Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av små och medelstora företag i Region Västra Götaland 2014-01-31 Jan Fineman Håkan Wolgast.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av små och medelstora företag i Region Västra Götaland 2014-01-31 Jan Fineman Håkan Wolgast."— Presentationens avskrift:

1 Analys av små och medelstora företag i Region Västra Götaland 2014-01-31 Jan Fineman Håkan Wolgast

2 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Regionens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet – har vi nått resultat ute hos företagen? © Grufman Reje 20132014-01-31

3 Västra Götaland små och medelstora företag databas Företag med säte i regionen med 1 till 249 anställda –34 185 företag 2012 –242 300 anställda 2012 Följande branscher och företag redovisas separat och ingår inte i den övriga analysen: –Fastighetsverksamhet –Huvudkontor och Holdingverksamhet –Finans och Försäkringsverksamhet –Mölnlycke Healthcare AB –Paroc Sverige AB –Consafe Offshore AB –Sankt Jörgen Park Resort AB 2014-01-31© Grufman Reje 2013

4 4 Simpler™ diagrammet Inköp av varor och tjänster Försäljning Personal Kapital Förädlingsvärde Ersättning till lån- givare Ersättning till aktieägare Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapital- kostnad Personal- kostnad + 2014-01-31© Grufman Reje 2013 0,2 0 0,6 0,4 1,0 0,8 0,200,60,41,00,8 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde Låg effektivitet Hög effektivitet

5 Västra Götalands Regionen 2014-01-31© Grufman Reje 2013

6 Alla företag i Västra Götaland i studien år 2012, företag 2014-01-31© Grufman Reje 2013

7 2014-01-31© Grufman Reje 2013

8 2014-01-31© Grufman Reje 2013

9 2014-01-31© Grufman Reje 2013

10 2014-01-31© Grufman Reje 2013

11 2014-01-31© Grufman Reje 2013

12 2014-01-31© Grufman Reje 2013

13 2014-01-31© Grufman Reje 2013

14 2014-01-31© Grufman Reje 2013

15 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God eller medelgod konkurrenskraft alla år (2009 var ett något svagare år) Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i antal anställda 15% Tillväxt i antal företag + 17%, +5 068 netto God eller medelgod konkurrenskraft alla år (2009 var ett något svagare år) Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i antal anställda 15% Tillväxt i antal företag + 17%, +5 068 netto

16 2014-01-31© Grufman Reje 2013

17 Regionens delregioner 2014-01-31© Grufman Reje 2013

18 2014-01-31© Grufman Reje 2013

19 2014-01-31© Grufman Reje 2013

20 2014-01-31© Grufman Reje 2013

21 2014-01-31© Grufman Reje 2013

22 2014-01-31© Grufman Reje 2013

23 2014-01-31© Grufman Reje 2013

24 Företagsstorlek 2014-01-31© Grufman Reje 2013

25 2014-01-31© Grufman Reje 2013

26 2014-01-31© Grufman Reje 2013 De olika storleksklasserna är ganska stabila. En svag ökning för anställda i klassen 50-99. De olika storleksklasserna är ganska stabila. En svag ökning för anställda i klassen 50-99.

27 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Samtliga klasser har en god konkurrenskraft Klassen 1 anställd något mer kapitaltung. Samtliga klasser har en god konkurrenskraft Klassen 1 anställd något mer kapitaltung.

28 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Klassen 100-249 har en god konkurrenskraft förutom 2008 och 2009. 2012

29 De största företagen i antal anställda 2014-01-31© Grufman Reje 2013

30 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Klassen 50-99 anställda har haft en god konkurrenskraft alla år utom 2009. 2007 bästa året Klassen 50-99 anställda har haft en god konkurrenskraft alla år utom 2009. 2007 bästa året 2012 2007

31 De största företagen i antal anställda 2014-01-31© Grufman Reje 2013

32 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år, medelgod 2009. 2012 bästa året God konkurrenskraft alla år, medelgod 2009. 2012 bästa året

33 De största företagen i antal anställda 2014-01-31© Grufman Reje 2013

34 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år. 2007 bästa året God konkurrenskraft alla år. 2007 bästa året

35 De största företagen i antal anställda 2014-01-31© Grufman Reje 2013

36 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år utom 2008 och 2009. God utveckling från år 2009 2012 bästa året God konkurrenskraft alla år utom 2008 och 2009. God utveckling från år 2009 2012 bästa året

37 De största företagen i antal anställda 2014-01-31© Grufman Reje 2013

38 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år, medelgod 2009. 2007 bästa året God konkurrenskraft alla år, medelgod 2009. 2007 bästa året

39 De största företagen i förädlingsvärde 2014-01-31© Grufman Reje 2013

40 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Tillväxt i jobb är störst i klasserna 10-49 och 50-99 anställda. Klassen 1 anställd växer mest i förädlingsvärde. Tillväxt i jobb är störst i klasserna 10-49 och 50-99 anställda. Klassen 1 anställd växer mest i förädlingsvärde.

41 Struktur Styrkor God konkurrenskraft i alla storleksklasser. Ökningen i är ganska bra i klasserna 10-49 samt 50-99 anställda. Svagheter Lägre tillväxt i klasserna 1, 2-4, 5-9 och 100-249 anställda. Rekommendationer 2014-01-31© Grufman Reje 2013

42 Branscherna 2014-01-31© Grufman Reje 2013

43 2014-01-31© Grufman Reje 2013

44 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Flest anställda och företag i Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster

45 2014-01-31© Grufman Reje 2013

46 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft för de flesta branscher. Sämre konkurrenskraft inom Areella, Trä & Möbel och Logistik God konkurrenskraft för de flesta branscher. Sämre konkurrenskraft inom Areella, Trä & Möbel och Logistik

47 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +56% Ökat antal anställda +36%, Ökning i antal företag +32% netto 2 303 God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +56% Ökat antal anställda +36%, Ökning i antal företag +32% netto 2 303

48 De största företagen inom Bygg 2014-01-31© Grufman Reje 2013

49 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år utom 2009 Ökat förädlingsvärde +125% Ökat antal anställda +74% Ökning i antal företag +72% netto 2 454 st God konkurrenskraft alla år utom 2009 Ökat förädlingsvärde +125% Ökat antal anställda +74% Ökning i antal företag +72% netto 2 454 st

50 De största företagen inom Företagstjänster 2014-01-31© Grufman Reje 2013

51 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +65% Ökat antal anställda +32% Ökning i antal företag +30% netto 1 027 st God konkurrenskraft alla år Ökat förädlingsvärde +65% Ökat antal anställda +32% Ökning i antal företag +30% netto 1 027 st

52 De största företagen inom Detaljhandel 2014-01-31© Grufman Reje 2013

53 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år. Ökat förädlingsvärde +130% Ökat antal anställda +89% Ökning i antal företag +77% netto 500 st God konkurrenskraft alla år. Ökat förädlingsvärde +130% Ökat antal anställda +89% Ökning i antal företag +77% netto 500 st

54 De största företagen inom Hälso & Sjukvård 2014-01-31© Grufman Reje 2013

55 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft alla år utom 2009 Ökat förädlingsvärde +79% Ökat antal anställda +61% Ökning i antal företag +79% netto 805 st God konkurrenskraft alla år utom 2009 Ökat förädlingsvärde +79% Ökat antal anställda +61% Ökning i antal företag +79% netto 805 st

56 De största företagen inom IT & Telekom 2014-01-31© Grufman Reje 2013

57 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Varierande konkurrenskraft över åren 2005 och 2011 bästa åren Ökat förädlingsvärde +54% Ökat antal anställda +54% Ökning i antal företag +67% netto 851 st Varierande konkurrenskraft över åren 2005 och 2011 bästa åren Ökat förädlingsvärde +54% Ökat antal anställda +54% Ökning i antal företag +67% netto 851 st

58 De största företagen inom Besöksnäringen 2014-01-31© Grufman Reje 2013

59 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Företagstjänster och Bygg ökar antalet anställda och företag mest Detaljhandel och Besöksnäring har en god ökning Företagstjänster och Bygg ökar antalet anställda och företag mest Detaljhandel och Besöksnäring har en god ökning

60 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Tillväxten i jobb är snabbast inom Företagstjänster, Hälso & Sjukvård, Bioteknik & Läkemedel, Besöksnäring och IT/Telekom

61 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Tillväxten i företag är snabbast inom IT/Telekom, Hälso & Sjukvård, Företagstjänster och Besöksnäringen.

62 Branscher Styrkor Företagstjänster en stor bransch som växer snabbt. Tillväxten i jobb är även god inom Hälso & Sjukvård, Boteknik, Besöksnäring och IT/Telekom. Tillväxten i antal företag är störst inom IT/Telekom och Hälso & Sjukvård följt av Företagstjänster och Besöksnäring. Svagheter Lägre tillväxt inom Verkstad, Partihandel och Logistik. Svag position för Logistik, Trä & Möbel samt Areella näringar. Rekommendationer. 2014-01-31© Grufman Reje 2013

63 Åldersklasser 2014-01-31© Grufman Reje 2013

64 2014-01-31© Grufman Reje 2013 God konkurrenskraft för samtliga åldersklasser Bäst läge för företag 11-20 år. God konkurrenskraft för samtliga åldersklasser Bäst läge för företag 11-20 år.

65 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Största branscher är Företagstjänster och Bygg vilka är konkurrenskraftiga Sämre läge för Besöksnäring, Detaljhandel och Logistik. Största branscher är Företagstjänster och Bygg vilka är konkurrenskraftiga Sämre läge för Besöksnäring, Detaljhandel och Logistik.

66 2014-01-31© Grufman Reje 2013 Största branscher är Bygg och Partihandel Samtliga branscher utom Logistik är konkurrenskraftiga. Största branscher är Bygg och Partihandel Samtliga branscher utom Logistik är konkurrenskraftiga.

67 Fastighet, Finans & Försäkring och Huvudkontor och Holding 2014-01-31© Grufman Reje 2013

68 2014-01-31© Grufman Reje 2013 2009 utanför diagrammet.

69 Analys av små och medelstora företag i Region Västra Götaland 2014-01-31 Jan Fineman Håkan Wolgast


Ladda ner ppt "Analys av små och medelstora företag i Region Västra Götaland 2014-01-31 Jan Fineman Håkan Wolgast."

Liknande presentationer


Google-annonser