Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version

2

3 3

4 4

5 5

6 Verksamhetsområdet Järnväg Mark-, tunnel- och konstbyggnadsentreprenader Fakturerad volym BV Totalt: Mkr Källa: Agresso

7

8 8 Upphandling GPD 2010 EntreprenörLämnar omr Vunna omr VV Prod11,56 NCC2,58 PEAB55 Skanska23 Övriga10 SUMMA22 13 områden byter entreprenör

9 Driftområde Antagen entreprenör Tidigare entreprenör Byte Boden Svevia BDXx Skellefteå N:a Skanska Svevia x Övertorneå Svevia Svevia Åsele NCC Svevia x Kalix NCC Svevia x Kristinehamn NCC Svevia x (överprövning) Kungsbacka Peab NCC x Viskadalen Svevia Svevia/NCC Öland PeabNCC x Ljungby Peab Svevia x Arboga NCC Svevia x Eskilstuna Svevia Svevia Nora NCC Svevia x Uppsala Skanska Skanska Nås Peab Peab Malung Peab Peab Hudiksvall NCC Peab x Ånge Svevia Svevia Bräcke NCC Peab x Lit Svevia Svevia Göinge med beläggning Skanska Skanska Söderslätt med beläggning NCC Peabx

10

11 ABL NCC Peab Asfalt Sandahls Skanska VV Prod Övriga Totalt ABL NCC Peab Asfalt Sandahls Skanska Svevia Övriga Totalt ABL NCC Peab Asfalt Sandahls Skanska Svevia Övriga Totalt BEMAG, version Källa: Upphandlingsprotokoll/tilldelningsbeslut Marknadsandelar Underhållsbeläggning Vägar Källa: Tilldelade kontrakt

12

13 Utförandeentreprenader resp Totalentreprenader 2009 Totalentreprenad Andel Antal upphandlingar 20 % Andel kontraktsvärde 37% Utförandeentreprenad Andel Antal upphandlingar 80 % Andel kontraktsvärde 63%

14 GNA - Förslag till primära nyckeltal för leverantörsmarknaden Konjunkturläge Förändring i total anläggningsinvesteringar (2) Förändringar i totala bygginvesteringar (3) Anm: Enligt befintlig modell hos SCB för respektive land. Prisutveckling Förändring i prisutveckling för väg respektive järnväg enligt index (5) Anm: Enligt nuvarande modell per verk. Konkurrenssituation De volymmässigt 10 största leverantörerna (4) Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Agerande hos leverantör Antal anbud per upphandling (1) Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Agerande hos beställare Planerat fakturerat värde (7) Totalt fakturerat Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Antal leverantörer per nivå 2 Omvärld Leverantörer Beställare

15 GNA Nyckeltal - Indelning i verksamhetsområden 1. Investering/nybyggnation/(reinvestering=järnvägsbegrepp) 1.1 Järnväg+väg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 1.2 Järnväg - Ban, el, signal, tele (BEST) 2. Drift och underhåll (DoU) 2.1 Järnväg – DoU Ban, el, signal, tele (BEST) 2.2 Järnväg – DoU Övrigt (allt utom BEST) 2.3 Väg – Drift (huvudgrupper som ingår liksom volymer anges) 2.4 Väg – Underhåll (huvudgrupper som ingår liksom volymer anges) 3. Konsultuppdrag 3.1 Planering och projektering (Förstudie+utredning och arbets-/järnvägsplan+bygghandling) 3.2 Bygg- och projektledning Anm. Nyckeltal och ingående data ska redovisas för respektive verksamhetsområde på nivå 2 och summerat till nivå 1

16 Arbetsversion Nyckeltal GNA - verksamhetsår 2009 Jernbaneverket, N: Trafikverket Jvg, Fi: Trafikverket Jvg, S: Vejdirektoratet, Dk: Statens Vegvesen, N: Trafikverket Väg, S: Trafikverket Väg, Fi: Jvg norden Väg norden Norden Agerande hos leverantör 1Antal anbud per upphandling Investering/ nybyggnation/ reinvestering Järnväg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 3,5 4, Väg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 5,34,44,3 4,6 1.2 Järnväg - Ban, el, signal, tele (BEST) 2,5 Drift- och underhåll 2.1 Järnväg - DoU: Ban, el, signal, tele (BEST) 2,0 2.2 Järnväg - DoU: Övrigt (allt utom BEST) 3,6 2.3 Väg – Drift 3,32,73,94,3 3,5 2.4 Väg – Underhåll 4,72,6 4,5 4,0 Konsult 3.1 Järnväg - Planering och projektering 4,0 4,1 3.2 Järnväg - Bygg och projektledning 3,2 3.3 Väg - Planering och projektering 4,2 3,6 3.4 Väg - Bygg och projektledning 4,03,3 3,9 Arbetsversion

17 Beställarstrategi

18 MÅLET ”MER JÄRNVÄG och VÄG FÖR PENGARNA” skapas genom  Ökad produktivitet  Ökad innovationsgrad  Ökad konkurrens baserat på ett långsiktigt och uthålligt agerande

19 BESTÄLLARSTRATEGIN  BESTÄLLARENS PROJEKTPLANERING  AFFÄRSFORMER  INDUSTRIELLT AGERANDE  HÅLLBART BYGGANDE

20

21 BESTÄLLARENS PROJEKTPLANERING  Hög framförhållning med ett välplanerat och transparent agerande  Upphandling och kontraktering i god tid  Begränsning av kraven till vad som är nödvändigt och tillräckligt för en bra process och resultat  Uppföljning och värdering av effektiviteten i processen och i produkten.

22 AFFÄRSFORMER  Utveckling av ett med utförarna gemensamt språk avseende funktion och egenskaper  Standardisering och förenkling av förfrågningsunderlagen  Ökning andel av totalentreprenader och möjligheter till alternativa utföranden  Uppföljning och värdering av effektiviteten i processen och i produkten

23 INDUSTRIELLT AGERANDE  Serieupphandling  Standardisering av produkter (anläggningar), tjänster och processer  Möjligheter till val av start- och sluttider,  Ökade inslag där marknaden får avgöra paketeringen genom möjligheter att välja olika delar och kombinationer av kontrakt (kombinatoriska upphandlingar)  Värdering av tidigare leverans och minskade störningar.  Uppföljning och värdering av effektiviteten i processen och i produkten

24 HÅLLBART BYGGANDE  Val av teknisk lösning ska ske utifrån en dokumenterad LCC-analys  Ny anläggning ska ha klimatdeklaration


Ladda ner ppt "Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27."

Liknande presentationer


Google-annonser