Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Going Abroad – Connecting business potential across borders Sverige-Tyskland-Litauen juni 2011 – december 2013 Ett projekt inom ramen för Södra Östersjöprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Going Abroad – Connecting business potential across borders Sverige-Tyskland-Litauen juni 2011 – december 2013 Ett projekt inom ramen för Södra Östersjöprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Going Abroad – Connecting business potential across borders Sverige-Tyskland-Litauen juni 2011 – december 2013 Ett projekt inom ramen för Södra Östersjöprogrammet

2 “At present the creative and business potential of women is the mostly effective potential for regional development. And it is necessary to lead this potential into the international market and the economical development! ” Citat från Danuta Hübner, dåvarande kommissionär för EU:s Regionalpolitik, vid den Nordiska konferensen om kvinnors entreprenörskap i Stockholm i oktober 2007.

3 Projektmål 1.Främja tillväxt i små företag, drivna av kvinnor, genom att stödja dem i att möta de utmaningar som är förenade med att etablera sig på nya marknader. 2.Utveckla nationsöverskridande nätverk mellan företagen. 3.Utbilda företagarkvinnor i svenska, tyska och litauiska lagar, regler och metoder relaterade till internationell handel. 4.Utveckla metoden “Success Teams” nationsöverskridande så att företagen ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina nya kunskaper.

4 Partners 1.Region Skåne, Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne 2.Women into Business, Mecklenburg-West Pommerania 3.Hanseatic City of Rostock 4.Winnet Kronoberg 5.Kretinga Women´s Information and Training Centre 6.Rietavas Business Information Centre 7.Christina – föreningen för företagsamma kvinnor, Kristianstad

5 Associerade organisationer 1.Rotorwerk Project Services, Rostock 2.Winnet Sverige 3.Winnet Europe 4.Växjö kommun 5.Kristianstad kommun 6.Universitetet i Szczecin/WRC

6 Projekttid och projektbudget Start den 1 juni 2011 Slut den 31 december 2013 Budget 775. 774 EUR

7 Projektresultat 1. Affärsutveckling och tillväxt hos små företag, drivna av kvinnor, genom ökad kunskap om internationell handel och tillgång till internationella nätverk. 2. 40 nationsöverskridande kontakter mellan små företag i Södra Östersjöområdet. 3. Handbok, Success Teams 4. Nyhetsbrev 5. Hemsida 6. Kanal för IT-kommunikation 7. Spridningskonferenser

8 Målgrupper Primär målgrupp: Kvinnor som driver små företag med potential för internationella affärer i deltagande regioner. Sekundär målgrupp: ResursCentra för kvinnor, rådgivningsorganisationer som arbetar med entreprenörer/företagarkvinnor, näringslivsorganisationer som till exempel branschorganisationer, handelskammare, företagsrådgivare och inkubatorer.

9 Komponent 1: Ledning och koordinering Ansvarig partner: Region skåne Aktiviteter: 1. Projektledning 2. Stöd till övriga projektpartners 3. Projektrapportering

10 Komponent 2: Kommunikation och spridning Ansvarig partner: Region Skåne Aktiviteter/verktyg: 1. Publikationer 2. Öppningskonferensen 3. Spridningskonferenser 4. Nyhetsbrev 5. Hemsida, blogg, intranät 6. Handbok, Success Teams

11 Komponent 3: Branschnätverk Ansvarig partner: Winnet Kronoberg Aktiviteter: 1.Nulägesanalys för deltagande regioner avseende kvinnors företagande. 2.Ta fram en modell för och genomföra tematiska workshops i branschvisa grupper för att främja affärsutveckling. 3. Arrangera nationsöverskridande möten och affärsresor i syfte att etablera nätverk som ska leda till affärsutveckling. 4. Identifiera lämplig metod för IT-kommunikation mellan transnationella arbetsgrupper.

12 Komponent 4: Success teams Ansvarig partner: Women into Business Aktiviteter: 1.Starta regionala Success Teams i Litauen. 2.Utveckla och driva nationsöverskridande Success Teams i Sverige,Tyskland och Litauen. 2. Coachning och affärutveckling genom tematiska workshops för Success Teams. 3. Arrangera nationsöverskridande möten och affärsresor som leder till samarbeten och affärsutveckling. 4. Identifiera lämplig metod för IT-kommunikation mellan transnationella arbetsgrupper.

13 Kontaktuppgifter Bodil Nilsson bodil.c.nilsson@skane.se 040 - 675 34 20 Ulrika Melander ulrika.melander@skane.se 040 - 675 34 94 www.goingabroad.nu


Ladda ner ppt "Going Abroad – Connecting business potential across borders Sverige-Tyskland-Litauen juni 2011 – december 2013 Ett projekt inom ramen för Södra Östersjöprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser