Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NVF Organisering og Marked Trondheim, Norge 9 Juni 2011 Stefan Engdahl Direktör Investering 9 Juni 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NVF Organisering og Marked Trondheim, Norge 9 Juni 2011 Stefan Engdahl Direktör Investering 9 Juni 2010."— Presentationens avskrift:

1 NVF Organisering og Marked Trondheim, Norge 9 Juni 2011 Stefan Engdahl Direktör Investering 9 Juni 2010

2 Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad Trafikverket har drygt 6 000 medarbetare Budget ca 45 Mdr SEK/år Snabba fakta om Trafikverket 22016-09-21

3 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen 32016-09-21

4 Trafikverket startar den 1 april Banverket, SIKA och Vägverket avvecklas Anställda följer med respektive verksamhet Uppgifter förs över från SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen Myndigheten Trafikanalys startar Förändringar den 1 april 42016-09-21

5 5 Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare

6 62016-09-21 Syftet är att uppfylla de transportpolitiska målen Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet Transportpolitikens funktionsmål: Tillgänglighet Transportpolitikens hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa

7 72016-09-21 Vår övergripande organisation

8 Effektivitet – vad menar vi med begreppet?

9 Trafikverkets regioner, regionkontor och lokalkontor Regionkontor Huvudkontor Lokalkontor 2016-09-219

10 Trafikverkets effektiviseringsarbete Intern effektivitet Trafikslagsövergripande planering Extern effektivitet

11 Trafikverkets ambition till 2013 Interna kostnader Externa kostnader Totalt Trafikverket ~10 ~30 ~40 Förbättring av intern effektivitet med 30 – 40% Kostnadsbas miljarder SEK 3-4 mdr

12 Trafikverkets ambition till 2013 Interna kostnader Externa kostnader Totalt Trafikverket ~10 ~30 ~40 Höjning av effektiviteten med 10 – 15% Kostnadsbas miljarder SEK 3-4,5 mdr

13 Trafikverkets ambition på lång sikt Externa kostnader Höjning av effektiviteten med 10-15% Långsiktigt 2013 Produktivitetsförbättring om 1-2% per år + ~30 mdr SEK 3 - 4,5 mdr SEK 0,3 – 0,6 mdr SEK

14 Trafikverket – som byggherre

15 Trafikverket – en byggherre att räkna med dominerande ställning; ca 35% av marknaden nya uppdrag för ca 35 miljarder SEK årligen nya former av paketering – väg och järnväg kan blandas integrering av olika trafikslag fortsatt fokus på ökad produktivitet 152016-09-21

16 Finansiering av vägprojekt Nationella och regionala anslag Medfinansiering Förskottering Brukaravgifter Lån genom Riksgälden ( OPS/PPP ) 2016-09-21 16

17 Inköpsvolymer 2010 Inkl avräkning från 2009 Mnkr 2016-09-21 17

18 Hur ökar vi produktiviteten? Hur kan vi jobba smartare? Hur ökar vi innovation och samverkan? Ett trendbrott behövs

19 Ta vara på olika kompetensområdens styrkor i tidiga skeden. Kombinera produktionsekonomisk kompetens med teknisk kompetens. Inte genom att springa snabbare men genom att projektera smartare lösningar. Rätt entreprenad- och samverkansform vid rätt tillfälle. Hur ökar vi produktiviteten – generellt?

20 Var finns potentialen om vi ska få mer väg och järnväg för pengarna? PrisLogistikProdukt 1 2 10

21 1.Projektet ”PIA” Produktivitets- och innovationsutveckling av anläggningsbranschen 2.Operativa verksamhetsstyrningen Styrkort, Uppdrag och tillämpningar Hur arbetar trafikverket för att öka produktiviteten?

22 Processer Produktkrav Affärsupplägg ▪ Förenkla och förbättra processer inom Trafikverket eller påverka leverantörernas processer ▪ Optimera produktens design eller de krav man ställer på produkten utifrån effektivitet ▪ Främja bättre affärer, innovation och konkurrens samt säkerställ rimlig vinst- och riskdelning mellan Trafikverket och leverantörer PIA: - 20 ”produktergrupper” analyseras utifrån tre områden

23 vägar till ökad innovation och högre produktivitet 4 Projekt- styrning Affärsformer Industriell produktion Hållbar produktion Operativ styrning

24 Krav på precision för 1.Tidplaner vs öppning av projekt 2.Kalkyler vs anbud 3.Årsprognos vs utfall Styrkort, exempel

25 1.Lean i projektteam 2.Användning av LCC modell 3.FIA-mätning av branschutveckling 4.MSS- digitala mängdförteckningar 5.Val av affärsform för entreprenader och konsultuppdrag 6.Krav på osäkerhetsanalyser i varje skede för projekt >100 SEK enligt fastställda rutiner Uppdrag, exempel

26 1.Antal totalentreprenader 2.Alternativt utförande 3.Utökad kontraktstid / kort byggtid 4.Serieköp 5.BQR-mätning 6.Incitament för minska trafikstörning Tillämpningar, exempel

27 Verktyg för effektiv ansvarsfördelning UpphandlingsformerEntreprenadformerErsättningsformerSamverkan Verktyg för effektiv konkurrens Verktyg för effektiv ansvarsfördelning Verktyg för effektiv drivkraft Verktyg för effektivt samarbete Val av affärsform

28 Vad avgör val av affärsform? Projektets omfattning Projektets risker Projektets frihetsgrader Tidplan och beroenden Projektets komplexitet Leverantörs- marknaden Beställarkompetens

29 Illustration – Bron Dubblkrum över Sundsvallsfjärden Vår inriktning Fler totalentreprenader med funktionskrav Bättre utvärdering och analys av resultat Utökad samverkan Fler incitamentsavtal

30 Våga tänka vidare


Ladda ner ppt "NVF Organisering og Marked Trondheim, Norge 9 Juni 2011 Stefan Engdahl Direktör Investering 9 Juni 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser