Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta Klimatklivet, lokala klimatinvesteringar – Möjligheten att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta Klimatklivet, lokala klimatinvesteringar – Möjligheten att."— Presentationens avskrift:

1 Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta Klimatklivet, lokala klimatinvesteringar – Möjligheten att söka stöd för dina transportprojekt Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne 2015-10-16

2 Regeringsförklaringen 15 sept 2015

3 Totalt nästan 2 miljarder: 125 miljoner år 2015, 600 miljoner/år 2016-2018 Första ansökningsomgången: Stängde 15 september, beslutafrån Naturvårdsverket i oktober/november. Andra ansökningsomgången : 1/11 - 15/11. Därefter 4 ggr/år 2016-2018 Vilka kommer att beviljas stöd? Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar: ”den eller de åtgärder som vid varje prövningstillfälle bedöms ge den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Om minskningen av utsläpp av växthusgaser är likvärdiga för flera ansökningar, ska hänsyn också tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion samt till åtgärdernas effekter på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning.” Åtgärdens utsläppsminskning måste vara beräkningsbar! Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta

4 Vad? Konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi Vilka? Kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser, ensamma eller i samarbete, men inte privatpersoner Hur: söks via en digital ansökningstjänst (som nu är stängd fram t o m 1a november). Länsstyrelsen Skåne bistår med rådgivning Investering i t ex en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län, som ger en varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser Får inte ha startat eller genomförts Får inte gälla verksamhet som ingår i utsläppshandeln Får inte gälla förnybar elproduktion (solceller, vindkraft, biobränslen, biogas- anläggning, viss vattenkraft) = berättigar till elcertifikat Får inte gälla lagstadgad eller villkorad åtgärd Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta Ansökan

5 Resultat - Första ansökningsomgången - Sverige: 434 ansökningar på totalt 887 miljoner kr Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta

6 Resultat - Första ansökningsomgången - Skåne 61 ansökningar på totalt 220 miljoner kr, medelstorlek 3,6 miljoner kr. Transporter i första ansökningsomgången 28 ansökningar om transporter på totalt 19,4 miljoner  17 ansökningar gäller laddinfrastruktur.  11 ansökningar angående övriga transportrelaterade insatser tex tankstationer för biogas, HVO och vätgas, bilpooler, cykelpooler, inköp av elbilar. Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta

7 Hur går de med transportansökningar just nu på Naturvårdverket? Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta Tankstationer Får generellt bra klimatnytta vid utvärdering. Diskussion förs med centrala myndigheter om klimatnytta så att det inte sker dubbelräkning av klimatnytta i kedjan produktion, distribution och konsumtion. Gäller bl.a. för biogas, HVO och vätgas Planering, cykel, bilpooler, cykelpooler och information Svårare att beräkna klimatnytta, mer kompletteringar och osäkert utfall. Det finns dock exempel på åtgärder med beräkningar av tex minskad körsträcka med bil och ökad med elcyklar som verkar stå sig. Gatubelysning och inköp av elbilar Dåligt utfall i beräkningar, finns dock några undantag Investeringar i alternativa drivmedel Finns en hel del ansökningar och ett par större ansökningar. Får generellt bra klimatnytta per investerad krona

8 TACK Mer info på Länsstyrelsen: www.lansstyrelsen.se/skane/lokalaklimatinvesteringar Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta


Ladda ner ppt "Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar lokala investeringar för största möjliga klimatnytta Klimatklivet, lokala klimatinvesteringar – Möjligheten att."

Liknande presentationer


Google-annonser