Ingi Runar Edvardsson Behaviour observation scale Leadership/staff supervision Provides help, training and guidance so that employees can inprove their performance Almost never 54321 Almost always Explains to staff exactly what is expected of them – staff know their job responsibilities Almost never 54321 Almost always Consults staff for their ideas on ways of making their jobs Almost never 54321 Almost always Praises staff for things well done Almost never 54321 Almost

12 12Ingi Runar Edvardsson Effekter för facklig verksamhet Ökat flexibilitet av anställningar Underminerar facket p g a kortidsanställning, underleverantörer, egna företagare Underminerar facket p g a kortidsanställning, underleverantörer, egna företagareHRM Indivduella löner och prestation Indivduella löner och prestation Vinstandelning Vinstandelning Karriär p g a prestation inte senioritet/ålder Karriär p g a prestation inte senioritet/ålder Personliga faktorer – anpassning till företagskultur Personliga faktorer – anpassning till företagskultur

13 13Ingi Runar Edvardsson Vad händer i framtiden? Ekonomi – politik Hur kommer den nordiska modellen att utvecklas? EU EU Baltikum Baltikum Kina och Asien Kina och Asien Multinationella företag Multinationella företag

14 14Ingi Runar Edvardsson Globaliseringseffekter Ökad löne- och klasskilnader? Individuella avtal istället för kollektivavtal? Kommer sociala rättigheter att minska? Kommer det att bli en amerikanisering av sociala rättigheter: Kommer jullovet att försvinna? Kommer jullovet att försvinna? Färre sjukdagar och kortare semester? Färre sjukdagar och kortare semester? Blir föräldralädighet en lyx? Blir föräldralädighet en lyx? Kommer arbetsveckan att öka? Kommer arbetsveckan att öka? Eller är globalisering en ny grund för ökad välfärd?

15 15Ingi Runar Edvardsson Möjligt fackligt svar Adalsteinsson (2003), Korpi (1981) Tvjänsteorganisation för medlemmar Rådgivning angående förhandlingar, hjälp vid uppsägning, utbildning, sommarhus, sjukfonder, mm Rådgivning angående förhandlingar, hjälp vid uppsägning, utbildning, sommarhus, sjukfonder, mm Ökat internationellt samarbete Ökat politiskt engangemang för att försvara välfärden? Stejker kan komma att öka om politiska kanaler är stängda – minskar förtoende mellan partners

16 16Ingi Runar Edvardsson Skolan i en förändrad värld ByråkratiSpecialisering Formell utblidning krav för anställning Lika löner för lika jobb Kollektivavtal Karrier inom skolan Yrkeserfarenhet ger lönelift Alla ska behandlas lika enligt lag och avtal Nya tider Mångkunnighet Formell utbildning Individuellt baserade löner Flexibla kollektivavtal Karriär mellan skolor Prestation gör lift Demokratisk ojämlighet

17 17Ingi Runar Edvardsson Fler lärare i framtiden? Vidareutbildning kommer att öka efterfrågan på lärare, särskilt på gymnasium och högskolalevel Det kan hända både i privata – och offentlig institutioner Föråldring av samhället betyder färre barn och minskad efterfrågan på lärare

18 18Ingi Runar Edvardsson Förändringar i lärarantalet 1998- 2003 (OECD, 2005) Land1998-2003Procent Finland 10,659113 Frankrige -156,26486 Tyskland 43,783104 Island 2.055122 Japan 11,471101 Norge 2,452103 Sverige 57,592137 UK 63,598108 USA 457,285110

19 19Ingi Runar Edvardsson

20 20Ingi Runar Edvardsson

21 21Ingi Runar Edvardsson Möjliga framtidstrender Ökat privatisering, non-profit institutioner inom utbildning Ökat löneskillnad Individuell prestation Ökat antal kvinnliga lärare? A och B lag – med och utan forskning/avancerade uppgifter Ökat arbetspress (fler studenter, ökat krav om publicering/extra uppgifter) Fler utlänningar i yrket?

22 22Ingi Runar Edvardsson Hur blir det med professionalismen? Tidens krav – rationalisering, besparingar, ökat arbetspress Minskat arbetstrygghet Hur är det möjligt att slå vakt om professionalismen? Lärarförbunden måste definera begreppet och vad det står för (vad är en bra lärare?) Lärarförbunden måste definera begreppet och vad det står för (vad är en bra lärare?) Krav på formell utbildning, opersonligt agerande, klara regler, alla handlas lika, mm Krav på formell utbildning, opersonligt agerande, klara regler, alla handlas lika, mm Etikregler för att underlätta dagligt arbete Etikregler för att underlätta dagligt arbete Stå vakt om grundprincipen – inte bara lönerna Stå vakt om grundprincipen – inte bara lönerna

23 23Ingi Runar Edvardsson Agenda för lärare Det är vigtigt att förvara det bästa från de två modellerna – byråkrati och privat verksamhet Slå vakt om professionalismen Välkomna flexibiliteten i löner och framgång som bygger på demokratiska principer Alla har rätt till lönelift och framgång oavsett kön, tro, hudfärg mm Alla har rätt till lönelift och framgång oavsett kön, tro, hudfärg mm Löneförhandlingar förblir alltid på dagsordningen De nordiska lärarförbunden har ett stort ansvar för att göra detta möjligt Det kan kräva en viss politisk handling


Ladda ner ppt "Lön och anställningar i Norden Professor Ingi Runar Edvardsson Universitetet i Akureyri."

Liknande presentationer


Google-annonser