Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, MERA-programmet/programkonferensen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, MERA-programmet/programkonferensen."— Presentationens avskrift:

1 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 1 Presentation av KT-kluster Inom MERA - programmet har kluster startats inom flera områden och samordningsansvariga för respektive område har utsetts: Komponenttillverkning, Sven Hjelm Scania Hytt och Karosstillverkning, Nader Asnafi Volvo Cars Montering, Blair Carlson SAAB Produktions ledning, Johan Svenningstorp AB Volvo IT- Stöd för virtuell tillverkning (ej startat ännu) Med hjälp av Klustren skall projekten genomföras och lanseras på bästa tänkbara sätt. Klustret för Komponenttillverkning - KT-Kluster har fått i uppgift att ta fram förslag som kan utnyttjas som vägledning av övriga Kluster. Här kommer en delrapport från detta arbete

2 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 2 Tillverkning av komponenter är viktigt för Sverige Tillverkning av avancerade maskinbearbetade komponenter är en mycket kapital och kunskapsintensiv verksamhet. Det behövs omfattande FoU och Utbildning om vi vill bibehålla och utveckla den starka position som Sverige för närvarande har. 15-20%* av världsproduktionen av Cylinderblock och Cylinderhuvud för tunga Dieselmotorer tillverkas i Sverige. 8-10 %* av världsproduktionen av växellådor för tunga fordon tillverkas i Sverige. I Sverige finns många världsledande företag som AB Volvo, Scania, Sandvik, SECO, SKF och Hexagon inom området. * Siffrorna är framtagna av inom OPTIMA- projektet av Jonas Möller Volvo Powertrain

3 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 3 Komponenttillverkning är högt prioriterat inom MERA-programmet. Drygt 200MSEK satsas under 3 år FoUDelkluster KT 3 Utbildning Delkluster KT 1 Material och Process-teknik Delkluster KT2 Arbetsätt vid Produktions- system utveckling Kugg 27 MSEK OPTIMA 40 MSEK Skärteknisk utbildning 4 MSEK ModArt 76 MSEK Processvätskecentrum 7,8 MSEK Nitrokarburering 3,2 MSEK Induktionshärdning 3,7 MSEK VBC 12,5 MSEK Digitalt Länkad processtyrning DLP-E 30 MSEK Simulering av orundhet 1,4 MSEK SIMET 10,9 MSEK Ca 217 MSEK

4 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 4 Erasteel Kloster my-tolerans Ovako Steel Seco AB VolvoSAABVolvo CarsScania AGA GasAtlas CopcoArvin Merritor Componenta AlbinCOOR BaltersBror Tonsjö Bodycote EFD InductionEuroStep FOIFinnveden EPSILONDassault Systems Carl Zeiss Hexagon Metrology DMG Scandinavia Parker Hannifin, IonbondITT FlygtHaldex Leax LK-ScandinaviaMeritor HVSMitutoyo ScandinaviaMätcentrum NovacastNordic LubricantsNMVOGP Scandinavia PrimateriaPTCParameterPromet CEJ OptoNova SVA Sandvik SiemensSecorocSwepartSintercastSKFSISSPSWEDAC SwedoptronicsTeknoheatTeknoptikTool CenterUGS ZOOMA by SemconFlera företag är på gång Chalmers KTHUppsala Univ.Swecast Högskolan VästHögskolan Jönköping LTULTHSKTCKIMAB IVF Innovatum Högskolan Halmstad Ett stort antal företag och forskargrupper är engagerade inom KT-kluster. Fordonsföretagen har fungerat som ”lok” vid skapandet av projekten

5 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 5 Klustrens uppgift indelas i två steg Steg 1- genomför beslutade projekt på bästa sätt: 1.Identifiera projekt med förutsättningar för samverkan mellan projekten inom MERA- programmet 2.Föreslå och utveckla praktiskt fungerande former för och initiera/stötta samverkan 3. Föreslå hur marknadsföring och resultatspridning bör gå till. Steg 2 – ta fram förslag för kommande satsningar: 1.Identifiera behov som inte tillgodoses i MERA´s nuvarande projektportfölj. 2.I samverkan med aktiviteter inom Teknikföretagen bidra till en förbättrad svensk FoU-struktur inom produktionsteknisk FoU och Utbildning. 3.Utarbeta förslag till fortsatta aktiviteter efter nuvarande MERA - program.

6 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 6 Historik En bearbetningsgrupp inom MERA-programmet bildades redan i maj 2005 för att diskutera och samordna olika idéer och ta fram gemensamma projektförslag. Gruppen fokuserade på områden där det fanns goda möjligheter till givande samarbete. Många personer medverkade i detta arbete. Bland dessa vill jag särskilt nämna och tacka följande personer för särskilt värdefulla bidrag: Ulf Bjarre och Kurt Forsberg Scania Jonas Möller Volvo Powertrain Skövde Henrik Runnemalm Volvo Aero Trollhättan Håkan Sterner Volvo Cars Skövde Sören Lantz AB Volvo Powertrain Köping

7 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 7 Resultat av arbetet under 2005 Redan i juni 2005 beslutades att satsa på ett begränsat antal paraplyprojekt för att underlätta samverkan och erhålla volymeffekter. Gruppen enades även om att verka för att projekten skall resultera i utvecklingen av FoU-miljöer som har förutsättningar att nå en nationell och internationell toppnivå. Paraply: Delprojekt OPTIMA Optimerade material för robusta processer Seg/sätthärdningsstål Segjärn Varmhållfasta material Högpresterande gjutjärnskomponenter ”KUREN” Teknik och Kompetens- Utveckling inom kritiska områden Tillverkning av Kugg Modern skärteknisk utbildning Värmebehandling Processvätskor Industriell mätteknik ModArt Modelldriven Artikel- tillverkning ArtikelBeredningsLotsen ProduktionsInvesteringsLotsen FabriksProjekteringsLotsen Modellerings och IT-investerings- Lotsen FörBättringsLotsen

8 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 8 Resultat av arbetet i KT- kluster under 2006 KT- klustret ersatte bearbetningsgruppen under 2006. Medlemmar är projektens industriella och akademiska ledare samt representanter från produktionsakademin. En samordningsgrupp med följande medlemmar bildades den 12 dec. 2006. Sven Hjelm Scania sammankallande Jonas Möller AB Volvo Hans Börje Oskarsson Chalmers/MCR Thomas Lundholm KTH/DMMS Jan- Eric Ståhl LTH/Produktionsakademin Projekt, företag, universitet, högskolor, institut och utbildningsorganisationer har börjat att strukturerats och samordnas. FoU samverkan Component Manufacturing Science Forum Delkluster KT 3 Utbildningsdelar av projekten samordnas av Produktionsakademin Delkluster KT 1 Material och Processteknik samordnas av Chalmers/MCR Hans Börje Oskarsson Delkluster KT 2 Arbetsätt vid utveckling av Produktionssystem samordnas av KTH/ DMMS Thomas Lundholm Kugg OPTIMA Skärteknisk utbildning ModArt Processvätskecentrum Nitrokarburering Induktionshärdning Värmebehandlingscentrum-VBC Digitalt Länkad processtyrning DLP-E Simulering av orundhet SIMET

9 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 9 Under 2007 skall vi verka för att projekten bidrar till att bra utbildningsmaterial kommer fram som kan används i över hela landet på såväl skolor som företag. FoUDelkluster KT 3 Utbildning Kugg OPTIMA Skärteknisk utbildning ModArt Processvätskecentrum Nitrokarburering Induktionshärdning VBC Digitalt Länkad processtyrning DLP-E Simulering av orundhet SIMET Utbildningsmaterial och kurser som resultat av MERA - programmet: Nya Materials bearbetningsegenskaper Modern skärteknisk utbildning Värmebehandling Upphandling och skötsel av vätskor Tillverkning av kugg Certifierad Mättekniker och Mätingenjör Maskinanskaffning Fixturkonstruktion Tillverkningsberedning Verkstadsprojektering Anskaffning av IT-stöd för produktionstekniker Kompetens inom vitala områden Bearbetningstekniker/ingenjör Värmebehandlingsexpert Verkstadskemister Kuggspecialister Mättekniker/Mätingenjör Maskinutredare Verktygskonstruktörer Beredare Verkstadsprojektörer IT-specialister inom prod.tekn.

10 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 10 Kompetensområden som kan ligga till grund för framtida FoU-strukturer tas fram. Forskargrupper med rätta förutsättningar över hela landet engageras. DelklusterExempel på vitala kompetensområden Samordnings- ansvariga per delområde utses Material och Process- utveckling Gjutning Smide Formning Värmebehandling Processvätskor Skärande Svarv, slip, borrning Skärande, Fräsning, kugg Arbetssätt och Simulering vid Utveckling av Produktions - System Simulering av skärprocesser Mätteknik, Kvalitetsstyrning -TQM Produktionsberedning Anskaffning, installation och programmering av NC- maskiner Verkstadsprojektering, materialhant. flödessimulering Robotar, Automation, PLC - System, cellstyrning Management av maskinverkstäder Service och Underhåll - TPM Planer för arbetet under 2007

11 KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, http://kt.iip.kth.sehttp://kt.iip.kth.se MERA-programmet/programkonferensen 2007-02-06, presentation av KT-kluster, Sven Hjelm Scania Sida 11 Sammanfattning av erfarenheter från arbetet i KT- klustret: Sverige är litet och det är nödvändigt och möjligt för konkurrerande företag och FoU-organisationer att hitta former för ett konstruktivt samarbete. Produktionsforskning innebär samverkan med många olika typer av företag inom verkstadsindustrin. Fordonsindustrin kan fungera som ett ”lok” för övrig verkstadsindustri vid skapandet av projekt och FoU-strukturer. Det går att bygga ett väl fungerande FoU och utbildningssystem i Sverige men det kommer att ta lång tid. Långsiktighet - kontinuitet är mycket viktigt.


Ladda ner ppt "KT-Kluster en kraftsamling av FoU och utbildning inom KomponentTillverkning, MERA-programmet/programkonferensen."

Liknande presentationer


Google-annonser