Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förnybar värme och SGBC-engagemang Mats Fredrikson 2015-04-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förnybar värme och SGBC-engagemang Mats Fredrikson 2015-04-15."— Presentationens avskrift:

1 Förnybar värme och SGBC-engagemang Mats Fredrikson 2015-04-15

2 Miljöbyggnad - Krav på låg fossil andel energi  Kunder som certifierar sina byggnader vill kunna få betyget SILVER eller GULD i Miljöbyggnad. Klassificering av bränslen Miljöbyggnads krav ** 2 BronsSilverGuld <50%<25%<20% 1234 * Sol o vindBio + (del av avfall) Bio ej miljö- godkännd Fossilt + (del av avfall) * I fossil ingår även torv **Allokering är möjlig

3 3 Indikator 4 – Energislag Miljömärkt fjärrvärme En del fjärrvärmebolag ursprungsmärker en del av sin ”gröna” produktion av fjärrvärme. Sker med ”ursprungsmärkning” (allokering) av det bränsle som är ”bra”. För att accepteras i Miljöbyggnad krävs att den ”gröna” fjärrvärmen ska vara tredjepartsgranskad, t ex Miljömärkt. Dvs så att energikällan inte dubbelräknas. vara en produkt som energileverantören erbjuder finnas så att köparen kan få ett avtal på åtminstone två år. Olja Pellets

4 Torv Olja Biobränslen Naturgas Hjälpel Standard fjärrvärme (ord. miljövärden) Förnybar Värme (låga CO 2 -utsläpp) Förnybar el Nordisk elmix Så fungerar det – nätoberoende produkt

5 Successiva bränslebyten minskar totala utsläppen i takt med att Förnybar värme levereras till kunder 5 Mängd koldioxid Ex. Varje kund som köper förnybar värme sänker de totala utsläppen med ca 200 g CO2-ekv./kWh då bränslebyte sker från naturgas till biobränslen. Miljövärdet för Standard fjärrvärme försämras inte till följd av bränslebytet! Miljövärde: 0 gCO 2-ekv./kWh

6 Nuläge: Förnybar värme i Malmö  Produkten lanseras nu till såväl nybyggnation som befintliga fastigheter  Tilläggsavtal till huvudavtal reglerar pris i form av ett prispåslag.  Interna rutiner skapas med målet att få till stånd en tredjepartsgranskning  E.ON fortsätter att utveckla produkten för att öka leveransförmågan 6

7 LEED i Sverige – fortsatt anpassning enligt VMK  LEED NC 2009 godkänner Fjärrvärme och Fjärrkyla som poänggivande vid certifiering. Befintlig ”District Energy System Guide” (DES-guide) har brister.  SGBCs arbetsgrupp Energy Providers har nytt förslag på DES-guide baserad på VMKs modell med svenska miljövärden.  Preliminärt pekar underhandskontakter med USGBC på ett godkännande för allokering.  LEED v4: Arbetet inriktas på att få den nya DES-guiden godkänd för användning.  Green Power (svensk vindkraft) kommer att godkännas. Är enbart en fråga om att få enhetlig hantering inom USGBC.  Demand Respons för fjärrkyla utvecklas i Västra Hamnen = E.ONs bidrag till LEED? 7 *) Värmemarknadskommittén (VMK) består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme,

8 Studiebesök: Flintrännans Fjärrvärmecentral 8 Kraftvärme från avfall och naturgas Befintlig fjärrvärme Fjärrvärme från biobränslen Ny produkt


Ladda ner ppt "Förnybar värme och SGBC-engagemang Mats Fredrikson 2015-04-15."

Liknande presentationer


Google-annonser