Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Classification: Internal Part of Statoil Fuel & Retail Bio DME i industrin – bron till förnybart? 2012-10-25 Trollhättan Jan Wahlqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Classification: Internal Part of Statoil Fuel & Retail Bio DME i industrin – bron till förnybart? 2012-10-25 Trollhättan Jan Wahlqvist."— Presentationens avskrift:

1 Classification: Internal Part of Statoil Fuel & Retail Bio DME i industrin – bron till förnybart? 2012-10-25 Trollhättan Jan Wahlqvist

2 2 Part of Statoil Fuel & Retail Varför är DME intressant ? Många är svaren – kunderna, råvarutillgång, kapitaleffektivitet, fysikaliska egenskaper Förbrukare olja och gasol behöver ett framtida bränsle som i större grad baseras på förnyelsebar råvara Kraven på reduktion av utsläpp från industrin skärps allt mer Sverige har tillgång till stora mängder biomassa, bland annat svartlut DME och propan är blandbara och har liknande fysikaliska egenskaper DME och propan är en kapital-effektiv kombination

3 3 Part of Statoil Fuel & Retail Vad är DME ? DME, dimethylether Effektivt att producera Mycket hög konverteringseffektivitet Måttlig anläggningskostnad Kommersiellt tillgänglig och beprövad syntesteknolog Produktion baserat på skogsråvara från massabruken –Förnyelsebart –CO2 neutral –Inhemsk Blandbar med gasol 3

4 4 Part of Statoil Fuel & Retail Kopplingen mellan gasol och DME Produkttillgång ur kundens perspektiv –Två bränslen –Nuvarande kapacitet på gasollagren tryggar tillgång på energi –Bioråvaran tryggar tillgången på förnyelsebart Leveranssäkerhet –Infrastrukturen för gasol finns för tankbil och järnvägsleveranser –DME kan använda samma utrustning Produktionssäkerhet –Gasolen produceras endera vid raffinaderier eller gasterminaler –DME produceras vid massa bruk –Diversifieringen ger en mycket hög säkerhet i produktionen Låg investering –Känd teknik, fungerande regelverk

5 5 Part of Statoil Fuel & Retail Världsenergin Den svenska energimyndigheten anser att utvecklingen av DME är viktig för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. Kina, Ryssland, Korea, och japan byggs infrastruktur för DME. USA räknar med att kunna minska sina utsläpp med 100 miljoner ton CO2 med att ta tillvara skogsavfall Många av de internationella DME projekten är kol och naturgasbaserade. De ger ingen förbättring av utsläppsnivåerna av CO2. Sverige arbetar med biobaserad DME och det innebär att det inte blir något tillskott av CO2

6 6 Part of Statoil Fuel & Retail DME – ett miljövänligt bränsle Enklast etern, egenskaper liknande propan Använt i Ostasien, framför allt Kina, som propanersättning främst i flask gas Mycket goda miljöegenskaper –Inte en växthusgas –Bryts ner snabbt I luft –Ingen partikel/sotbildning vid förbränning –Noll svavelinnehåll –Mycket låg växthusgasgenerering om den görs från svartlut Väl dokumenterat ur hälsosynpunkt –Låg toxicitet, inte cancerogent –Används allmänt i konsumentprodukter som t e x hårvårdsprodukter

7 7 Part of Statoil Fuel & Retail Erfarenheter av DME-användning i Kina Användningen är inriktad på flask gas för kök och uppvärmning. Total produktionskapacitet är 2012 ca 11 miljoner ton/år men kapacitetsutnyttjandet lågt Erfarenheten från test under kontrollerade former är att upp till 20-25% inblandning i propan behöver befintliga system för distribution och användning inte modifieras. Problem med angrepp på packningar har rapporterats och har knutits till att den tillåtna inblandningsnivån på 20% har överskridit

8 8 Part of Statoil Fuel & Retail Råvaror och växthusgasreduktion Förgasningsråvara: Svartlut – 100% förbar Tillskottsenergi: –Process ånga: Normalt biomassa från avverkningsrester –El: Interngenererad från biomassa + ev. köpt (kan vara nordisk elmix eller enbart förnybar) Vid interngenererad el från biomassa eller köpt förnybar el är växthusgasreduktionen 90-94%

9 9 Part of Statoil Fuel & Retail Massabruk med biobränsleproduktion med Chemrecs teknik Renewable energy Fuels Syngas to fuels Black Liq. Gasific. Syngas Power and Steam 2 1 3 4 Svartlut Massa- ved Biomasse- panna 1 El och ånga 2 Återvinning 3 Bio- bränsle 4 Extra biomassa Massa

10 10 Part of Statoil Fuel & Retail Amine wash H 2 S / CO 2 to pulp mill incinerator CO shift Carbon filter MeOH Synthesis 1 MeOH Synthesis 2 First single-pass MeOH synthesis featuring > 95% yield Sulphur guard MeOH (recycled) DME Product DME synthesis Water DP-1 unit Syngas Compressor Gas conditioning DME synthesis & product purification Off-gases Black Liquor Oxygen Gasification Blockdiagram för anläggningen DME

11 11 Part of Statoil Fuel & Retail Bio-DME, tillgång Idag: –Produktion från demoanläggning i Piteå. –20-30 ton per månad tillgängligt idag beroende på hur mycket Volvo lastvagnar tar. Ökar till 50-70 ton per månad efter 2014 under förutsättning att driften av anläggningen kan finansieras. –Höga specifika driftkostnader sätter priset Första industriella anläggning i Sverige startas tidigast 2016. Kapacitet ca 100 000 ton DME. Nästföljande anläggning i Europa uppskattningsvis 2018, sannolikt med högre kapacitet än den första.

12 12 Part of Statoil Fuel & Retail Aktuellt Volvo ha bestämt sej för att arbeta för en CO2 neutral produktion. Startar prov med att blanda in DME i gasol i hyttfabriken i Umeå under oktober 2012 Volvo – Statoil – Chemrec –Volvo – genomför prov i produktionslinjen –Statoil - ger stöd för genomförande och utvärdering –Chemrec - produktillgång

13 13 Part of Statoil Fuel & Retail Sammanfattning Realistiskt –Ja, en effektiv och säker väg mot ett förnyelsebart bränsle för industrin –En enkel och kostnadseffektiv konvertering från olja till gasol -> DME iblandning Utprovat –Stort i Asien och likt gasol –Volvo startar prov i Umeå Ekonomi –Låg investering, befintlig infrastruktur för Gasol används med begränsade behov av modifiering God produkttillgång –Lagringskapaciteten för Gasol motsvarar 16 månaders förbrukning i energimarknaden Säkert –Befintlig lagstiftning Leveranssäkerhet –Två blandbara bränslen säkrar en stabil och säker tillgång till miljövänlig energi


Ladda ner ppt "Classification: Internal Part of Statoil Fuel & Retail Bio DME i industrin – bron till förnybart? 2012-10-25 Trollhättan Jan Wahlqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser