Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler vägar till första jobbet - Bryt det nya utanförskapet Tomas Tobé, partisekreterare Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler vägar till första jobbet - Bryt det nya utanförskapet Tomas Tobé, partisekreterare Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson."— Presentationens avskrift:

1 Fler vägar till första jobbet - Bryt det nya utanförskapet Tomas Tobé, partisekreterare Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson

2 S ledde jobbfrågan inför valet Tycker du att följande påståenden stämmer bäst in på Moderaterna eller på Socialdemokraterna? 23 – 27 januari 2014, 1 142 intervjuer, Demoskop

3 Stort skifte senaste året Tycker du att följande påståenden stämmer bäst in på Moderaterna eller på Socialdemokraterna? 4 - 6 januari 2016, 1 618 intervjuer, Demoskop

4 Skifte i jobbfrågan Tycker du att följande påståenden stämmer bäst in på Moderaterna eller på Socialdemokraterna? 23 – 27 januari 2014, 1 142 intervjuer, Demoskop 4 - 6 januari 2016, 1 618 intervjuer, Demoskop

5 Nytt läge på svensk arbetsmarknad Utanförskapet förändras – djupare och allt svårare för människor att ta sig in på arbetsmarknaden Flyktingkrisen är inte över – omfattande utmaningar kvarstår Redan idag brottas Sverige med stora integrationsproblem 240 000 asylsökande bara de senaste två åren Bland de nyanlända som tidigare kommit till Sverige har inte ens hälften fått jobb efter åtta år

6 Många nyanlända med svag utbildningsbakgrund Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

7 Redan i dag har Sverige ett jobbunderskott Antal personer 25–64 år per arbete inom respektive kvalifikations- och utbildningsnivå Källa: SCB och uträkningar av riksdagens utredningstjänst För varje jobb som endast kräver förgymnasial utbildning finns tre personer med utbildning på motsvarande nivå

8 Moderaternas främsta prioritering – att bryta det nya utanförskapet Integrationsutmaningen förstärker behovet av att politiken läggs om Både utbildningsinsatser och fler enkla jobb kommer att krävas Viktiga reformer: Återställt och breddat RUT-avdrag Förstajobbet-avdraget: mer lönsamt att arbeta för den med lägre inkomster Utökad jobbstimulans: en större del kan behållas när man går från bidrag till arbete Utbildningsplikt för nyanlända Rätt till Komvux.

9 Öppna upp svensk arbetsmarknad Svenska modellen och den grundläggande anställningstryggheten ska värnas – men fler vägar in på arbetsmarknaden krävs 911 YA-jobb i december 2015 Stort behov av fler enkla jobb Flera reformer krävs.

10 Förenklad förstajobbet-anställning - fler enkla jobb Nyheter: Anställningsperiod upp till 18 månader Unga upp till 23 år utan gymnasieexamen och nyanlända de fem första åren 25 till 40 procent utbildning – lön utgår för utfört arbete Ytterligare förenklingar: ingen detaljreglering och kräver inte omfattande kontakt med myndighet, t.ex. Arbetsförmedlingen Handledarstöd möjligt, kräver utbildningsplan, betalt för arbetstid Gör det möjligt för arbetsgivare att anställa till lägre kostnad med flexibilitet – gör att fler vågar öppna dörren


Ladda ner ppt "Fler vägar till första jobbet - Bryt det nya utanförskapet Tomas Tobé, partisekreterare Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson."

Liknande presentationer


Google-annonser