Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk vårdplanering VPL Solveig Wanland Distriktsläkare Vårdcentralen Tidan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk vårdplanering VPL Solveig Wanland Distriktsläkare Vårdcentralen Tidan."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk vårdplanering VPL Solveig Wanland Distriktsläkare Vårdcentralen Tidan

2 Vården i livets slutskede ……. ”Hjälpen ska finnas där man är, ingen ska behöva flytta mellan olika boenden och sjukhus i onödan.” ( Ur Regeringens proposition, 1997/98:113)

3  50% av vårdkostnaderna går till en människas sista år i livet  Vårdkostnaderna domineras av kostnaderna för slutenvård  Slutenvården utgör den överlägset största enskilda kostnadsdrivaren

4 Kostnaden för  varje sjukhusinläggning motsvarar 56 läkarbesök inom primärvården eller 106 hembesök av en distriktssköterska  4 sjukhusinläggningar under 18 månader motsvarar ett läkarbesök var tredje dag

5 Allmänläkarens uppdrag i hemsjukvården  Delta i arbetet med att skapa en individuell handlingsplan/vårdplan och ansvara för den medicinska handlingsplanen/vårdplan Från SFAMs Råd för hemsjukvård 2011

6 Medicinskt vårdplaneringsmöte

7

8 Varför Medicinsk Vårdplanering?  Minskar onödiga inskickanden till sjukhuset och därmed minskat lidande för patienten  Minskade kostnader  Samtidig läkemedelsgenomgång  Anhöriga kommer till tals  Höjer personalens delaktighet i vården  Ökar tryggheten  Bidrar till ökad värdighet av den äldre patienten – personcentrerat förhållningssätt  Tillfälle att ta upp frågor kring döden som annars inte görs


Ladda ner ppt "Medicinsk vårdplanering VPL Solveig Wanland Distriktsläkare Vårdcentralen Tidan."

Liknande presentationer


Google-annonser