Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med:"— Presentationens avskrift:

1 Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med:

2 2 Upplägg Presentation av projektet Varför byta från bottenfärg 6 sätt att slippa måla Havs och vattenmyndighetens riktlinjer för båttvätt Exempel från verkligenheten Hur kan jag bli en del av lösningen

3 Syfte med projektet Att minska användningen av biocidfärger och öka användningen av alternativa giftfria metoder (skydda livet i vatten) Begränsningar Inga geografiska begränsningar men det ska tydligt framgå av informationen att vissa metoder i realiteten fungerar bättre på östkusten och i sötvatten medans andra fungerar lika bra på västkusten.

4 Målgrupp Enskilda båtägare Sportfiskare Båtklubbarnas styrelse och särskilt de miljöansvariga Båtkommunernas tillsyns- och miljöhandläggare Ägare till kommersiella marinor och serviceställen för båtar

5

6 Varför byta från bottenfärg De allra flesta färger är kemiskt eller biologiskt verkande – de ska skada akvatiska organismer Skadar alger, mikroorganismer, smådjur – - påverkar artsammansättning, tillväxt och biomassa – påverkar fiskar och hela ekosystemet Tillåts eftersom de anses vara ”bästa tillgängliga teknik” men är ett undantag från hur vi hanterar bekämpningsmedel i samhället Finns också fysikaliskt verkande färger som ger en yta som organismer inte fäster på (glatt, syrefattig, kladdig) - kan vara OK men testas inte.

7 Regler för bottenfärg Olika regler för östkusten, västkusten och sötvatten och för fartyg (12 m) och fritidsbåtar. Hur färgen får användas ska framgå av etiketten. För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar finns det inga godkända båtbottenfärger. I dessa vatten får man bara använda sådana färger som inte kräver god- kännande av Kemikalieinspektionen.

8 Gamla färger – gamla synder TBT, Irgarol etc i gamla färglager Skadligt för många organismer även vid mycket låga halter. Sker fortfarande en kontinuerlig tillförsel Frigörs sannolikt från färgflagor och förorenad mark Kan tas bort genom slipning/blästring Kan mätas med XRF- röntgenmetod

9 Nya färger – nya synder Ca 80% av alla fritidbåtar på östkusten och 95% av båtarna på västkusten målas med biocidfärger Många av dessa målas med giftigare färger än vad som är tillåtet ( > 30% på östkusten) Mest gifter frigörs under säsongen, allra mest i början Att måla och sedan tvätta av båten på spolplatta med rening ger ingen stor miljövinst. Bäst är att låta bli att måla. Viktigt att åtgärder för att minska gamla miljösynder inte motverkar minskningen av nya miljösynder och vv

10

11 6 sätt att slippa bottenmåla Mycket info finns samlad på www.batmiljo.se inkl. karta över alla borsttvättar och spolplattor som erbjuder lyft och spolningwww.batmiljo.se

12 Pris: gratis till några hundra kr För: alla båtar Var: överallt, men mkt mer jobb på västkusten När: 2-3 ggr per sommar på ostkust (efter havstulpanvarning) Var 3e till var 5e vecka på västkusten Sötvatten – vid behov 1. Tvätta för hand

13 När behöver man tvätta båten? På östkusten 2-3 ggr per säsong. Ta hjälp av Havstulpanvarningen. Kostnadsfritt SMS när havtulpanerna sätter sig fast på botten. www.havstulpan.sewww.havstulpan.se På västkusten sätter sig havstulpaner, sjöpungar och många andra djur och alger fast kontinuerligt under hela säsongen. Här måste påväxt hållas efter kontinuerligt - var 3e till var 5e vecka beroende på var båten ligger. Högre påväxttryck längre ut i skärgården.

14 Pris: Cirka 500 kronor/tvätt För: segelbåt, motorbåt max 42 fot, 4 meter bred, 2 meter djup Var: där det finns borsttvättar eller möjlighet att lyfta båten När: 2-3 ggr per sommar på ostkust (efter havstulpanvarning) Var 3e till var 5e vecka på västkusten Karta finns här: http://batmiljo.se/hitta-karta/ http://batmiljo.se/hitta-karta/ Pris: Cirka 500 kronor/tvätt För: segelbåt, motorbåt max 42 fot, 4 meter bred, 2 meter djup Var: där det finns borsttvättar eller möjlighet att lyfta båten När: 2-3 ggr per sommar på ostkust (efter havstulpanvarning) Var 3e till var 5e vecka på västkusten Karta finns här: http://batmiljo.se/hitta-karta/ http://batmiljo.se/hitta-karta/ 2. Låt andra göra jobbet

15 Pris: 5 000-10 000 kr. För: motorbåt, max 32 fot Var: hela kusten, sjöar 3. Skrovduk

16 Pris: trailar - några tusen kr båtlift - från cirka 40 000 kr För: mindre motor och segelbåt Var: överallt 4. Förvara båten i luften

17 5. Byt salt mot sött Pris: gratis För: alla båtar Var: från Västerhavet eller Östersjön in i sötvatten med jämna mellanrum När: efter havstulpanvarning och vid behov Pris: gratis För: alla båtar Var: från Västerhavet eller Östersjön in i sötvatten med jämna mellanrum När: efter havstulpanvarning och vid behov

18 Pris: 6 000-15 000 kr beroende på storlek. För: båt i plast, aluminium och stål. Mellan 20 och 65 fot. 12 V batteri Var: kuster 6. Ultraljud

19

20 Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för båttvätt Är vägledande, inte bindande, för miljöinspektörer på kommuner Viktigt - är inte riktlinjer för att minska spridningen av miljögifter från båtlivet generellt utan ger riktlinjer för båttvätt i hamnar/båtklubbar. Uppdaterade våren 2015 – ger kommuner mer möjlighet till tolkning. Betonar lokala förhållanden, dialog och möjlighet till dispens för regler om alternativa lösningar finns.

21 Riktlinjernas innehåll Bottentvätt av båtar målade med biocidfärg bör ske på tät arbetsyta (spolplatta) ansluten till reningsanläggning Renspolning utan kemikalier av båtar som inte är målade med biocidfärger kräver ingen särskild rening eller arbetsyta. Borsttvätt i vattnet är ett miljövänligt alternativ för tvätt av giftfria båtar. Uppsamlingsbassäng = standardutrustning Borsttvätt i vattnet bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts som giftfria. Regler för provtagning av spillvatten (1 el 2 ggr/år) och hantering av avfall som miljöfarligt Riktlinjer för tillåten maximal konc. av miljögifter i spillvatten Bottentvätt av båtar målade med biocidfärg bör ske på tät arbetsyta (spolplatta) ansluten till reningsanläggning Renspolning utan kemikalier av båtar som inte är målade med biocidfärger kräver ingen särskild rening eller arbetsyta. Borsttvätt i vattnet är ett miljövänligt alternativ för tvätt av giftfria båtar. Uppsamlingsbassäng = standardutrustning Borsttvätt i vattnet bör endast tillåtas för båtar som av kommunen bedömts som giftfria. Regler för provtagning av spillvatten (1 el 2 ggr/år) och hantering av avfall som miljöfarligt Riktlinjer för tillåten maximal konc. av miljögifter i spillvatten

22

23 23 Exempel från verkligheten Trosa Kommun 700 båtplatser med 1 borsttvätt, ingår 1 ggr per år per båtägare 7 båtliftar för liftar 2015 Lidingö stad och Lidingö båtförbund Investerade i borsttvätt, sålde den till Lidingö båtförbund som sålde till entreprenör. 2015 ny borsttvätt på Bosöns båtklubb, satsar på blästring av båtar Årstavikens segelsällskap Blästrat 19 båtar, med proffs. Målar med epoxi.

24 Exempel från verkligheten Edsviken Borsttvätt och toatömningsstation med LOVA-bidrag i samarbete mellan Danderyds kommun, Naturskyddsföreningen, Marina läroverket Stocksunds båtklubb betalar tvättning för sina medlemmar Viggbyholms båtklubb Gratis lyftning för avspolning på spolplatta, 2 ggr i sommar

25

26 Du kan vara en del av lösningen 1. Pröva själv en alternativ metod och berätta för vänner och bekanta hur du gör och om det funkar. 2. Tipsa om www.batmiljo.se och Havtulpanvarningen (i Östersjön).www.batmiljo.se 3. Ta kontakt med din båt- eller seglarklubb, sommarstugeförening, samfällighet eller sportfiskeklubb och fråga om du kan få hålla det här föredraget. En färdig Power Point Presentation med talmanus finns att ladda ner på www.batmiljo.se www.batmiljo.se

27 Du kan vara en del av lösningen Ställ upp folderställ och foldern 6 sätt att slippa bottenmåla i båtklubbens klubbhus, på hamnkontoret, i sportfiskebutiken, i naturrum etc. Fråga förstås först. Sätt upp planschen 6 sätt att slippa bottenmåla på platser (även utomhus) där du tror att det rör sig mycket båtägare. Folder + ställ och plansch kan beställas hos projektledare martin.karlsson@naturskyddsforeningen.se martin.karlsson@naturskyddsforeningen.se

28 Vi är alla en del av lösningen


Ladda ner ppt "Ett informationsspridningsprojekt lett av : I samverkan med:"

Liknande presentationer


Google-annonser