Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursen Kulturarvet som pedagogisk resurs riktar sig till universitetslärare och fokuserar på hur natur- och kulturarv kan användas i undervisningen för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursen Kulturarvet som pedagogisk resurs riktar sig till universitetslärare och fokuserar på hur natur- och kulturarv kan användas i undervisningen för."— Presentationens avskrift:

1 Kursen Kulturarvet som pedagogisk resurs riktar sig till universitetslärare och fokuserar på hur natur- och kulturarv kan användas i undervisningen för att stärka kunskapsinhämtande, kontextualisera lärandet och uppmuntra till kritiskt tänkande. Första kursomgången hade kursen 14 deltagare från olika ämnesdiscipliner, t ex musikvetenskap, didaktik, ekonomisk historia, textilvetenskap, folkhälso- och vårdvetenskap etc. Vi träffades under fem dagar och ytterligare fem dagar var reserverade för eget skrivande. Temata för de fem dagarna var: Kritisk natur- och kulturarvspedagogik Objektsbaserad undervisning Undervisning i utställningar och samlingar Visningen pedagogik och mörkt kulturarv Traditioner, diskussioner och framtid Viktiga inslag i kursen var att: pröva och utvärdera olika undervisningsformer diskutera och använda sig av ett normkritiskt förhållningssätt möta personal vid museer, bibliotek, excercitier och arkiv reflektion och diskussion kring kulturarv och undervisning besök i kulturarvsmiljöer, arkiv, museer och samlingar Vad tyckte lärarna? ”att tänka brett, det finns en möjlighet i allt” ”både innehållsliga och pedagogiska kunskaper, tips på hur jag ska kunna ha undervisning och olika former av kulturarv” ”insikter i teoretiska och praktiska aspekter” ”att tänka ett varv extra – normkritik” Projektet Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs Projektledare: Cecilia Rodéhn Hedvig Mårdh Centrum för Genusvetenskap Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet musik och museer Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik Uppsala universitet (Rektors strategiska medel) www.gender.uu.se/kultped www.facebook.com/kultped https://kultped.wordpress.co m ”Vi är kroppsligen nära.” Kulturarvet som pedagogisk resurs Vill du bli inspirerad i din undervisning? Hitta kollegor som delar ditt intresse? Du kan ta del av deltagarnas reflektioner i essäer som publiceras fortlöpande på bloggen: kultped.wordpress.com Projektet pågår 2014-2016 Kursen genomfördes inom ramen för projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet”. Målet med projektet är att vidareutveckla och ytterligare professionalisera användandet av universitetets kulturarv i högskolepedagogiken vid universitetet. Projektet grundar sig i att KrUUt-projektet (2013) förordade att kulturarvet i ökad utsträckning borde användas som en resurs inom universitetet genom att utveckla sätt att integrera bibliotek och museer som verktyg för lärande i kurser och program. Projektet skall utveckla lösningar och konkreta, pedagogiska modeller för ett aktivt användande av kulturarvets miljöer och samlingar i undervisningen. Målsättningen är att systematisera former och säkra stöd som bidrar till att undervisning med hjälp av – och i – kulturarvet blir en beständig och spridd undervisningsform inom universitetet. Följ projektet på vår hemsida: www.gender.uu.se/kultped Här hittar du mer information om projektet, projektlogg och kalendarium. www.gender.uu.se/kultped


Ladda ner ppt "Kursen Kulturarvet som pedagogisk resurs riktar sig till universitetslärare och fokuserar på hur natur- och kulturarv kan användas i undervisningen för."

Liknande presentationer


Google-annonser