Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte S:t Petri logen Välkommen ! 2009-12-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte S:t Petri logen Välkommen ! 2009-12-17."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte S:t Petri logen Välkommen ! 2009-12-17

2 Dagordning Inledning Reko och Fjärrvärmelagen Budget 2010, resultatutveckling och priser Investeringar Övriga Frågor Lunch

3 Dygnet runt – året om i varje Härnösandshem

4 Har du tänkt på hur bekvämt du har det? Härnösand Energi & Miljö - HEMAB är din leverantör av bekvämligheter i Härnösand Vi finns för din bekvämlighets skull Dygnet runt - året om

5

6 HEMAB - Vår vision HEMAB bidrar aktivt genom sin verksamhet till att göra Härnösand attraktivt samt skapar förutsättningar för en positiv utveckling med inflyttning och nya företag i kommunen. Verksamheten ger kunderna långsiktighet, närhet och störningsfria leveranser.

7

8 Varför vill vi ge Härnösand Länets Lägsta Priser? Målet är formulerat utifrån vår roll och funktion i samhället och ligger i linje med ägarens idé för våra verksamheter. Nyttan för Härnösand blir större om vi satsar på att hålla låga priser hellre än att generera stor vinst. Det beror i sin tur på att våra kunder och intäkter bara finns i Härnösand. Högre priser för att nå högre resultat skulle medföra en ”suboptimering” där Härnösandsborna blir missgynnade. Hur kommer det sig? Vi behöver tillräckliga intäkter för att klara driftkostnader, investeringar samt ägarens krav på avkastning. Men för varje 100-lapp vi tar ”i överpris” av Härnösandsborna för att kunna skatta fram och dela ut pengar till ägaren försvinner 41 kr till staten (moms och bolagsskatt). OBS! HEMABs avkastningskrav är 7% på eget kapital. Avkastning är inte samma sak som utdelning.

9 Vad betyder det att vi vill ge Härnösand Länets Lägsta Priser? Vår strävan är att priserna ni som kunder betalar till oss ska bli de lägsta som någon betalar för motsvarande tjänst på något ställe runt om i Västernorrland. Det ger Härnösand en konkurrensfördel och bidrar till ökad köpkraft. Det innebär att vi i budgetarbetet alltid har utgångspunkten att inte öka våra kostnader utan istället se vad vi kan göra effektivare och billigare. Lyckas vi göra saker billigare så ska det komma våra kunder till godo i form av förmånligare prissättning. Det händer att vi lyckas hålla priset oförändrat och vid något enstaka tillfälle har vi till och med lyckats sänka priset. Målet gäller våra tjänster fjärrvärme, renhållning, elnät samt vatten och avlopp. Målet är långsiktigt och vi följer kontinuerligt upp att vi är på väg åt rätt håll.

10 Ett av våra viktigaste mål…….

11 www.hemab.se

12 Reko och Fjärrvärmelagen Reko – System för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, sjösattes 2005 Den första juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen i kraft Fjärrvärmenämnd för medling Energimarknadsinspektionen bevakar att fjärrvärmeföretagen följer lagen

13 Fjärrvärmelagen är mycket lik Reko Det innebar att Svensk Fjärrvärme var tvungen att bestämma ny inriktning för Reko Överlappande system Lagen Reko Reko 2008, andra halvåret Reko steg 1 Reko steg 2 Reko steg 3 Lagen Reko 2009

14 Fjärrvärmelagens delar Särredovisning av fjärrvärmeverksamheter Allmänna informationskrav (avisering, avstängning, drift- och underhållskostnader etc) Prisinformation Krav på avtalen Förhandlingskrav och rätt till medling

15 Fjärrvärmelagens föreskrifter Prisinformation Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del 15000 kWh 20000 kWh 30000 kWh 40000 kWh Tabell 1. Kundkategori småhus Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus Tabell 3. Kundkategori lokaler Tabell 4. Kundkategori samfälligheter Drift och affärsförhållanden – förhandling pågår

16 Budget 2010 – AO Fjärrvärme INTÄKTER Nettoomsättning 124 592 000 kr KOSTNADER Råkraft, bränslen, förnödenheter 50 060 000 Övriga externa kostnader 39 403 000 Personalkostnader 13 720 000 Avskrivningar 11 900 000 SUMMA KOSTNADER 115 083 000 kr RÖRELSERESULTAT 9 509 000 kr Räntor 2 140 000 RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT 7 369 000 kr

17 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning, Mkr 123,9 126,5 104,8 103,3 Rörelsens totala kostnader, Mkr 115,7 119,9 99,4 97,1 Resultat, Mkr 8,2 6,6 5,4 6,2 Resultatutveckling – AO Fjärrvärme Prognos

18 Effektavgift Pris- grupp E kW Effektavgift kr/år Exklusive moms Effektavgift kr/år Inklusive moms 01 - 142 8723 590 115 - 50 (440,0 * E – 2 800)*R (550,0 * E – 3 500)*R 251 - 200 (412,0 * E – 1 400)*R (515,0 * E – 1 750)*R 3201 - 1200 (280,8 * E + 24 840)*R (351,0 * E + 31 050)*R 4 1201 - (216,0 * E + 102 600)*R (270,0 * E + 128 250)*R Energipris Exklusive momsInklusive moms öre/kWhkr/MWhöre/kWhkr/MWh Energipris37,837847,2472 Prislista – Fjärrvärme R = Prisregleringsfaktor R = 1,124

19

20

21 Förutsättningar för fastigheten: Area Antal lägenheter 1 000 kvm 15 Årsförbrukning Elenergi -Fastighetsel (35A) -Hushållsel (16A) 15 000 kWh 34 500 kWh Fjärrvärme -Energibehov -Flöde 193 000 kWh 3 860 m 3 Olja25 m 3 Avfall3 st 370 liters kärl/vecka Vatten och avlopp2 000 m 3 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – en avgiftsstudie för 2009

22

23 Jämförelse - Västernorrlands Län Kommun 200720082009 193 000 kWh, kr/MWh, inkl moms Ånge774774774 Timrå682692709 Härnösand673714714 Sundsvall630650650 Kramfors775775775 Sollefteå726745745 Örnsköldsvik614646678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Medel696714721

24 Prisutveckling - fjärrvärme / el Flerbostadshus 193 000 kWh/år Öre / kWh (inkl. moms) Källa: Svensk Fjärrvärme Svensk Energi 56% 29%

25 Investeringar Genomförda - Nya bränsleytor - Renovering av kontrollrum - Renovering av bränslehantering - Reservkraftmatning till KVV - Förstärkning av ledningsnätet Utbyggnad till nya kunder

26 Kraftvärmeverket i Härnösand Tippficka, bränsle Ny bränsleyta Bränslelada Distributionspumpar Pannhus

27 Hemab Kontor Fjärravläsning GSM / GPRS Fiber Ca 25 st master Elmätare Radio 444 MHz Upp till 7 st hopp Fjärrvärmemätare Vattenmätare Radio, 1 hopp

28 Fjärravläsning Tidplan - ca 8000 st elmätare – fjärravläsning i drift - Provdrift 1000 st fjärrvärmemätare 10-17/12 - Godkännande test 17/12 - ca 200 st äldre fjärrvärmemätare byts första halvan av 2010 - ca 300 st fjärrvärmemätare återstår att matcha manuellt mot elmätare – klart första halvan av 2010

29 Övriga frågor ?


Ladda ner ppt "Informationsmöte S:t Petri logen Välkommen ! 2009-12-17."

Liknande presentationer


Google-annonser