Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27

2 22016-09-21

3 3

4 4

5 5

6 6 2009 Verksamhetsområdet Järnväg Mark-, tunnel- och konstbyggnadsentreprenader Fakturerad volym BV Totalt: 5 850 Mkr Källa: Agresso

7 72016-09-21

8 8 Upphandling GPD 2010 EntreprenörLämnar omr Vunna omr VV Prod11,56 NCC2,58 PEAB55 Skanska23 Övriga10 SUMMA22 13 områden byter entreprenör

9 92016-09-21 Driftområde Antagen entreprenör Tidigare entreprenör Byte Boden Svevia BDXx Skellefteå N:a Skanska Svevia x Övertorneå Svevia Svevia Åsele NCC Svevia x Kalix NCC Svevia x Kristinehamn NCC Svevia x (överprövning) Kungsbacka Peab NCC x Viskadalen Svevia Svevia/NCC Öland PeabNCC x Ljungby Peab Svevia x Arboga NCC Svevia x Eskilstuna Svevia Svevia Nora NCC Svevia x Uppsala Skanska Skanska Nås Peab Peab Malung Peab Peab Hudiksvall NCC Peab x Ånge Svevia Svevia Bräcke NCC Peab x Lit Svevia Svevia Göinge med beläggning Skanska Skanska Söderslätt med beläggning NCC Peabx

10 102016-09-21

11 112016-09-21 2008 20092010 ABL130 729 000 NCC427 915 579 Peab Asfalt502 270 089 Sandahls98 521 952 Skanska326 705 573 VV Prod394 369 417 Övriga60 529 912 Totalt1 941 041 522 ABL112 599 000 NCC292 765 682 Peab Asfalt234 931 028 Sandahls138 003 994 Skanska366 526 053 Svevia280 291 322 Övriga106 253 353 Totalt 1 531 370 432 ABL112 421 000 NCC364 142 685 Peab Asfalt209 586 482 Sandahls80 064 690 Skanska392 783 770 Svevia212 665 976 Övriga47 038 197 Totalt1 418 702 800 BEMAG, version 2010-05-26 Källa: Upphandlingsprotokoll/tilldelningsbeslut 2008-2010 Marknadsandelar Underhållsbeläggning Vägar Källa: Tilldelade kontrakt

12 122016-09-21

13 132016-09-21 Utförandeentreprenader resp Totalentreprenader 2009 Totalentreprenad Andel Antal upphandlingar 20 % Andel kontraktsvärde 37% Utförandeentreprenad Andel Antal upphandlingar 80 % Andel kontraktsvärde 63%

14 142016-09-21 GNA - Förslag till primära nyckeltal för leverantörsmarknaden Konjunkturläge Förändring i total anläggningsinvesteringar (2) Förändringar i totala bygginvesteringar (3) Anm: Enligt befintlig modell hos SCB för respektive land. Prisutveckling Förändring i prisutveckling för väg respektive järnväg enligt index (5) Anm: Enligt nuvarande modell per verk. Konkurrenssituation De volymmässigt 10 största leverantörerna (4) Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Agerande hos leverantör Antal anbud per upphandling (1) Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Agerande hos beställare Planerat fakturerat värde (7) Totalt fakturerat Anm: Anges per verksamhetsområde nivå 2. Antal leverantörer per nivå 2 Omvärld Leverantörer Beställare

15 152016-09-21 GNA Nyckeltal - Indelning i verksamhetsområden 1. Investering/nybyggnation/(reinvestering=järnvägsbegrepp) 1.1 Järnväg+väg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 1.2 Järnväg - Ban, el, signal, tele (BEST) 2. Drift och underhåll (DoU) 2.1 Järnväg – DoU Ban, el, signal, tele (BEST) 2.2 Järnväg – DoU Övrigt (allt utom BEST) 2.3 Väg – Drift (huvudgrupper som ingår liksom volymer anges) 2.4 Väg – Underhåll (huvudgrupper som ingår liksom volymer anges) 3. Konsultuppdrag 3.1 Planering och projektering (Förstudie+utredning och arbets-/järnvägsplan+bygghandling) 3.2 Bygg- och projektledning Anm. Nyckeltal och ingående data ska redovisas för respektive verksamhetsområde på nivå 2 och summerat till nivå 1

16 162016-09-21 Arbetsversion 2010-05-31 Nyckeltal GNA - verksamhetsår 2009 Jernbaneverket, N: Trafikverket Jvg, Fi: Trafikverket Jvg, S: Vejdirektoratet, Dk: Statens Vegvesen, N: Trafikverket Väg, S: Trafikverket Väg, Fi: Jvg norden Väg norden Norden Agerande hos leverantör 1Antal anbud per upphandling Investering/ nybyggnation/ reinvestering 1.1.1 Järnväg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 3,5 4,4 1.1.2 Väg - Mark/jord, tunnel, beläggning, konstbyggnad 5,34,44,3 4,6 1.2 Järnväg - Ban, el, signal, tele (BEST) 2,5 Drift- och underhåll 2.1 Järnväg - DoU: Ban, el, signal, tele (BEST) 2,0 2.2 Järnväg - DoU: Övrigt (allt utom BEST) 3,6 2.3 Väg – Drift 3,32,73,94,3 3,5 2.4 Väg – Underhåll 4,72,6 4,5 4,0 Konsult 3.1 Järnväg - Planering och projektering 4,0 4,1 3.2 Järnväg - Bygg och projektledning 3,2 3.3 Väg - Planering och projektering 4,2 3,6 3.4 Väg - Bygg och projektledning 4,03,3 3,9 Arbetsversion

17 Beställarstrategi

18 182016-09-21 MÅLET ”MER JÄRNVÄG och VÄG FÖR PENGARNA” skapas genom  Ökad produktivitet  Ökad innovationsgrad  Ökad konkurrens baserat på ett långsiktigt och uthålligt agerande

19 192016-09-21 BESTÄLLARSTRATEGIN  BESTÄLLARENS PROJEKTPLANERING  AFFÄRSFORMER  INDUSTRIELLT AGERANDE  HÅLLBART BYGGANDE

20 202016-09-21

21 212016-09-21 BESTÄLLARENS PROJEKTPLANERING  Hög framförhållning med ett välplanerat och transparent agerande  Upphandling och kontraktering i god tid  Begränsning av kraven till vad som är nödvändigt och tillräckligt för en bra process och resultat  Uppföljning och värdering av effektiviteten i processen och i produkten.

22 222016-09-21 AFFÄRSFORMER  Utveckling av ett med utförarna gemensamt språk avseende funktion och egenskaper  Standardisering och förenkling av förfrågningsunderlagen  Ökning andel av totalentreprenader och möjligheter till alternativa utföranden  Uppföljning och värdering av effektiviteten i processen och i produkten

23 232016-09-21 INDUSTRIELLT AGERANDE  Serieupphandling  Standardisering av produkter (anläggningar), tjänster och processer  Möjligheter till val av start- och sluttider,  Ökade inslag där marknaden får avgöra paketeringen genom möjligheter att välja olika delar och kombinationer av kontrakt (kombinatoriska upphandlingar)  Värdering av tidigare leverans och minskade störningar.  Uppföljning och värdering av effektiviteten i processen och i produkten

24 242016-09-21 HÅLLBART BYGGANDE  Val av teknisk lösning ska ske utifrån en dokumenterad LCC-analys  Ny anläggning ska ha klimatdeklaration


Ladda ner ppt "Erfarenheter Upphandling NVF 3-4 juni 2010 Konkurrensen Affärsformer Beställarstrategi BEMAG, version 2010-04-27."

Liknande presentationer


Google-annonser