Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR

2 LIBER AB OH 14 Skuldebrev 1 kap. Allmänna bestämmelser 1§ Utfärdar någon skuldebrev, svare han för sin förskrivning; dock äge han, där ej annat må anses avtalat, utan hinder av förskrivningen göra gällande invändningar beträffande rättsförhållande som föranlett handlingens utfärdande. Enkelt skuldebrev Till Lena Nilsson betalar jag 10 500 kr senast den 30 september 20XX. 10 000 kr avser återbetalning av lån och 500 kr är ränta beräknad fr.o.m den 1 mars 20XX. Västervik den 1 mars 20XX Frank Nilsson : 1

3 LIBER AB OH 14 Löpande skuldebrev 2 kap. Om löpande skuldebrev 11§ Såsom löpande anses skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order. Lika med skuldebrev som är ställt till innehavaren anses skuldebrev varav ej framgår till vem betalning ska ske. Löpande skuldebrev Till Jannes Bilar AB eller order betalar jag, senast den 28 oktober 20XX, 20 000 kr jämte 7 % ränta fr.o.m. idag. Karlstad den 28 april 20XX Anna Hermansson : 2

4 LIBER AB OH 14: 3 Blankett Skuldebrev

5 LIBER AB OH 14 Kreditvillkor Räntesats – bunden ränta – rörlig ränta Amortering – rak amortering – annuitetsbetalning Kredittid Kreditkostnader (förutom ränta) – uppläggningsavgift – aviseringsavgifter – ev pantbrevsavgift : 4

6 LIBER AB OH 14 Säkerheter Pant av lös egendom Borgen – enkel borgen – proprieborgen Pantbrev i fastighet (”inteckning”) – olika förmånsrättslägen : 5 I ett gravationsbevis redovisaa uppgifter om en fastighet, t ex uttagna pantbrev.

7 LIBER AB OH 14 Konkurs ”På obestånd” (insolvent) Kan inte betala förfallna skulder och detta tillstånd är inte tillfälligt Egen eller borgenärs ansökan till tingsrätten Konkursförvaltare tar över konkursboet Gäldenären avlägger bouppteckningsed Tillgångarna säljs och betalning (”utdelning”) görs till borgenärerna enligt förmånsrättsordning Konkursen avslutas (för fysisk person kvarstår obetalda skulder) : 6.1

8 LIBER AB OH 14 Konkurs Konkurslagen 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs om- händertas tillgångarna för borgen- ärernas räkning av konkursboet. : 6.2

9 LIBER AB OH 14 Innan du tar ett lån – checklista Hur mycket behöver du låna? Gör en beräkning av det kapital du behöver för att kunna göra en investering. Räkna inte för snävt, det är sällan en investering blir billigare än beräknat. Undersök lånemöjligheter hos olika långivare. Konsumenternas bank- och finansbyrå kan ge information och råd om olika lånemöjligheter. Hur mycket ska du betala i ränta och amortering per månad för lånet? Räkna ut totalkostnaden för olika lånealternativ och gör en jämförelse. Gör en budget över dina inkomster och utgifter under en månad. Ta reda på vilket ”utrymme” du har för att betala ränta och amortering. Det är den summa som blir över när du har betalat hyra, mat och andra nödvändiga utgifter. Vilken säkerhet måste du ställa för lånet? Undvik så långt som möjligt att utnyttja en borgensman. Det är ett stort steg att låta någon i sin omgivning gå i borgen för dina skulder ”såsom för egen skuld”. : 7

10 LIBER AB OH 14 Webbplatser Konsumenternas Bank- och finansbyrå, (www.konsumentbankbyran.se), faktablad och rådgivning om lån, sparande m mwww.konsumentbankbyran.se Svenska Bankföreningen (www.bankforeningen.se), branschorganisation med statistik, länkar till medlemsföretagenwww.bankforeningen.se Finansbolagens Förening (www.finansbolagens-forening.se), branschorganisation med statistik, länkar till medlemsföretagenwww.finansbolagens-forening.se Svenska Pantbanksföreningen (www.pantbankerna.com), branschorganisation med information om hur pantbankerna fungerarwww.pantbankerna.com : X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR KAPITEL 14 L ÅNA p ENGAR."

Liknande presentationer


Google-annonser